‘Fenomenet empati är grundläggande i alla relationer. Antingen tar vi itu med känslorna som ofrånkomligen finns mellan oss genom att vända oss till varandra eller så vänder vi oss bort. Om vi vänder oss bort från andra utan att ge uttryck för att deras känslor existerar lämnar vi oundvikligen den andra personen försvagad i någon mån. Vi vänder oss också oundvikligen bort från att engagera oss fullt i vår egen erfarenhet och hanterar den därmed på ett mindre bra sätt – det vill säga i isolering’ …

March 18, 2018 § 8 Comments

23800048_1882773628404404_6251703468864261492_o

Brené Brown s 83-84 om empati i boken om skam:

Jean Baker Miller och Irene Stiver (forskare och terapeuter från Stone Center vid Wellesley College i Massachusetts) skriver /…/:

‘Fenomenet empati är grundläggande i alla relationer. Antingen tar vi itu med känslorna som ofrånkomligen finns mellan oss genom att vända oss till varandra eller så vänder vi oss bort.

Om vi vänder oss bort från andra utan att ge uttryck för att deras känslor existerar lämnar vi oundvikligen den andra personen försvagad i någon mån. Vi vänder oss också oundvikligen bort från att engagera oss fullt i vår egen erfarenhet och hanterar den därmed på ett mindre bra sätt – det vill säga i isolering’.”

Och detta med att vända sig mot eller bort pratar Gottmans också om, se Vänd er mot varandra istället för bort: ‘Det som verkligen händer i dessa korta, vardagliga utbyten är att make och maka knyter an – de ställer in sig genom att vända sig MOT varandra’…”

Advertisements

I en bra relation har människor höga förväntningar på hur de blir behandlade. De förväntar sig att bli behandlade med snällhet, kärlek, tillgivenhet och respekt. De tolererar inte känslomässig eller fysisk misshandel. De förväntar sig att deras partner ska vara lojal. Konflikt är hälsosam därför att den leder till större förståelse (om man är öppen för detta) …

March 17, 2018 § 12 Comments

FB_IMG_1520405283326

Men man måste starta med att själv visa yttersta respekt innan man kräver den av en annan. Visa genuin respekt och verkligen ett öppet öra. Innan man uttryckligen kräver detta, till exempel av en partner.

“Gottmans om lyssnande – och aktivt sånt. En del av varför aktivt lyssnande är ett misstag: ingen kan lyssna på en person som attackerar dem. Det måste finnas ett ansvar inte bara hos lyssnaren, utan hos talaren också. Så vi pratar om mjuk start. Om hur mästarna på relationer verkligen tänker innan de presenterar en sak. Och de försöker verkligen lugna ner sin partner och säger: ‘Hej, det här ingen stor sak, älskling, men du vet, här är vad jag verkligen behöver (hur kan vi se till att fylla detta OCH ta hänsyn till dina behov. Också? Så vi BÅDA får våra behov fyllda) …’”

John Gottman i “The Truth About Expectations in Relationships” eller “Sanningen om förväntningar i relationer”:

Donald Baucom, professor i psykologi vid universitetet i North Carolina, studerade äktenskapliga förväntningar i decennier. Han fann att människor får vad de förväntar sig. Människor med låga förväntningar tenderar att vara i relationer där de blir dåligt behandlade och människor med höga förväntningar tenderar att vara i relationer där de behandlas bra. [men detta kräver en förklaring, som kommer nedan]. 

Detta antyder att genom att ha höga förväntningar så är det mer sannolikt att du får den sorts relation som du vill ha, än om du tittar bort och låter saker glida. 

Den ’tillräckligt bra’ relationen.

Jag uppmuntrar par att sträva efter den ’tillräckligt bra relationen, vilket låter som att man nöjer sig med mindre än det bästa. Är inte det motsatsen till Baucoms forskningsfynd angående äktenskapliga förväntningar?

Låt mig förklara.

I en bra relation har människor höga förväntningar på hur de blir behandlade. De förväntar sig att bli behandlade med snällhet, kärlek, tillgivenhet och respekt. De tolererar inte känslomässig eller fysisk misshandel. De förväntar sig att deras partner ska vara lojal.

Detta betyder inte att de förväntar sig att deras relation ska vara fri från konflikter. Även lyckligt gifta par argumenterar. Konflikt är hälsosam därför att den leder till större förståelse. 

Människor ska inte förvänta sig att lösa alla problemen i sin relation, heller. Mina kärlekslabbstudier har funnit att nästan 2/3 av relationskonflikterna är eviga. Som Dan Wile säger, ‘När man väljer en långtidspartner … kommer man oundvikligen att välja en särskild uppsättning problem.'”

Och detta har de lyckliga, långvariga paren lärt sig att hantera.

“Vidare, det är orealistiskt att förvänta att en relation ska hela sår från barndomen, eller bli en väg till andlig upplysning eller självförverkligandeEli Finkel, psykologiprofessor vid Northwestern University, uppmuntrar att ‘rekalibrera’ de äktenskapliga förväntningarna rörande dessa existentiella behov. 

Så, nöj dig inte med att bli behandlad dåligt. Som far är bästa sättet att vara en buffert för min dotter, mot att hamna i en dålig relation i framtiden, att behandla henne med kärlek och respekt, så att hon förväntar sig att bli behandlad på samma sätt av sin partner. 

I vår empiriskt baserade teori, det sunda relationshuset, beskriver vi det par i en tillräckligt bra relation gör och har. 

08673eaf1eebfeffee4c170bbf1e94ac (1)

De är goda vänner. De har ett tillfredsställande sexliv. De litar på varandra och är fullt förpliktigade mot varandra. De kan handskas med konflikter konstruktivt. Vilket betyder att de kan komma till ömsesidig förståelse och komma fram till kompromisser som fungerar.”

Dvs båda får sina behov fyllda.

“Och de kan reparera effektivt när de sårar varandra. 

De hedrar varandras drömmar, även om de är olika. De skapar delade meningssystem med delade värderingar och etik, trossystem, ritualer och mål. De håller med om samma fundamentala symboler, som vad ett hem är, vad kärlek är och hur man fostrar barn. 

Förvänta dig det. Du förtjänar det. Det är inte orimligt och det är uppnåbart.”

Att bli behandlad bra, med aktning och respekt, med tillgivenhet och beundran, att respektfullt bli lyssnad på.

Gottmans om lyssnande – och aktivt sånt. En del av varför aktivt lyssnande är ett misstag: ingen kan lyssna på en person som attackerar dem. Det måste finnas ett ansvar inte bara hos lyssnaren, utan hos talaren också. Så vi pratar om mjuk start. Om hur mästarna på relationer verkligen tänker innan de presenterar en sak. Och de försöker verkligen lugna ner sin partner och säger: ‘Hej, det här ingen stor sak, älskling, men du vet, här är vad jag verkligen behöver (hur kan vi se till att fylla detta OCH ta hänsyn till dina behov. Också? Så vi BÅDA får våra behov fyllda) …’

March 15, 2018 § 8 Comments

John Gottman i videon och hans kritik av aktivt lyssnande.

(cirka 10 minuter in i videon) Apropå aktivt lyssnande: ansvaret ligger inte bara hos lyssnaren (att visa aktivt lyssnande). Ansvaret ligger också hos avsändaren, konsten att ta upp saker.

Och Gottman pratar om att mästarna är bra på “repair attempts,” dvs att reparera när saker går fel.

Gottman säger något i denna stil i videon:

“En del av varför aktivt lyssnande är ett misstag; idén att varje gång Julie säger något så lyssnar jag, jag parafraserar/skriver om det hon säger och summerar det, är att ingen kan lyssna på en person som attackerar dem.”

Man lyssnar i vart fall väldigt dåligt! Han fortsätter:

Det måste finnas ett ansvar inte bara hos lyssnaren, utan hos talaren också.”

Den som tar upp något – och talar – har ett ansvar också, för hur denne tar upp saker, UTAN att trigga igång en försvarsinställning och få den andra att sätta alla taggar utåt.

Gottman vidare:

“Så vi pratar om mjuk start [‘soft startup’ till skillnad från ‘harsh startup’).

Och om hur mästarna på relationer verkligen tänker innan de presenterar en sak. Och de försöker verkligen lugna ner sin partner och säger: ‘Hej, det här ingen stor sak, älskling, men du vet, här är vad jag verkligen behöver.

Snarare än de fyra hästmännen…”

De par som fick det att fungera följde i huvudsak tre typiska beteenden. Bland annat beskrev de inte sin partner! De beskrev sig själva och sen beskrev de situationen som de var upprörda över. Det var knepet! Och slutligen, 3:e steget: de sa vad de behövde. Hur deras partner kunde göra det bättre. Hur deras partner kunde lysa för dem …”

Man MÅSTE INTE säga varje kritisk tanke man har och när man tar upp sina behov och bekymmer hittar man sätt att ta upp dem respektfullt och utan att kritisera eller klandra sin partner …

Kritik av en annan människa betyder att det du verkligen säger är ‘Så vitt jag kan se så är jag näst intill perfekt, men du är defekt!’ Istället: prata om VAD, inte VEM!”

Prata om VAD, inte VEM! Vara arg är inte farligt, det är bara en känsla, MEN DEN STORA KONSTEN ÄR HUR MAN UTTRYCKER DEN …”

Och det med kärv start (“harsh start-up”) se följande video:

“[ca 9 minuter in i videon, alltså i slutet av den]

I de lyckade relationerna tog kontrahenterna ansvar även för en liten del av problemet, medan de som var i dåliga relationer pekade finger och var kritiska.

Och deras attityd var att de på något sätt diagnosticerade sin partners personlighetsdefekter och ville bli uppskattade för det av sin partner.”

(skratt i publiken!)

“Och de hoppades att deras partner skulle svara med att säga: ‘Tack för att du pekar ut alla de sätt som jag misslyckas som mänsklig varelse!”

(skratt i publiken igen!)

“‘Kan vi äta lunch nästa tisdag så vi kan prata om detta lite mer!? Du är en så klok människa vet du, John! Tack så mycket!’”

I nästa video:

“Olyckligtvis, kritik där man förklarar problemet som en defekt hos partnern leder till den andra förutsägelsen vi har [för om relationen ska hålla eller inte].”

“Helguppgift: att mjuka upp en start”:

“… diskussioner slutar undantagslöst på samma sätt som de startade. Om du startar aggressivt genom att attackera din partner, så kommer de att sluta med åtminstone så mycket spänning som de började, om inte mer.

Att mjuka upp starten på dina samtal är avgörande för att lösa relationskonflikter  [istället för att starta eller skapa eller eskalera nånting från kanske ingenting].

Om dina argument startar mjukt, så är det långt mer sannolikt att din relation är stabil och lycklig.”

Om Gottmanmetoden.

08673eaf1eebfeffee4c170bbf1e94ac (1)

Se i kommentarer nedan om skam och Brené Brown.

… ideologin, eller tron, om hur män och kvinnor borde bete sig är en VÄLDIGT KRAFTFULL TANKESKAPELSE. Och dessa ideologier har skapat väldiga problem för enskilda människor, för samhället och hela världen …

January 20, 2018 § 7 Comments

Ronald Levant i intervju om män i terapi, mansroll, maskulinitet:

“Vi har en ideologi om kön som varierar inom subkulturer och samhällen och det är nånting som jag har tillbringat 15 år med att studera faktiskt, där jag tittat på maskulinitetsideologin.”

Dvs denna ideologi om kön, hur män (och kvinnor) ska vara och inte vara, kan skifta från familj till familj, från samhälle till samhälle, från land till land, alltså också skifta mellan olika familjer i ett och samma samhälle, i ett och samma land, i olika grad, det är inte nödvändigt lika över hela linjen i en kultur. Även fast en majoritet lever efter en viss ideologi.

Precis som John Gottman som började undra över varför han hade såna problem i sina parrelationer (han hade två skilsmässor bakom sig).

Först och främst gjorde Levant och Gottman detta arbete med att försöka förstå för sin egen del? Vilket kan vara helt och fullt nog. Men de gick vidare och använde det de lärt sig, Levant i terapi med män och par, Gottman i utvecklandet av familjeterapi tillsammans med bland andra sin tredje fru Julie.

Man behöver alltså verkligen inte alls göra något storslaget av det man lärt sig. Det kan räcka med det mer kvalitativa liv man fått tack vare de insikter man fått och att ens relationer radikalt förbättras, till gagn för alla inblandade!

Och detta räcker fuller väl och mer därtill känner jag!

Vidare från intervjun med Levant:

“Och det verkar finnas en viss mängd fasthållande vid, det mina kolleger och jag definierar som, traditionell maskulinitetsideologi, vilken är idén att män skulle undvika allt som ger antydan om något feminint, begränsandet av att uttrycka känslor [stoiska och manliga], vara aggressiva och dominanta, vara extremt självständiga, vara hingstar och alltid redo för sex.”

Nej, det är inte vad kvinnor behöver – eller vill ha!?

Majoriteten av kvinnor (eller en snabbt växande skara kvinnor) vill INTE ha en dominant eller dominerande man och de vill inte vara dominanta eller dominera – heller! De vill ha jämlika partnerskap. Och de vill inte ha de här supermaskulina männen eller några hjältar ett dugg.

Det ser också ut som om fler och fler män ifrågasätter vad de fostrats in i. Se nedan (slumpmässigt valda videor av en massa träffar som jag fick):

Levant vidare:

“Så ideologin, eller tron, om hur män och kvinnor borde bete sig är en väldigt kraftfull tankeskapelse. Det finns ett antal maskulinitetsbegrepp som kan ledas till detta paradigm, denna världsbild.

En av dessa är stödet för traditionell maskulinitetsideologi, den andra är anpassningen till manliga normer, den tredje är könsrollskonflikter och den fjärde är könsrollsstress.”

Könsroller begränsar både pojkar och flickor, män och kvinnor. Och allt i dessa, som är begränsande och kringskärande av frihet, borde det finnas all anledning att ta itu med, både från män OCH kvinnor. Så vi alla kan leva mer meningsfulla och tillfredsställande liv.

Denna manlighetsideologi har sorgligt nog fortfarande ett väldigt stöd bland många män, både här och där.

Och de här könsrollerna innebär, genom hur de konstruerats, konflikter i sig (förr gjorde de det inte som nu, när kvinnorna VAR underordnade och mannen överordnad, när kvinnan inte ens var myndig och detta tror de män på, som fostrats till denna ideologi extra starkt, på grund av diverse olika faktorer i uppväxten, är hur det borde vara).

Och för både pojkar och män så känns de här manlighetskraven obekväma, de vill helt enkelt inte vara så här, de känner sig inte såna, och det innebär stress över den könsroll som de “måste” anamma.

“… ju högre nivå av maskulinitet, desto större är problemen.”

för mannen själv, i alla hans relationer, för samhället …

RW: Ju mer maskulinitet, desto större problem? Berätta mer om det.

RL: … ju mer stöd för traditionell maskulinitet, ju sannolikare är det att denna person lider av alexitymi, vilket betyder att denna man har en oförmåga att sätta ord på känslor. Det är mer sannolikt att dessa män stöttar tvångs- och trakasseriattityder mot kvinnor

För pojkar /…/ är sannolikheten större att de har drog- eller alkoholproblem, har tidig sex och hoppar av skolan tidigt./…/ det är mer sannolikt att de lider av depression och har relationsproblem

De lång- och kortsiktiga konsekvenserna av detta är att traditionell maskulinitet är riskfylld för mäns hälsa

RW: Det är inte ovanligt att en man kommer till terapi och säger nånting i stil med ‘Jag lärdes att inte visa mina känslor. Jag lärdes att vara tuff, ignorera de här sakerna. Jag tror inte jag behöver vara här, terapi är inte för mig.’

RL: När en man kommer till terapi kan han vara varsomhelst på en skala från 0 till 100 när det gäller var han är i sin maskulinitet och jag tycker att en av de första budskap jag skulle vilja ge kliniker är att tänka på det.” 

Dvs alla män är inte lika – och alla kvinnor är inte lika. Det kan ju vara bra att tänka på och inte dra någondera över en kam! Men man kan och får ändå ifrågasätta och kritisera.

“En man är inte en man är inte en man, men en man kan vara hypomaskulin [‘under’.maskulin], hypermaskulin [extremt maskulin] eller nånstans däremellan och det kommer [alltså] att vara stor skillnad på hur han svarar på terapi.” 

Avviker man från de traditionella kraven på hur en pojke eller man är eller ska vara, så kan man få skämmas – och självkänslan dala ner i skorna. Och det kan leda till STORT behov att hävda sig?

“RW: Låt oss fokusera på den traditionella mannen, därför att det är en man med traditionell maskulinitet som är svår för de flesta terapeuter. Terapeuter är vana vid klienter som kommer och pratar om sina känslor./…/
RL: Om mannen är alexitym, som Raymond är i videon, ger jag en liten introduktion till maskulin socialisation: ‘Vi män uppfostrades på ett sånt sätt att vi kände att det inte var lämpligt att uttrycka sårbara känslor [eller således inte heller behov], inte uppehålla oss vid dem för mycket [kanske inte alls i vissa fall: tuff och icke behövande]. 
Men faktum är att, för att kunna lösa dessa problem, så måste du lära dig mycket mer om dina känslor än du nånsin har vetat./…/
Jag tror att du kommer att vara i ett mycket bättre läge för att handskas med problem om du, så att säga, vet vad du känner och bearbetar det, hellre än att bli fast i att vara arg, låt oss säga, för att verkstaden fördröjer reparationen av din bil. 
RL: Misstaget som både manliga och kvinnliga terapeuter gör är att INTE vara medvetna om skillnaderna hos män, och HUR maskulinitet, påverkar mäns fungerande.
Jag tror att det verkligen är en kunskapssak. Såvida du inte har tagit en kurs i könsproblem inom psykoterapi kommer du mest troligt att inte veta om detta. 
Så att inte stanna och fundera ‘Vad slags man har jag att göra med? I vilken utsträckning har han påverkats av maskulinitet? Hur alexitym är han? Hur ska jag arbeta med honom? Hur mycket skam känner han för att vara här? [kan i hög grad påverka utfallet av terapin]’ 
Om han är väldigt traditionellt socialiserad [hemma, bland kamrater, i scoutrörelsen, idrott, skola, samhälle], kommer han att känna sig väldigt skamsen.
Så att helt enkelt inte veta om några av dessa frontsaker och att detta verkligen är en faktor [att ta i beräkningen] i själva de inledande minuterna [kan få stora effekter]. Jag tror att detta är det första man bör göra.”
Men detta är ju som en form av att hålla tyst av skam! En manlig form!?

RL: Du kan troligtvis få en bra känsla bara från det initiala mötet, genom hur mannen svarar på frågor och du kan be honom beskriva hur det har känts i särskilda omständigheter för att se om han är kapabel att beskriva hur han kände. 

Och män är verkligen olika. Återigen, vi behöver tänka på maskulinitet, inte män. Det finns män som inte blivit uppfostrade för att anpassa sig till traditionell maskulinitet eller som har kommit över den och är fullt kapabla att uppleva och uttrycka ett vitt spektrum av känslor

Det kommer också att finnas män som har blivit hårt socialiserade, kanske till och med straffade för varje avvikelse från manskoden. De kan ha blivit traumatiserade för att visa icke-stereotypa känslor och har väldigt svårt att besvara dina frågor och kommer att känna sig skamsna över sig själva bara för att uttrycka sårbarhet.  

Du kommer att möta en massa motstånd på vägen./…/ 

RW: Vilken sorts reaktion får du från detta och vilket motstånd kommer upp?

RL: De kan komma med ett annat sorts motstånd, som en gemensam sak som jag har hört män säga, är att om de lär sig att uttrycka sina känslor så har de väl inget val annat är att uttrycka dem. Och jag säger, ‘Nåja, faktiskt inte. Du kommer att ha fler val än du har nu. Du har bara ett val nu, vilket är att inte uttrycka dina känslor.‘”

“Eller, som i Raymonds fall, så kan du göra det kroppsligt; du får huvud- eller magont. Eller som i vissa mäns fall, de dövar sig själva med att dricka eller jaga kvinnor, eller vilken missanpassad metod som har utvecklats i den mannens liv för att handskas med psykologisk nöd.

Så, ‘Du har verkligen begränsade val nu. Om du kan identifiera och tänka på dina känslor, det vill säga dirigera dem genom din cortex hellre än att helt enkelt låta dem gå genom ditt limbiska system till ditt muskuloskeletala system [har med rörelseapparaten att göra], så kan du välja.’  

RL: Men det är exakt vad det är. Om du tänker på vad som händer i socialiseringen av pojkar, så blir massor av pojkar förödmjukade runt uttryckandet av sårbara känslor. ‘Stora pojkar gråter inte,’ eller ännu värre, någon retar dem eller hackar på dem när de visar sårbarhet och deras vänner skrattar åt dem eller klår upp dem, beroende på den sorts grannskap de bor i.”

Män och relationer – att komma in från kylan. Pengar. Sex. Makt. Berömmelse. Visst, dessa saker är angenäma. Men de kan inte ersätta relationer. De är inga substitut för tillfredsställelsen av närhet och anknytning med en annan mänsklig varelse …

December 18, 2017 § Leave a comment

71BKK60R5HL._SX311_BO1,204,203,200_

Levant skriver (redan i mitten av 1990-talet!) i kapitlet “Män och relationer – att komma in från kylan” s 257:

“Pengar. Sex. Makt. Berömmelse. Visst, dessa saker är angenäma. Men de kan inte ersätta relationer. De är inga substitut för tillfredsställelsen av närhet och anknytning med en annan mänsklig varelse. 

Det är en stor tragedi i mäns liv att de blivit tränade att skämmas över sina behov av närhet. 

Och det är en stor ironi i mäns liv att efter att ha blivit tränade att undvika intimitet nu upptäcker att de befinner sig i en tid när känslomässig isolering och brist på uttrycksfullhet blivit omodernt och att de har press på sig att bli skickliga i att fostra den närhet som de blev lärda att undvika.

Det är kontentan av den kris som amerikanska män nu upptäcker att de befinner sig i. 

Men mäns kris är också en möjlighet – att göra för sig själva det som kvinnor redan har gjort: kasta av sig bojorna av könsrollsträning, som hindrar dem från att uppleva hela vidden av livets nöjen och förena belöningar av att arbeta och prestera med tillfredsställelsen av nära relationer med andra mänskliga varelser. 

Det är möjligheten män nu erbjuds: tillfället att ändra sina liv till det bättre – inte genom att avstå ifrån några av sina fortfarande värdefulla maskulina drag, utan genom att addera de förmågor som jag kallar känslomässig intelligens till sin repertoar av styrkor.”

John Gottman pratar också om känslomässig intelligens! Och terapeuten Kyle Benson skriver att “Känslomässigt intelligenta män är nyckeln till äktenskap som håller.”

s 258:

“Detta är vad män behöver göra i denna tid av förändrade könsroller och skiftande könsrelationer.

De behöver utveckla de varierande känslomässiga förmågor som möjliggör för dem att förändra sina liv till det bättre, genom att göra det möjligt att fungera effektivare i denna ‘andra värld,’ den som män nu har börjat träda in i – världen av relationer och familjeliv.”

Det finns all anledning att jobba på sin relation, för alla parters skull. Och också genom att säga ‘känn inte si eller så’ så skickar vi budskapet att barnets känslor inte är viktiga, inte giltiga, inte välgrundade, är dumma eller besvärliga, med resultat att barnet skäms för sina känslor …

October 4, 2017 § 1 Comment

facebook_1507105227050

Denna bloggning blir en mix av en massa olika saker.

Högt tänkande: Ja, det finns all anledning att jobba på sin relation! För båda kontrahenter!!! För eventuella barn. Visa på god konfliktlösning t.ex.

Visa att man bryr sig om och respekterar varandra. Det handlar inte om självhävdelse, om man verkligen inte måste försvara sig!

Aggression är inget som föder kärlek eller fred! 😦 Man kan bli arg, men det betyder inte att man måste vara aggressiv.

Från The Gottman Institute igår, tisdag:

För männen

Forskningen visar att män och kvinnor upplever vrede olika.

I allmänhet så vill kvinnor fortfarande tala igenom saker när de känner sig arga. Men när män känner sig arga, har de en tendens att bli defensiva eller att stänga ner och obstruera, något som bara gör saker värre.

Så, man, omfamna din frus ilska. Ta ett djupt andetag för att lugna ner dig själv och svara så på hennes ilska med följande fråga …

‘Vad behöver du?’ 

Detta kommer inte bara att trappa ner hennes ilska, utan det kommer också kommunicera till henne att hennes känslor betyder något och att du finns där för henne. Ni är i samma team [så att säga].

Ytterligare läsning

När hon sa att hon ville organisera i ett skåp i vardagsrummet, där de har köksgrejer, blev han arg!

“Nej, jag menade inte att detta måste ske på stört [eller icke utsagt att du skulle göra det! Det var ingen outsagd uppmaning, tvärtom. Hon har absolut inget emot att göra det själv. Hon ville bara informera honom], det kan ske om en månad. Inget som är brådskande! För saker funkar ju som de är.”

“Research says it’s OK to pick up your baby each time it cries”

eller “Forskning säger att det är okej att ta upp sin baby varje gång hen gråter”:

“Föräldrar, känn ingen press, men vårt framtida samhälles framgång hänger på er! 

Ny forskning pekar på att barn som kramats/kelats med växer upp till friskare, mindre deprimerade, snällare, mer empatiska och mer produktiva vuxna. 

Enligt en WSBT-rapport, så ‘spelar kel roll.’

Den nya forskningen från psykologen Darcia Narvaez vid Notre Dame [universitetet] som studerat  mer än 600 vuxna och fann att de som det kelats med som barn växte upp att bli mer välanpassade vuxna med mindre ångest och bättre mental hälsa. *   

Studien fann att, tillsammans med kelande, så ledde en positiv barndom med en massa kärlek till friskare vuxna med bättre copingskicklighet./…/

Denna forskning gör slut på den uråldriga debatten – du kan nu tala om för din svärmor att du inte kan ‘skämma bort’ din baby genom att ta upp hen när hen gråter. 

Narvaez säger faktiskt till WSBT [tidning i norra Indiana] att det inte är möjligt att skämma bort en baby, du kommer faktiskt att ‘förstöra’ din babys utveckling genom att låta hen gråta. 

‘Det som föräldrar gör dessa första månader och år påverkar verkligen sättet som hjärnan kommer att växa resten av deras liv, så en massa hållande, ta i och vaggande är det babyar förväntar sig. 

De växer bättre på det sättet. Och håll dem lugna, därför att alla sorters system bildas på sättet som de senare kommer att fungera. 

Om du låter dem gråta en massa kommer dessa system att lätt triggas till stress. Vi kan se att i vuxen ålder att människor som inte har blivit väl skötta om tenderar att vara mer stressreaktiva och de har svårt att lugna ner sig själva,’ säger Narvaez. 

Så föräldrar, kela på! Ditt barn – och världen – kommer att tacka dig senare.”

Men, apropå gråtande:

18033151_10154968857795865_8060369878567367618_n (1).jpg

Dock ska man inte låta ett litet barn gråta utan att ta upp det.

21686887_10155455535020865_4793952735862800829_o

“Att gråta är ett friskt och nödvändigt sätt för barn att uttrycka sina känslor. Genom att säga ‘sluta gråt’ så skickar vi budskapet att deras känslor inte är viktiga, inte giltiga, inte välgrundade, är dumma eller besvärliga. 

Läs mer om detta på bloggen Happiness is here.”

Och så lär sig barnet att skämmas för sina känslor. 😦

Och det gäller en massa andra känslor, mer än gråt, också! Att inte visa dessa brist på respekt, utan ta dessa, och den som känner dem, på allvar!

“How to Build Boys’ Self-Confidence – Boys face their own set of gender-based challenges. Here are some ways to help” eller “Hur man bygger pojkars självkänsla – pojkar möter sina egna uppsättningar av könsbaserade utmaningar. Här kommer sätt att hjälpa”:

“Pojkars självförtroende/självkänsla kan också undermineras av könsklichéer. Hur man hjälper dem att handskas med tävling och mobbing – och att uttrycka känslor.”

“Yelling doesn’t work—5 tactics to try instead.” eller “Att skrika funkar inte – 5 knep man kan försöka istället”:

“Föräldrar som inte överreagerar, utan istället inrättar god känsloreglering, hjälper verkligen små att lära sig denna förmåga.”

*) Se bland annat denna bok om vilken man kan läsa:

“For example, healthy brain and emotional development depends to a significant extent upon caregiver availability and quality of care. These include practices such as breastfeeding, co-sleeping, and parental social support, which have waned in modern society, but nevertheless may be integral to healthy development.

As the authors argue, without a more informed appreciation of the ideal conditions under which human brains/minds develop and function, human beings will continue to struggle with suboptimal mental and physical health, and as problems emerge psychological treatments alone will not be effective.

The best approach is to recognize these needs at the outset so as to optimize child development. Evolution, Early Experience and Human Development puts forth a logical, empirically based argument regarding human mammalian needs for optimal development, based on research from anthropology, neurobiology, animal science, and human development.

The result is a unique exploration of evolutionary approaches to human behavior that will support the advancement of new policies, new attitudes towards health, and alterations in childcare practices that will better promote healthy human development.”

Men jag tror att man skulle kunna reparera skador som gjort senare i livet! Dock med arbete som till stor del skulle ha varit onödigt om barnet fått den kärlek, anknytning och närhet som det hade behövt – och har rätt att få! Inget barn har bett att få födas.

Nedan endast för kvinnor!

FB_IMG_1497383768051.jpg

Vad är kärlek?

April 18, 2017 § 2 Comments

ö

Från kommentar, till “Vad är att konstruktivt stå upp för sig själv? Handlar det om destruktivt berättigande? Att man anser sig ha rätt att bruka våld, känslomässigt och verbalt?”, vilken refererar till avhandlingen ovan (se bild “Det kallas kärlek”):

“Vad Holmberg tar upp som en avgörande ingrediens i ojämställdhet är att kvinnor gör så kallade rollövertaganden i en helt annan utsträckning än män. Kvinnor försöker leva sig in i andras situationer medan män i mycket högre grad tenderar att fokusera på sig själva och sina behov.”

Så att komma och klaga på avsaknad av sån från henne är troligen väldigt orättvist!

“I en parrelationer leder detta till stora asymmetrier i vem som gör det känslomässiga arbetet. Holmberg tar också upp hur kvinnor i högre grad ser till att sköta det ‘lilla extra’ i vardagen, alltså gör det trivsamt i det gemensamma hemmet. Detta inkluderar båda saker som att till exempel tända ljus, pynta och så vidare och att ansvara för den sociala trivseln.”

Stämmer i många fall!?

“Detta kan till exempel ta sig uttryck i att kvinnan frågar mycket om mannens vardag, intressen och så vidare.”

Tycker man om nån är man intresserad av denne!?

“Även att hon försöker starta och hålla igång konversationer och visa omsorg genom att kontinuerligt bekräfta mannen.”

Dvs att man bryr sig om?

Detta står i kontrast till mannen som inte alls ger bekräftelse på samma regelbundna sätt eller ansvara för trivseln.”

Stämmer här också! Han ger henne knappt nån bekräftelse alls, för nånting! Varken omtanke, bry sig om, inte heller när det gäller större eller mindre prestationer. Missunnar han henne eller tycker han helt enkelt inte att hon är ett dugg duktig, smart etc?

“Termen ‘känslomässigt arbete’ faller mig verkligen i smaken då jag tycker att den sätter fingret på något jag har sökt definiera.

Jag kan tydligt känna igen detta från relationer jag har befunnit mig i och som jag har observerat, att det ofta har varit kvinnan som har stått för att de sociala kugghjulen smörjs inom förhållandet. Det kan röra sig om saker som att kvinnan aktivt frågar om hur mannen mår, medan mannen måste få tydliga tecken på att han behöver bistå kvinnan känslomässigt för att göra det (om han ens gör det då, vill säga. Apropå tidigare diskussioner om tröst vid gråt).

Mannen undviker ofta den här typen av arbete med motiveringen att han inte ‘är sådan’ och tycker att då det är hon som har det största känslomässiga behovet så är det naturligt att hon ansvarar för det.

Att han får betydligt mycket mer kärlek på regelbunden basis i relationen och att det kanske påverkar deras olika behov är inget som han tänker på.

Detta är alltså det känslomässiga arbetet i en relation: hur mycket en tar ansvar för att samspelet ska flyta på, för att ge den andra bekräftelse och så vidare.”

Hur visar han att han tycker om och bryr sig? Ser hon inte dessa ansträngningar? Eller existerar de helt enkelt inte? Som om han inte tror hon behöver detta!?

“En annan viktig process som har att göra med rollövertagandet är att kvinnan tar över mannens definition av henne. Eftersom hon lever sig in i hans känslovärld så ser hon sig själv ur hans ögon, något som han inte gör i samma grad.”

Risk att hon internaliserar att hon kanske förtjänar den behandling han ger henne? Kanske är hon så irriterande osv som han ger uttryck för?

“Detta gör att hon ‘förstår’ när han på olika sätt upplever henne som jobbig, krävande och så vidare.

Hon ser till exempel hans behov av ensamhet, men han ser inte hennes behov av närhet. Därför är det hon som anpassar sig samtidigt som han dikterar ramarna i relationen.”

Han förstår kanske inte heller hennes behov av ensamhet? Att hon har lika stort behov som han. Fast vet han inte vilka hans egentliga behov är eller är riktigt klar över vad han vill, så får han svårt att förstå andra? Inte minst den han lever närmast?

Ja, gyllene regeln, vadå? Han är väldigt känslig själv. Vad tror han? Att andra tål allt som han inte tål?

Hur vore det om de båda reagerade som han gör? Skulle han gilla den tillvaron? Med irritation och gnäll även från sambon dagarna i ända, förutom hans eget missnöje och egna otillfredsställelse, med livet, henne och, i botten, sig själv?

Hur vore det om han levde med en som dagligen skapade olust och stress och höga kortisolnivåer, genom sitt missnöje och sin irritation?

Hur vore det om hon också var sån, i samma grad som han själv är? Hur vore det om båda höll på som han gör? MÅSTE man uttrycka allt? Är det tvunget, verkligen???

BÅDA har ansvar för att samspelet flyter på apropå bloggning ovan om Carin Holmbergs avhandling.

Och om man har olika känslomässiga behov i en relation, så kanske det kan bero på att den ena parten får detta fyllt i högre grad, men den andra i mindre eller kanske inte ens nån grad!

Den som får dem fyllda (oftast mannen) inser kanske inte det, utan tar det för givet och tror att han fyllt sina behov själv och sköter “all the paddling”, medan han menar att hon inte rör ett finger!! Undra på att man blir matt!!??

Vadå, bry sig om den andra verkligen? Kanske vet han inte vad bry sig om ens är?

Men här kanske den gyllene regeln också gäller: att behandla den andra som man själv vill bli behandlad, även vad gäller omtanke och omsorg?

Where Am I?

You are currently browsing the shame category at reflektioner och speglingar - Alice Miller II....