Empati och sympati – svårt att försöka ge uttryck för empati när någon söker sympati. Känslan som ligger bakom sympatisökande är ofta ‘tyck synd om mig för jag är den enda som det här händer’ eller ‘min situation är värre än alla andras.’ Empati handlar om samhörighet, sympati om separation …

March 21, 2018 § 6 Comments

1a

Brené Brown gör en distinktion mellan sympati och empati. Hon menar att det är svårt att bemöta empatisökande med sympati. Tror att hon menar att om någon söker empati (och medkänsla) så bör man besvara denna med empati. Och hon menar att det är

“… lika svårt att försöka ge uttryck för empati när någon söker sympati. Känslan som ligger bakom sympatisökande är ofta ‘tyck synd om mig för jag är den enda som det här händer’ eller ‘min situation är värre än alla andras.'”

Hon menar att, s 77:

“Människor som söker sympati vill inte ha empati eller ett bevis på gemensamma erfarenheter. De vill få bekräftelse på att de är unika.”

Det är BARA synd om dem (eller den grupp de tillhör). Kan det bara vara synd om en i taget? 😦

Det handlar inte om att man kan ha mer eller mindre likadana erfarenheter och utifrån den utgångspunkten känna empati?

Brown menar att

Empati handlar om samhörighet, sympati om separation.”

Det förra om att man känner med varandra, den andra om att endera är det ensamma offret som det är synd om.

s 79:

“När någon vill ha vår sympati måste vi /…/ bestämma om vi helt enkelt vill ge den och gå vidare eller om vi verkligen vill försöka utveckla samhörighet och empati

Om vi vill utveckla samhörighet och förståelse är det bästa sättet att utöva medkänsla ibland att säga: ‘Det låter som om du har det jobbigt. Du får gärna berätta mer om det’ eller ‘Du har rätt, jag vet inte hur det är. Hur är det? Hjälp mig att förstå.’

Ibland när jag har gruppsamtal kan jag till och med säga till någon: ‘Du säger att ingen kan förstå. Vad kan vi göra? Vi vill känna en samhörighet, men du säger att det är omöjligt.’ Ofta kan en dialog som baseras på dessa frågor leda till uppriktig empati och samhörighet.”

Handlar det om vem som har det värst? En tävlan? Eller att ge empati tillbaka? I ett flöde fram och tillbaka? Att man bryr sig om varandra ömsesidigt och försöker göra det så bra som möjligt för varandra, utan att utplåna sig och utan att måsta utplåna sig. Där det handlar om BÅDAS behov och rättigheter.

Finns det inget som män och kvinnor delar? Och att vi borde se till att göra det bra för varandra och andra? Förbättra för alla? För det handlar väl inte om antingen eller?

Och när någon kräver ensidig sympati blir det inte jättelätt att ge den. När den andra parten inte verkar göra några försök att förstå en annans “point of view.” 

s 82:

“Ett annat sätt att undvika empatisk samhörighet är genom att övertyga oss själva om att vi inte riktigt kan förstå upplevelser som vi inte själva varit med om.”

Och det kan man hänvisa till och behöver därmed inte försöka förstå eller leva sig in i den andra? Men jag tror inte det stämmer, att man inte kan leva sig in fast man inte har exakt de erfarenheterna. Man har mer eller mindre liknande erfarenheter så att man kan föreställa sig, tror jag. Om man inte är kanske helt avstängd?

“Men om vi vill bygga sociala nätverk, nätverk som verkligen hjälper oss att gå från skam till empati, kan vi inte reservera empatin för de få utvalda som har haft upplevelser som liknar våra egna.”

Man tjänar på att utveckla sin inlevelseförmåga? Tjänar på den själv också. Förstår man sig själv så förstår man andra och vice versa. Jag tror ju att man kan leva sig in utan att ha måst vara med om samma sak som den andra. Om man har lite fingertoppskänsla. En förmåga som jag tror man kan utveckla. Med större mognad. Ju fler erfarenheter man får. Men bara om man förmår lära av dem? Att försöka utveckla detta.

Barn kan inte konstruktivt ändra förhållanden. Vuxna däremot har vanligtvis makt att göra något åt de flesta situationer konstruktivt. Och att göra detta utan att det sker på bekostnad av nån.

Om nån grupp försöker göra något på bekostnad av en annan så är det “ifrågasättbart.” Ambitionen borde vara att man försöker åstadkomma förändring där man inte är nöjd så att förbättringen för en själv, eller ens grupp, eller båda, inte innebär en försämring för en annan grupp.

Målet bör vara att det inte sker på bekostnad av NÅN. Att man tar hänsyn till ALLAS rättigheter. Och att inte bara en individ eller grupp har skyldigheter, utan att alla har lika stora rättigheter som skyldigheter. Saker man inte kan kräva av barn vanligtvis (i synnerhet inte visavi makten), men bör kunna kräva av vuxna.

Advertisements

Ronald Levant: män ska behålla det som ÄR bra…

March 21, 2018 § 15 Comments

71BKK60R5HL._SX311_BO1,204,203,200_

Ronald Levant understryker att män SKA behålla de drag som är bra! Det som verkligen ÄR bra. Och göra något åt det som INTE är bra i den traditionella mansrollen.

Som INTE är bra för männen själva  Och som i förlängningen INTE är bra för mannens allra närmaste.

Eller ligger männens problem utanför dem? I förhållanden som de inte har nån makt över?

Så deras ilska är fullt förståelig och helt och fullt konstruktiv och berättigad och kommer så småningom att leda till en förändring? De har ALL rätt att reagera ut den? De reaktionerna har inte de ansvar för ETT ENDASTE DUGG!? Dessa deras reaktioner har ANDRA det hela och fulla ansvaret för? Så ja, de HAR rätt att reagera. Det finns inga andra lösningar!? Några MÅSTE backa!? Tveklöst!?

“Sluta säga dessa skadliga fraser till pojkar.”

Postat av the Gottman Institute.

‘Fenomenet empati är grundläggande i alla relationer. Antingen tar vi itu med känslorna som ofrånkomligen finns mellan oss genom att vända oss till varandra eller så vänder vi oss bort. Om vi vänder oss bort från andra utan att ge uttryck för att deras känslor existerar lämnar vi oundvikligen den andra personen försvagad i någon mån. Vi vänder oss också oundvikligen bort från att engagera oss fullt i vår egen erfarenhet och hanterar den därmed på ett mindre bra sätt – det vill säga i isolering’ …

March 18, 2018 § 8 Comments

23800048_1882773628404404_6251703468864261492_o

Brené Brown s 83-84 om empati i boken om skam:

Jean Baker Miller och Irene Stiver (forskare och terapeuter från Stone Center vid Wellesley College i Massachusetts) skriver /…/:

‘Fenomenet empati är grundläggande i alla relationer. Antingen tar vi itu med känslorna som ofrånkomligen finns mellan oss genom att vända oss till varandra eller så vänder vi oss bort.

Om vi vänder oss bort från andra utan att ge uttryck för att deras känslor existerar lämnar vi oundvikligen den andra personen försvagad i någon mån. Vi vänder oss också oundvikligen bort från att engagera oss fullt i vår egen erfarenhet och hanterar den därmed på ett mindre bra sätt – det vill säga i isolering’.”

Och detta med att vända sig mot eller bort pratar Gottmans också om, se Vänd er mot varandra istället för bort: ‘Det som verkligen händer i dessa korta, vardagliga utbyten är att make och maka knyter an – de ställer in sig genom att vända sig MOT varandra’…”

I en bra relation har människor höga förväntningar på hur de blir behandlade. De förväntar sig att bli behandlade med snällhet, kärlek, tillgivenhet och respekt. De tolererar inte känslomässig eller fysisk misshandel. De förväntar sig att deras partner ska vara lojal. Konflikt är hälsosam därför att den leder till större förståelse (om man är öppen för detta) …

March 17, 2018 § 12 Comments

FB_IMG_1520405283326

Men man måste starta med att själv visa yttersta respekt innan man kräver den av en annan. Visa genuin respekt och verkligen ett öppet öra. Innan man uttryckligen kräver detta, till exempel av en partner.

“Gottmans om lyssnande – och aktivt sånt. En del av varför aktivt lyssnande är ett misstag: ingen kan lyssna på en person som attackerar dem. Det måste finnas ett ansvar inte bara hos lyssnaren, utan hos talaren också. Så vi pratar om mjuk start. Om hur mästarna på relationer verkligen tänker innan de presenterar en sak. Och de försöker verkligen lugna ner sin partner och säger: ‘Hej, det här ingen stor sak, älskling, men du vet, här är vad jag verkligen behöver (hur kan vi se till att fylla detta OCH ta hänsyn till dina behov. Också? Så vi BÅDA får våra behov fyllda) …’”

John Gottman i “The Truth About Expectations in Relationships” eller “Sanningen om förväntningar i relationer”:

Donald Baucom, professor i psykologi vid universitetet i North Carolina, studerade äktenskapliga förväntningar i decennier. Han fann att människor får vad de förväntar sig. Människor med låga förväntningar tenderar att vara i relationer där de blir dåligt behandlade och människor med höga förväntningar tenderar att vara i relationer där de behandlas bra. [men detta kräver en förklaring, som kommer nedan]. 

Detta antyder att genom att ha höga förväntningar så är det mer sannolikt att du får den sorts relation som du vill ha, än om du tittar bort och låter saker glida. 

Den ’tillräckligt bra’ relationen.

Jag uppmuntrar par att sträva efter den ’tillräckligt bra relationen, vilket låter som att man nöjer sig med mindre än det bästa. Är inte det motsatsen till Baucoms forskningsfynd angående äktenskapliga förväntningar?

Låt mig förklara.

I en bra relation har människor höga förväntningar på hur de blir behandlade. De förväntar sig att bli behandlade med snällhet, kärlek, tillgivenhet och respekt. De tolererar inte känslomässig eller fysisk misshandel. De förväntar sig att deras partner ska vara lojal.

Detta betyder inte att de förväntar sig att deras relation ska vara fri från konflikter. Även lyckligt gifta par argumenterar. Konflikt är hälsosam därför att den leder till större förståelse. 

Människor ska inte förvänta sig att lösa alla problemen i sin relation, heller. Mina kärlekslabbstudier har funnit att nästan 2/3 av relationskonflikterna är eviga. Som Dan Wile säger, ‘När man väljer en långtidspartner … kommer man oundvikligen att välja en särskild uppsättning problem.'”

Och detta har de lyckliga, långvariga paren lärt sig att hantera.

“Vidare, det är orealistiskt att förvänta att en relation ska hela sår från barndomen, eller bli en väg till andlig upplysning eller självförverkligandeEli Finkel, psykologiprofessor vid Northwestern University, uppmuntrar att ‘rekalibrera’ de äktenskapliga förväntningarna rörande dessa existentiella behov. 

Så, nöj dig inte med att bli behandlad dåligt. Som far är bästa sättet att vara en buffert för min dotter, mot att hamna i en dålig relation i framtiden, att behandla henne med kärlek och respekt, så att hon förväntar sig att bli behandlad på samma sätt av sin partner. 

I vår empiriskt baserade teori, det sunda relationshuset, beskriver vi det par i en tillräckligt bra relation gör och har. 

08673eaf1eebfeffee4c170bbf1e94ac (1)

De är goda vänner. De har ett tillfredsställande sexliv. De litar på varandra och är fullt förpliktigade mot varandra. De kan handskas med konflikter konstruktivt. Vilket betyder att de kan komma till ömsesidig förståelse och komma fram till kompromisser som fungerar.”

Dvs båda får sina behov fyllda.

“Och de kan reparera effektivt när de sårar varandra. 

De hedrar varandras drömmar, även om de är olika. De skapar delade meningssystem med delade värderingar och etik, trossystem, ritualer och mål. De håller med om samma fundamentala symboler, som vad ett hem är, vad kärlek är och hur man fostrar barn. 

Förvänta dig det. Du förtjänar det. Det är inte orimligt och det är uppnåbart.”

Att bli behandlad bra, med aktning och respekt, med tillgivenhet och beundran, att respektfullt bli lyssnad på.

Guy talk eller killmiddag …

March 16, 2018 § 2 Comments

Om killmiddag se här.

Att diskutera triggers öppet tillåter er att skydda varandra från att bli triggade och det skapar en djupare känslomässig förståelse mellan er båda. Ni kanske inte kan undvika triggers helt, men om ni är medvetna om dem, då kan ni kan göra ert bästa för att undvika triggande situationer …

March 15, 2018 § 2 Comments

The-Marriage-Minute_Landing-Page-Footer

“Var medveten om vad som triggar dig.

Genom våra liv har vi upplevelser som kan göra oss känsliga för vissa platser, händelser, människor, ljud, ord eller, verkligen, vilken sorts fysisk eller psykisk stimuli som ‘triggar’ oss.

Och när vi blir triggade kan vi bli arga eller upprörda, men ibland kan vi också uppleva ångestattacker eller fight-eller-flight-svar beroende på hur intensiv triggern är.

Triggers kan komma från barndomen, traumatiska upplevelser eller tidigare relationer. Men vi har alla dem, så det är viktigt att förstå och vara känslig för dina och din partners triggers.

Att diskutera triggers öppet tillåter er att skydda varandra från att bli triggade och det skapar en djupare känslomässig förståelse mellan er båda. Ni kanske inte kan undvika triggers helt, men om ni är medvetna om dem, då kan ni kan göra ert bästa för att undvika triggande situationer. 

Ytterligare läsning:

Engelska ursprungstexten:

“Be mindful of emotional triggers

Throughout our lives, we have experiences that can make us sensitive to certain places, events, people, sounds, words, or, really, any sort of physical or psychological stimuli that ‘triggers’ us.

And when we get triggered, we might get angry or upset, but sometimes we can even experience anxiety attacks or the fight-or-flight response depending on how intense the trigger is.

Triggers can come from childhood, traumatic experiences, or previous relationships. But we all have them, so it’s important to understand and be mindful of your triggers and of your partner’s.

Discussing emotional triggers openly allows you to protect one another from being triggered, and it forms a deeper emotional understanding between you both. You might not be able to avoid triggers completely, but if you are aware of them, then you can do your best to avoid triggering situations.

Gottmans om lyssnande – och aktivt sånt. En del av varför aktivt lyssnande är ett misstag: ingen kan lyssna på en person som attackerar dem. Det måste finnas ett ansvar inte bara hos lyssnaren, utan hos talaren också. Så vi pratar om mjuk start. Om hur mästarna på relationer verkligen tänker innan de presenterar en sak. Och de försöker verkligen lugna ner sin partner och säger: ‘Hej, det här ingen stor sak, älskling, men du vet, här är vad jag verkligen behöver (hur kan vi se till att fylla detta OCH ta hänsyn till dina behov. Också? Så vi BÅDA får våra behov fyllda) …’

March 15, 2018 § 8 Comments

John Gottman i videon och hans kritik av aktivt lyssnande.

(cirka 10 minuter in i videon) Apropå aktivt lyssnande: ansvaret ligger inte bara hos lyssnaren (att visa aktivt lyssnande). Ansvaret ligger också hos avsändaren, konsten att ta upp saker.

Och Gottman pratar om att mästarna är bra på “repair attempts,” dvs att reparera när saker går fel.

Gottman säger något i denna stil i videon:

“En del av varför aktivt lyssnande är ett misstag; idén att varje gång Julie säger något så lyssnar jag, jag parafraserar/skriver om det hon säger och summerar det, är att ingen kan lyssna på en person som attackerar dem.”

Man lyssnar i vart fall väldigt dåligt! Han fortsätter:

Det måste finnas ett ansvar inte bara hos lyssnaren, utan hos talaren också.”

Den som tar upp något – och talar – har ett ansvar också, för hur denne tar upp saker, UTAN att trigga igång en försvarsinställning och få den andra att sätta alla taggar utåt.

Gottman vidare:

“Så vi pratar om mjuk start [‘soft startup’ till skillnad från ‘harsh startup’).

Och om hur mästarna på relationer verkligen tänker innan de presenterar en sak. Och de försöker verkligen lugna ner sin partner och säger: ‘Hej, det här ingen stor sak, älskling, men du vet, här är vad jag verkligen behöver.

Snarare än de fyra hästmännen…”

De par som fick det att fungera följde i huvudsak tre typiska beteenden. Bland annat beskrev de inte sin partner! De beskrev sig själva och sen beskrev de situationen som de var upprörda över. Det var knepet! Och slutligen, 3:e steget: de sa vad de behövde. Hur deras partner kunde göra det bättre. Hur deras partner kunde lysa för dem …”

Man MÅSTE INTE säga varje kritisk tanke man har och när man tar upp sina behov och bekymmer hittar man sätt att ta upp dem respektfullt och utan att kritisera eller klandra sin partner …

Kritik av en annan människa betyder att det du verkligen säger är ‘Så vitt jag kan se så är jag näst intill perfekt, men du är defekt!’ Istället: prata om VAD, inte VEM!”

Prata om VAD, inte VEM! Vara arg är inte farligt, det är bara en känsla, MEN DEN STORA KONSTEN ÄR HUR MAN UTTRYCKER DEN …”

Och det med kärv start (“harsh start-up”) se följande video:

“[ca 9 minuter in i videon, alltså i slutet av den]

I de lyckade relationerna tog kontrahenterna ansvar även för en liten del av problemet, medan de som var i dåliga relationer pekade finger och var kritiska.

Och deras attityd var att de på något sätt diagnosticerade sin partners personlighetsdefekter och ville bli uppskattade för det av sin partner.”

(skratt i publiken!)

“Och de hoppades att deras partner skulle svara med att säga: ‘Tack för att du pekar ut alla de sätt som jag misslyckas som mänsklig varelse!”

(skratt i publiken igen!)

“‘Kan vi äta lunch nästa tisdag så vi kan prata om detta lite mer!? Du är en så klok människa vet du, John! Tack så mycket!’”

I nästa video:

“Olyckligtvis, kritik där man förklarar problemet som en defekt hos partnern leder till den andra förutsägelsen vi har [för om relationen ska hålla eller inte].”

“Helguppgift: att mjuka upp en start”:

“… diskussioner slutar undantagslöst på samma sätt som de startade. Om du startar aggressivt genom att attackera din partner, så kommer de att sluta med åtminstone så mycket spänning som de började, om inte mer.

Att mjuka upp starten på dina samtal är avgörande för att lösa relationskonflikter  [istället för att starta eller skapa eller eskalera nånting från kanske ingenting].

Om dina argument startar mjukt, så är det långt mer sannolikt att din relation är stabil och lycklig.”

Om Gottmanmetoden.

08673eaf1eebfeffee4c170bbf1e94ac (1)

Se i kommentarer nedan om skam och Brené Brown.

Where Am I?

You are currently browsing the Uncategorized category at reflektioner och speglingar - Alice Miller II....