Det finns all anledning att jobba på sin relation, för alla parters skull. Och också genom att säga ‘känn inte si eller så’ så skickar vi budskapet att barnets känslor inte är viktiga, inte giltiga, inte välgrundade, är dumma eller besvärliga, med resultat att barnet skäms för sina känslor …

October 4, 2017 § 1 Comment

facebook_1507105227050

Denna bloggning blir en mix av en massa olika saker.

Högt tänkande: Ja, det finns all anledning att jobba på sin relation! För båda kontrahenter!!! För eventuella barn. Visa på god konfliktlösning t.ex.

Visa att man bryr sig om och respekterar varandra. Det handlar inte om självhävdelse, om man verkligen inte måste försvara sig!

Aggression är inget som föder kärlek eller fred! 😦 Man kan bli arg, men det betyder inte att man måste vara aggressiv.

Från The Gottman Institute igår, tisdag:

För männen

Forskningen visar att män och kvinnor upplever vrede olika.

I allmänhet så vill kvinnor fortfarande tala igenom saker när de känner sig arga. Men när män känner sig arga, har de en tendens att bli defensiva eller att stänga ner och obstruera, något som bara gör saker värre.

Så, man, omfamna din frus ilska. Ta ett djupt andetag för att lugna ner dig själv och svara så på hennes ilska med följande fråga …

‘Vad behöver du?’ 

Detta kommer inte bara att trappa ner hennes ilska, utan det kommer också kommunicera till henne att hennes känslor betyder något och att du finns där för henne. Ni är i samma team [så att säga].

Ytterligare läsning

När hon sa att hon ville organisera i ett skåp i vardagsrummet, där de har köksgrejer, blev han arg!

“Nej, jag menade inte att detta måste ske på stört [eller icke utsagt att du skulle göra det! Det var ingen outsagd uppmaning, tvärtom. Hon har absolut inget emot att göra det själv. Hon ville bara informera honom], det kan ske om en månad. Inget som är brådskande! För saker funkar ju som de är.”

“Research says it’s OK to pick up your baby each time it cries”

eller “Forskning säger att det är okej att ta upp sin baby varje gång hen gråter”:

“Föräldrar, känn ingen press, men vårt framtida samhälles framgång hänger på er! 

Ny forskning pekar på att barn som kramats/kelats med växer upp till friskare, mindre deprimerade, snällare, mer empatiska och mer produktiva vuxna. 

Enligt en WSBT-rapport, så ‘spelar kel roll.’

Den nya forskningen från psykologen Darcia Narvaez vid Notre Dame [universitetet] som studerat  mer än 600 vuxna och fann att de som det kelats med som barn växte upp att bli mer välanpassade vuxna med mindre ångest och bättre mental hälsa. *   

Studien fann att, tillsammans med kelande, så ledde en positiv barndom med en massa kärlek till friskare vuxna med bättre copingskicklighet./…/

Denna forskning gör slut på den uråldriga debatten – du kan nu tala om för din svärmor att du inte kan ‘skämma bort’ din baby genom att ta upp hen när hen gråter. 

Narvaez säger faktiskt till WSBT [tidning i norra Indiana] att det inte är möjligt att skämma bort en baby, du kommer faktiskt att ‘förstöra’ din babys utveckling genom att låta hen gråta. 

‘Det som föräldrar gör dessa första månader och år påverkar verkligen sättet som hjärnan kommer att växa resten av deras liv, så en massa hållande, ta i och vaggande är det babyar förväntar sig. 

De växer bättre på det sättet. Och håll dem lugna, därför att alla sorters system bildas på sättet som de senare kommer att fungera. 

Om du låter dem gråta en massa kommer dessa system att lätt triggas till stress. Vi kan se att i vuxen ålder att människor som inte har blivit väl skötta om tenderar att vara mer stressreaktiva och de har svårt att lugna ner sig själva,’ säger Narvaez. 

Så föräldrar, kela på! Ditt barn – och världen – kommer att tacka dig senare.”

Men, apropå gråtande:

18033151_10154968857795865_8060369878567367618_n (1).jpg

Dock ska man inte låta ett litet barn gråta utan att ta upp det.

21686887_10155455535020865_4793952735862800829_o

“Att gråta är ett friskt och nödvändigt sätt för barn att uttrycka sina känslor. Genom att säga ‘sluta gråt’ så skickar vi budskapet att deras känslor inte är viktiga, inte giltiga, inte välgrundade, är dumma eller besvärliga. 

Läs mer om detta på bloggen Happiness is here.”

Och så lär sig barnet att skämmas för sina känslor. 😦

Och det gäller en massa andra känslor, mer än gråt, också! Att inte visa dessa brist på respekt, utan ta dessa, och den som känner dem, på allvar!

“How to Build Boys’ Self-Confidence – Boys face their own set of gender-based challenges. Here are some ways to help” eller “Hur man bygger pojkars självkänsla – pojkar möter sina egna uppsättningar av könsbaserade utmaningar. Här kommer sätt att hjälpa”:

“Pojkars självförtroende/självkänsla kan också undermineras av könsklichéer. Hur man hjälper dem att handskas med tävling och mobbing – och att uttrycka känslor.”

“Yelling doesn’t work—5 tactics to try instead.” eller “Att skrika funkar inte – 5 knep man kan försöka istället”:

“Föräldrar som inte överreagerar, utan istället inrättar god känsloreglering, hjälper verkligen små att lära sig denna förmåga.”

*) Se bland annat denna bok om vilken man kan läsa:

“For example, healthy brain and emotional development depends to a significant extent upon caregiver availability and quality of care. These include practices such as breastfeeding, co-sleeping, and parental social support, which have waned in modern society, but nevertheless may be integral to healthy development.

As the authors argue, without a more informed appreciation of the ideal conditions under which human brains/minds develop and function, human beings will continue to struggle with suboptimal mental and physical health, and as problems emerge psychological treatments alone will not be effective.

The best approach is to recognize these needs at the outset so as to optimize child development. Evolution, Early Experience and Human Development puts forth a logical, empirically based argument regarding human mammalian needs for optimal development, based on research from anthropology, neurobiology, animal science, and human development.

The result is a unique exploration of evolutionary approaches to human behavior that will support the advancement of new policies, new attitudes towards health, and alterations in childcare practices that will better promote healthy human development.”

Men jag tror att man skulle kunna reparera skador som gjort senare i livet! Dock med arbete som till stor del skulle ha varit onödigt om barnet fått den kärlek, anknytning och närhet som det hade behövt – och har rätt att få! Inget barn har bett att få födas.

Nedan endast för kvinnor!

FB_IMG_1497383768051.jpg

Advertisements

VAD är det som får äktenskap att fungera? Makarna har bland annat en orubblig aktning för varandra och uttrycker denna tillgivenhet inte bara i stora ordalag, utan i små gester dag in och dag ut …

October 1, 2017 § 12 Comments

7P-Book_1

Gottman skriver att i lyckliga äktenskap har man samma problem som i olyckliga. Vad är då skillnaden?

I de senare kan ena eller båda ha en negativ inställning. Där den ena startar från en negativ utgångspunkt. Startar från negativa förväntningar på den andra, är missnöjd och otillfredsställd med det som bjuds, klagar, men gör inget för att förbättra det hen är missnöjd med t.ex.

Gottman menar att det inte räcker bara med att kommunicera. Aktivt lyssnande är inte heller tillräckligt. Att tro att det är ALLT som krävs är en missuppfattning.

s. 21:

“Det tog studier av hundratals par för att blotta hemligheterna hos dessa känslomässigt intelligenta äktenskap

Två äktenskap är inte lika, men ju närmare mitt forskarteam och jag tittade på lyckliga äktenskap, desto mer uppenbart blev det att de lika varandra på sju avslöjande sätt. /…/

Vänskap kontra strid.

/…/ …lyckliga äktenskap grundas i djup vänskap. Med detta menar jag ömsesidig respekt för och glädje av varandras sällskap.”

Att man har kul ihop och är positiv till varandra och bryr sig om varandra och inte har en genomgående negativ inställning till “allt.” Att det är kul att göra saker och att den ena parten inte är konstant irriterad och missnöjd och säger att den andra alltid vill bestämma allt. Där vars och ens behov inte är motsatser, utan kan finnas sida vid sida och där båda är lika viktiga och blir fyllda.

“Dessa par tenderar att intimt känna varandra – de är väl förtrogna med varandras tycka-om, inte-tycka-om, personlighetsbesynnerligheter, förhoppningar och drömmar.”

Utan att det negativa tar över eller där det inte finns några drömmar eller framtidsplaner/önskningar. De är intresserade av varandra.

“De har en orubblig aktning för varandra och uttrycker denna tillgivenhet inte bara i stora ordalag, utan genom små gester dag in och dag ut.”

Dvs att man visar uppskattning och snarare lyfter fram det man tycker om och uppskattar än att lägga betoningen på det irriterande. Att när man uttrycker något om den andra så är det snarare det bra och positiva än det dåliga och negativa. Alltså visar kärlek helt enkelt.

s 22:

“På små men viktiga sätt upprätthåller Olivia och Nathaniel vänskapen som är grunden för deras kärlek./…/

Vänskap ger näring till flammor av romantik därför att det erbjuder det bästa skyddet mot att känna sig fientlig mot ens maka. Tack vare att Olivia och Nathaniel har hållit sin vänskap stark, trots de oundvikliga meningsskiljaktigheter och irritationsmoment som hör till äktenskaplig liv, upplever de det, som tekniskt är känt som, ‘en dominerande positiv grundinställning,’ /…/, ett koncept som först föreslogs av psykologen Robert Weiss vid Oregonuniversitetet.

Det betyder att deras positiva tankar om varandra och deras äktenskap så präglar allt, att det tenderar att tränga undan de negativa känslorna.

Det krävs en mycket mer betydande konflikt för att de ska förlora jämvikten som par, än det annars skulle ha gjort. Deras positivitet får dem att känna sig optimistiska om deras liv tillsammans och gör att de hellre friar än fäller varandra.”

Påstådd “erfarenhet” av att leva i en vuxen parrelation behöver inte betyda att man är mer väl lämpad att leva i en parrelation än den som aldrig levt i en sån! Ens grundläggande negativitet (från tidigt i olika avseenden) kan ha blivit ytterligare manifest och hindra etablerandet av en bra relation i kommande relationer!

Och samtidigt skulle man, om denna idé nu verkligen stämde, kunna kräva mer av den förment mer “erfarne”!!!??? Och försöka undvika att lägga “skulden” på oerfarenhet! (Nästans lite som barn mötts: “Lyssna på mig och lär! Jag har levt längre än du och har mer erfarenhet!”) 😉

Subjekt som var nöjda med sina äktenskap hade fler effektiva naturliga mördarceller än andra hade – de barn som fostrats i hem där det fanns en massa äktenskaplig fientlighet hade kroniskt förhöjda nivåer av stresshormoner jämfört med de andra barn som studerades …

September 30, 2017 § 5 Comments

7P-Book_1

s 7:

“Det kommer att krävas fler studier innan vetenskapsmän kan bekräfta att denna boost av immunsystemet är en av mekanismerna genom vilka ett bra äktenskap tjänar din hälsa och långa levnad. 

Men det som är viktigast är att vi med säkerhet vet att ett bra äktenskap erbjuder dessa fördelar. /…/

När ett äktenskap går snett så är det inte bara make och maka som lider – barnen gör det också. I en studie, av sextiofyra förskolebarn, som jag ledde, så hade de barn som fostrats i hem där det fanns en massa äktenskaplig fientlighet kroniskt förhöjda nivåer av stresshormoner jämfört med de andra barn som studerades. 

Vi vet inte vilka de långsiktiga efterverkningarna av denna stress kommer att få för deras hälsa. Men vi vet att denna biologisk indikation av extrem stress återkastades i deras beteende.

Vi följde dem till de fyllde femton och fann att, jämfört med andra barn i deras ålder, led dessa barn led mycket mer av skolk, depression, bortstötning av kamrater, beteendeproblem (i synnerhet aggression [även i vuxen ålder?]), låga skolprestationer och till och skolmisslyckanden. 

Ett viktigt budskap från dessa fynd är att det inte är klokt att stanna i ett dåligt äktenskap för barnens skull. Det är klart skadligt att fostra barn i ett hem som är upptaget av fientlighet- En fredlig skilsmässa är att föredra framför ändlöst äktenskapligt krigande.”

Tyvärr är det inte alltid som skilsmässor är särskilt fredliga och detta skadar också barnen skriver Gottmans.

Känslomässigt intelligenta äktenskap…

September 30, 2017 § 3 Comments

7P-Book_1

s 4-5:

“Det som kan få ett äktenskap att fungera är förvånansvärt enkelt. Lyckligt gifta är inte smartare, rikare eller psykologiskt skarpsinnigare än andra. Men deras dagliga liv har hittat en dynamik som inte låter de negativa tankarna och känslorna om varandra (något som alla par har) från att bli större än de positiva.” 

Man visar varandra kärlek och uppskattning i högre grad än är missnöjd och kritiserar.

“Snarare än att skapa ett klimat av meningsskiljaktigheter och motstånd, så omsluter de varandras behov. När de svarar på en partners önskningar tenderar deras motto att vara ett hjälpsamt ‘Ja, och…’ snarare än ‘Ja, men…’

Denna positiva attityd tillåter dem inte bara att upprätthålla, utan också öka känslan av romantik, lek, glädje och att tillsammans lära sig, vilket är grunden för ett långvarigt [och friskt] kärleksförhållande. De har det jag kallar ett emotionellt intelligent äktenskap.

Emotionell/känslomässig intelligens har blivit vitt känt som en viktig förutsägelse för ett barns lyckande senare i livet. Ju mer i kontakt med sina känslor och ju mer förmöget ett barn är att förstå och komma överens med andra, desto ljusare är detta barns framtid, oberoende av hans/hennes akademiska IQ.”

Att lyckas i skolan och senare i livet är ingen garanti för att livet blir en dans på rosor. 😦

“Detsamma gäller för makar. Ju mer känslomässigt intelligent ett par är – desto bättre rustade är de att förstå, hedra och respektera varandra och sitt äktenskap -desto sannolikare är det att de lever lyckliga ‘i alla sina dagar.’ 

Precis som föräldrar kan lära sina barn känslomässig intelligens, är detta en förmåga som par kan lära sig. Att utveckla denna intelligens kan helt enkelt hålla make och maka på den positiva sidan av skilsmässostatistiken [och chansen att man håller sig frisk är större!].”

Varför ska man då rädda sitt äktenskap?

“Alltför ofta tas ett bra äktenskap för givet, snarare än ges den näring och den respekt det förtjänar och desperat behöver. 

En del människor verkar tro att skilja sig eller tyna bort i ett olyckligt äktenskap inte är någon stor sak – de kan till och med se det som ett enkelt faktum i modernt liv. Men det finns nu en stor mängd bevis som dokumenterar hur skadligt både skilsmässa och ett olyckligt äktenskap kan vara för alla inblandade. 

Tack vare arbete av forskare som Lois Verbrugge och James House*, båda vid Michiganuniversitetet, så vet vi nu att olyckliga äktenskap kan öka riskerna att bli sjuk med grovt räknat 35 procent och även korta ens liv med i medeltal fyra till åtta år.

Å andra sidan: människor som är lyckligt gifta lever längre, friskare liv än både de som är skilda eller som är olyckligt gifta. Vetenskapsmän vet med säkerhet att dessa skillnader finns, men vi är inte säkra ännu varför.

Del av svaret kan helt enkelt vara att i olyckliga äktenskap upplever människor kronisk, diffus psykologisk stress – med andra ord, de känner sig fysiskt stressade och vanligtvis också känslomässigt överansträngda.

Detta lägger ytterligare förslitning på kropp och själ, något som kan visa sig som ett antal fysiska åkommor, som högt blodtryck och hjärtsjukdom och i en mängd psykologiska problem, som ångest, depression, drogmissbruk, psykoser, våld och självmord. 

Inte förvånande så upplever lyckligt gifta mycket lägre grader av såna sjukdomar. De tenderar också att vara mer hälsomedvetna än andra. Forskare teoretiserar att makar håller efter varandra att gå på regelbundna kontroller, ta medicin, äter nyttigt och så vidare.”

Makar i lyckliga relationer tillåter varandra att bry-sig-om och hålla efter en! Eller tvärtom: tillåter man den andra att bry sig om, så mår man bättre både fysiskt och känslomässigt???

Det finns alltså all anledning att anstränga sig för en bra relation. Och i denna ansträngning krävs båda parters insatser, ömsesidigt och i lika hög grad. Ansvaret ligger inte bara på ena personen. Och det är inte bara den ena som har rätt att kräva! Och vara missnöjd och kritisera.

Och den enda eller allena saliggörande lösningen är knappast självhävdelse. Det är frågan om om självhävdelse borde behövas annat än i ganska dåliga relationer, med ganska svåra partners!? Och det är tveksamt om den ens hjälper om relationen är riktigt dålig? 😦

s 6:

“Teoretiskt så betyder denna nedgång i systemets förmåga att slåss mot främmande inkräktare att det kan lämna dig öppen för fler infektionssjukdomar och cancrar. 

Nu har vi funnit att motsatsen också kan vara sann. Lyckligt gifta undviker inte bara denna nedgång hos immunfunktionen, utan deras immunsystem kan till och med få en extra boost./…/

… vi fann en slående skillnad mellan dem som  var nöjda med sina äktenskap och dem vars respons på varandra var neutral eller var olycklig./…/

Vanligtvis visade lyckligt gifta män och kvinnor en större ökning av dessa vita blodceller genom celldelning, när de blev utsatta för främmande inkräktare, än de andra subjekten blev.”

Återigen, det finns all anledning att jobba på sin relation. I positiv riktning. Fokusera på det bra. Ha drömmar. Ha vilja till kul, bra osv.

En dålig relation kan göra en sjuk!

Doktorer skulle kunna bli betydligt bättre på att fråga svåra frågor:

“Hur har du det hemma?”

Se här mer om Verbrugges och Houses forskning om negativa beteenden som kan göra dig sjuk.

Stärka skelettet…

September 28, 2017 § 12 Comments

studsmatta

Man kan köpa denna studsmatta här. Och här.

Och här är tips på vad man kan göra på denna. Här är ett 15-minutersprogram:

 1. “Hoppa vanligt ca 5 min

 2. Sen sidohopp (hopp från sida till sida) ca 1 min

 3. Sen vanliga hopp igen ca 1 min

 4. Hopp på höger fot + vänster fot (fortsätt att hoppa så länge du kan hålla en bra balans och teknik. När du börjar bli trött i foten så byt ben)

 5. Vanliga hopp igen ca 1 min

 6. Tvist åt sidan i ca 1 min

 7. Vanliga hopp ca 1 min

 8. Lätt jogging med höga knän ca 1 min

 9. Sen sidohopp ca 1 min

 10. Lätt jogging med höga knän ca 1 min

Nu till det roliga: Intervall jogg, spring med riktigt höga knän och så fort du bara kan i ca 30 sek. Vila och återhämta dig med lite lätta vanliga hopp emellan intervallerna. Upprepa så många gånger du orkar. Men bra att börja med bara 2 intervaller och sedan lägg till 1 intervall nästa gång du hoppar osv.

TIPS: Tänk på att spänna bäckenbottenmuskulaturen när du hoppar. Här har du som tränar yoga en fördel för då är du van att jobba med bandhas (kroppslås som används i övningarna för att hjälpa kroppen till en korrekt position).”

“Skelettet behöver både näring och träning”:

“[Det är] framför allt tre saker att tänka på: Att ge näring, stimulera uppbyggnaden och minska nedbrytningen av skelettet. Näringen som behövs är en kombination av kalcium och D-vitamin. Kalcium finns bland annat i gröna bladgrönsaker, mjölk, fil och kalciumberikad sojamjölk. D-vitamin är en sorts ‘hormonvitamin’ som vi får i oss när vi vistas i solen sommartid./…/

D-vitaminrika livsmedel som fet fisk, äggula och D-vitaminberikade mejeriprodukter. Är man osäker på om man får i sig tillräckligt kan man ta kosttillskott /…/

protein hjälper kroppen att ta upp kalcium. Det kan räcka med att man tar en halv bit extra lax eller ett extra ägg. Sojabönor, kikärter, groddar och tofu är också bra att få i sig. De innehåller så kallade isoflavoner, som är ett naturligt östrogen, vilket har betydelse för skeletthälsan /…/

Om det är något man däremot ska undvika så är det läskedrycker som Coca-Cola och Pepsi-Cola. 

– Cola-drycker innehåller inte bara massor av socker utan också fosforsyra som binder upp kalcium. Det gör att kalcium försvinner ut den naturliga vägen istället för att tas tillvara i kroppen /…/

Förutom att bjuda skelettet på näring behövs också träning som belastar skelettet. 

Styrketräning är bra eftersom man kan träna hela kroppen och anpassa tyngden efter egen styrka [som styrketräning, löpning].

– Egentligen är det otroligt enkelt. När man äter fyra till fem mål om dagen med bra råvaror då mår kroppen bra, man orkar fokusera och får massor av energi. Strunta i korv och skräpmat som inte tillför något.”

“Stakt skelett med vitamin K”:

“För att minska risken för att skelettet kalkas ur är det viktigt att motionera och äta rätt. Kroppen behöver även kalcium och vitamin K2, som båda är viktiga för skelettets uppbyggnad./../

Genom att göra vissa livsstilsval kan man motverka benskörhet. Motion och allsidig kost har den största positiva effekten på skelettet, förutom att inte röka./…/

…om man inte får i sig tillräckligt med kalcium via kosten, använder kroppen den reserv av kalcium som finns lagrad i skelettet. Då urkalkas skelettet och benvävnaden blir skör vilket gör att risken för frakturer och benbrott ökar. 

Vitamin K2 verkar vid skelettuppbyggnaden på två sätt. Det tar vara på det kalcium som finns i kroppen och aktiverar dessutom kalciumet att binda till benvävnaden. Resultatet blir att kroppens naturliga process för benuppbyggnad förstärks. Låga halter av vitamin K2 i blodet ger en ökad risk för lårbensbrott.

Mejeriprodukter som mjölk, smör, fil och yoghurt innehåller kalcium och vitamin D och K2. Den rikaste källan på naturligt vitamin K2 är fermenterade sojabönor, en japansk maträtt kallad natto. Japaner har också betydligt bättre benhälsa än nordbor och drabbas mer sällan av benskörhet. Ofta räcker inte de mängder som finns i vår mat utan kosttillskott, till exempel med naturligt vitamin K2, är ett enkelt sätt att få i sig viktiga vitaminer.

Motion och starka ben hänger samman på flera sätt. För det första ger motion starka muskler och bra balans vilket minskar risken att ramla och bryta något ben. Men motion förbättrar också cirkulationen i benen vilket innebär att mer näring når bencellerna och återuppbyggnaden stimuleras.

Alla typer av rörelser är bra, men bäst är sådant som belastar skelettet som promenader, löpning och dans. 30 minuters promenad varje dag ger både ett starkt skelett och bra muskulatur. Vitamintillskott innehållande vitamin K2 ökar bindningen av kalcium till skelettet och förstärker motionens effekt.

En person som vet mycket om motion och vikten av att äta rätt är Magdalena Forsberg, en av Sveriges mest framgångsrika idrottare genom tiderna.

– Som före detta elitidrottare måste du vara van vid att träna mycket varje dag. Hur mycket motionerar du idag?

– Varje dag försöker jag komma ut. Jag går och springer. Stavgång har alltid varit en viktig del av min träning och det är suverän motion för hela kroppen. Det behövs heller ingen dyr utrustning, jag använder min svärmors gamla skidstavar. På vintrarna åker jag mycket skidor.

– Är motion lika viktigt för dig idag?

– Absolut! Jag har insett att jag måste motionera för att må bra. Elitidrott är egentligen inte särskilt snällt mot kroppen, men vardagsmotion är jätteviktigt. Motion motverkar till exempel benskörhet. Jag fick en stressfraktur i smalbenet under tävlingsåren så där är jag är extra uppmärksam.

– Äter du några vitaminer eller kosttillskott?

– Jag äter hälsosamt med mycket frukt och grönsaker men jag tar även en multivitamintablett, omega-3 och K2+ varje dag. K2+ stärker skelettet.

– Vad är ditt bästa tips för att komma igång med träningen?

– Sätt realistiska mål, mitt är att komma ut varje dag. Det kan faktiskt alla klara av. 

Kända riskfaktorer för benskörhet är:

 • Ärftlighet
 • Övervikt
 • Rökning
 • Hög alkoholintag

Genom medvetna livsstilsförändringar är det aldrig för sent att påverka styrkan i ditt skelett.”

“5 knep som stärker skelettet!”:

Läkarens 5 tips för att stärka skelettet:

1. Mer grönt i kosten!
– Ät mer grönsaker, särskilt gröna bladgrönsaker.

2. Mer viktbärande motion!
– Motionera med viktbärande motion. Studsmatta är särskilt bra, men den som redan är benskör bör vara försiktig på grund av fallrisken.

3. Vitamin- och mineraltillskott!
– Ta tillskott med vitaminerna K2 och D3 och mineralerna magnesium, kopparbormangan och zink.

4. Tillskott med fettsyror!
– Ta tillskott av essentiella fettsyror. Antingen linfröolja eller GLA och EPA. Fettsyrorna i linfröolja omvandlas till GLA och EPA.

5. Ta hand om din mage!
– Se till att ha en bra tarmflora. Ta eventuellt tillskott av goda tarmbakterier. Läs mer om skillnaden mellan olika typer av ‘nyttiga bakterier’ här.”

“Livstilsfaktorer som skyddar dig från benskörhet”:

Fysisk aktivitet är mycket viktigt för att belasta skelettet, för då bryts det nämligen ned vilket stimluerar uppbyggningsprocessen. Fysisk aktivitet såsom promenader, löpning (även fotboll, innebandy, handboll etc), alla former av aerobics som leder till hög belastning på skelettet gör även att skelettet bibehålls starkt länge. Idrotter där kroppens utsätts för stötning är alltså bäst just ur den synvinkeln att vi vill förebygga benskörhet.

Den fysiska aktiviteten är mycket viktig men tillsammans med den faktorn måste vi även tänka på kosten. Vi har två näringsämnen som är extra viktiga att tänka på då de påverkar remodellingen av skelettet. De näringsämnen är kalcium och D-vitamin.

Kalcium finns i både animaliska och vegetabiliska livsmedel. De animaliska källorna är främst mejeriprodukter. Äter man 5 dl mejeriprodukter av något slag täcker man dagsbehovet. Men det finns även vegetabiliska källor, t ex krossade sesamfrön (kalciumet sitter i skalet och måste krossas för bäst upptagningsförmåga i kroppen), gröna bladgrönsaker, broccoli samt berikade ersättningsprodukter  i mejerihyllan såsom havredryck sojadrycker. Har vi brist på kalcium använder kroppen det lager som finns i skelettet och då urkalkas det.

Vår bästa källa av D- vitamin är solen. Att vara fysiskt aktiv utomhus är en därför väldigt bra kombination. D-vitamin hittar vi även i maten, då främst i animaliska livsmedel så som fet fisk och äggula. Men det finns även i mindre mängder i animaliska livsmedel så som Shiitakisvamp och kantareller.  D-vitamin är viktigt då det stimulerar och hjälper kroppen att absorbera kalcium in i benbanken där det utgör sitt kroppslager. Har vi brist på D-vitamin urkalkas skelettet och bryts ner just på grund att kroppen inte kan ta upp och lagra det otroligt viktiga kaliumet.

Sammanfattningsvis kan vi säga att fysisk aktivitet tillsammans med en varierad kost rik på kalcium och D-vitamin utgör två viktiga förebyggande faktorer. Sedan kan man be om östrogentabletter i samråd med sin läkare (detta är dock först efter att man har fått sjukdomen). Gör detta och var rökfri (rökning påverkar skelettet negativt) så har du större chanser att ha ett start och friskt skelett under livets gång.”

“Stress förstör din tarmflora och gör dig sjuk”:

“Det är väl dokumenterat att vår hjärna och vårt immunsystem kontinuerligt utbyter information för att vi skall må så bra som möjligt, både då vi är friska och sjuka.

Speciellt viktigt blir det då vi är utsatta för akut eller kronisk stress.

Kronisk stress är sannolikt den farligaste av alla kända orsaker till sjukdom – kanske t.o.m. farligare än dålig kost.

Stress frisätter en hel rad av hormoner, neuropeptider och andra ‘neurokemiska produkter’, som har förödande konsekvenser för immunsystemets viktiga funktioner.

Nästan alla celler i vår kropp är känsliga för dessa, men speciellt våra immunceller och våra tarmbakterier som tar stor skada av stressrelaterade neurohormoner som adrenalin och noradrenalin.

Alla lymfatiska organ – som benmärg, brässen (thymus), mjälte och lymfkörtlar – är rika på nervtrådar som förmedlar budskap från hjärnan, men framför allt gäller det vår tarm.”

Svåra prat i äktenskap handlar om att öppna en dörr till känslomässig intimitet och att känna sig närmare varandra. Problemlösande kan komma senare…

September 26, 2017 § 4 Comments

7P-Book_1

Från The Gottman Institute:

“Skjut upp problemlösande.

Att förstå din partner kräver förmågan att lyssna. Verkligen lyssna

Det är anledningen att vi lär par att skjuta upp problemlösande efter båda partners känner sig förstådd. 

Svåra prat i äktenskap handlar om att öppna en dörr till känslomässig intimitet och att känna sig närmare varandra. Problemlösande kan komma senare.

Ytterligare läsning

*) “Most couples I know are frustrated by the fact that most of their problems are unsolvable. It’s hard to have the same battles over and over again. My personal bias, however, is that I’m glad to know that we’re normal. My wife and I spent way too much time arguing over the fact that we were having the same fight that we ultimately forgot what we were fighting about in the first place.

Dr. Gottman has said that the number one thing that couples fight about is nothing. I can vouch for this. This past weekend, my wife and I got into an argument over fruit flies. It was really stupid. Later, when our older daughter (age 11) was explaining the argument to her sister (age 7), she said, “It’s never about the fruit flies.” Indeed. What’s it about then?

I think it’s about perspective (bonus p-word). If you can accept that many of your problems aren’t going away, then you can focus on what to do about those issues when they come up. As a first step, quit trying to solve the problem. It’s wasted energy. Instead, focus on achieving perspective, empathy, and, ultimately, dialogue.

Think of the problem as a third thing, trying to distract and disgust you – kind of like fruit flies. That third thing is designed to disrupt the comfort of the home, literally bugging you with the accumulation of small annoyances that become an infestation. In the case of fruit flies, there are a bunch of home remedies. We use a glass of red wine covered in Saran wrap. But what’s required is that you find the nest and remove it. Best if you do that together –with one another..

That’s what dialogue is. It’s a conversation with one another – rather than at one another – that is designed to reveal the deeper meaning of a particular conflict. Dr. Gottman refers to this as the “dream within conflict.” Whenever the dream or hope or aspiration for the relationship is ignored, problems arise. But when those dreams are revealed and understood and respected, it creates space for the relationship to become more meaningful than the problem.

Dr. Gottman suggests becoming a “Dream Detective.” Try this exercise: think through some of your perpetual problems. See if you can recognize the patterns within the conversations that you’ve been rehashing over and over without progress. Next, make up a brief – but new – story that may explain your own dream or position within that particular conflict. What hidden meaning are you trying to express? Is it connected to something in your childhood? Is it rooted in anxiety or fear? Does it stem from a previous relationship expectation? Once you’ve crafted your own narrative, try doing the same for your partner. Get curious about their dream or position. See if you can articulate what deeper meaning may be there for them. Try comparing notes after you’ve both done the exercise and see if it doesn’t create new dialogue around an ancient issue.

This process, called Overcoming Gridlock, is one of the 7 Principles for Making Marriage Work. It bears noting that we’ve only addressed perpetual problem solving and that we’re still left with another ⅓ of all problems. These qualify as “solvable problems” and Dr. Gottman recommends, simply, that you solve them. There is, of course, a science and an art to this, but knowing which problems you can solve and which require more patience is a great first step.

I’ll let you guess which one of us is the extrovert and which one is the party-pooper. Suffice to say, we gave up trying to convert one another many years ago. Now we can go out with friends and each settle into our respective roles. We’ve learned to accept and appreciate that we each get something different out of the same environment and that’s okay. By choosing to appreciate our differences – and our dreams – we’ve been able to eliminate the fussing.”

Man använder vrede, otidigheter, verbal, psykologisk och känslomässig misshandel för att kontrollera sin kvinnliga partner och för att försäkra sig om att hon fortsätter tillfredsställa hans omedvetna behov – och kallar detta (rättfärdig) självhävdelse …

September 24, 2017 § 6 Comments

Ronald Levant i kapitlet “Den annalkande stormen – lösningar” s 92-96:

“För mig verkade det som om det fanns en sten i Erics sko, en kompakt, hård sten av sårbara känslor, som han promenerat omkring med i åratal – omedvetet reagerande på utan att medvetet känna smärtan. 

Bilden av paret mitt emot mig blev allt klarare i fokus och jag började skönja ett inte ovanligt äktenskapligt mönster:

 • alexityma män är oförmögna att identifiera, uppleva eller uttrycka sårbara känslor [i olika grad].
 • [en] man slår sig ihop med kvinnlig partner, ålägger henne ansvar för att lindra hans sårbarhetskänslor och stärka hans självkänsla.
 • [en] man använder vrede/otidigheter/verbal, psykologisk och känslomässig misshandel för att kontrollera sin kvinnliga partner och för att försäkra sig om att hon fortsätter tillfredsställa hans omedvetna behov. *)
 • Mönster eskalerar och relationen försämras/förfaller såvida mannen inte är förmögen att identifiera, kännas vid och erkänna sina sårbara känslor.

/…/ 

Vi var något på spåren. Båda Erics exempel lät som de sorts normala, vardagliga beteenden som skulle plåga enbart den som har ett behov av kontroll – någon som skulle försöka kompensera en känsla av avsaknad av kontroll i livet genom att utöva kontroll över de små saker han kände att han kunde kontrollera [som att terrorisera sin sambo och eventuella hemmavarande barn!?]. 

När Laura bringade oordning i deras hus, hotande hans känsla av kontroll över sina hemförhållanden och över henne, blev han arg – och uttryckte denna vrede på sätt som omedvetet var avsedda att injaga fruktan (‘Hon är extremt rörig’, ‘Det gör mig galen’) och få henne att nudda gränsen.

Karaktäristiskt, så snart detta mönster hade etablerats mellan dem hade Erics medel att kontrollera Laura eskalerat genom hela deras äktenskap.”

Gottmans råd för att få en bra relation tycker jag väldigt mycket om.

*) Och han fick höra av familje-/parterapeut för kanske snart 30 år sen att han skulle tjäna på att lära sig självhävdelse. 😦 Detta tror jag tyvärr har förstärkt de tendenser Levant skriver om ovan och rättfärdigat hans beteende och fortfarande rättfärdigar hans beteende. När han själv inte minst och dem han lever med (och levt med) egentligen hade varit betjänt/a av något helt annat. 😦

Jag tror att detta med självhävdelse har modifierats på dessa 30 år.