Om vi vill skapa ett jämlikt samhälle, ett i vilket alla kan trivas, behöver vi ge pojkar fler val. Som Gloria Steinem säger, ‘Jag är glad att vi har börjat fostra våra döttrar mer som våra söner, men det kommer aldrig att fungera förrän vi fostrar våra söner mer som våra döttrar’ Det är för att kvinnors roller inte kan expandera om inte mäns också gör det. Men det handlar inte bara om kvinnor. Män halkar efter i skola och arbete därför att vi inte fostrar pojkar att lyckas i den nya, rosa ekonomin. Förmågor som samarbete, empati och flit – som ofta ses som feminina – som i ökande grad värderas i moderna dagars arbete och skola och jobb, som kräver de förmågorna, är de som växer snabbast …

March 13, 2018 § Leave a comment

29104123_10155948062220865_5223899212374081536_n.jpg

“Your worth is not measured by your productivity.” eller “Ditt värde mäts inte av din produktivitet.”

How to Raise a Feminist Son eller “Hur man fostrar en feministisk son”:

Vi fostrar våra flickor att kämpa mot stereotyper och följa sina drömmar, men vi gör inte detsamma för våra pojkar.

Det är mer sannolikt att vi talar om för våra döttrar att de kan bli vadhelst de vill bli – astronaut och mamma, pojkflicka och flickaktig flicka. Men vi gör inte detsamma för våra pojkar. 

Även medan vi ger våra flickor fler val för rollerna de spelar, så är pojkars värld fortfarande begränsad, säger sociala forskare. De är inte uppmuntrade att ha intressen som ses som feminina. De får höra att de ska vara tuffa till vilket pris som helst eller att lägga band på sin så kallade pojkenergi.

Om vi vill skapa ett jämlikt samhälle, ett i vilket alla kan trivas, behöver vi ge pojkar fler val. Som Gloria Steinem säger, ‘Jag är glad att vi har börjat fostra våra döttrar mer som våra söner, men det kommer aldrig att fungera förrän vi fostrar våra söner mer som våra döttrar.’

Det är för att kvinnors roller inte kan expandera om inte mäns också gör det. Men det handlar inte bara om kvinnor. Män halkar efter i skola och arbete därför att vi inte fostrar pojkar att lyckas i den nya, rosa ekonomin. Förmågor som samarbete, empati och flit – som ofta ses som feminina – som i ökande grad värderas i moderna dagars arbete och skola och jobb, som kräver de förmågorna, är de som växer snabbast.

I sin nya bok ger den Nigeriafödda författaren Chimamanda Ngozi Adichi instruktioner hur man ska fostra en feministisk dotter. Men hur kan vi fostra feministiska söner? 

Jag bad neuroscientister, ekonomer, psykologer och andra besvara den frågan, baserat på den senaste forskningen och data som vi har om kön. Jag definierade feminist helt enkelt som en som tror på full jämlikhet mellan män och kvinnor. Deras råd brett applicerbara: på var och en som vill fostra barn som är snälla, tillitsfulla och fria att fullfölja sina drömmar.” 

Advertisements

Mannens och kvinnans rättigheter i en familj har samma storlek. De har rättigheterna att få sina åsikter och önskningar respekterade, att ha 50 procent rätt att uttrycka sig i beslutsfattande, att leva fria från verbal misshandel och fysisk skada, varken mer eller mindre. BERÄTTIGANDE är misshandlarens trossystem att han har en speciell status och att det skänker honom exklusiva rättigheter och privilegier som inte är tillämpliga för hans partner. De attityder som driver misshandel kan till största delen summeras av detta enda ord …

February 4, 2018 § 3 Comments

why-does-he-do-that

s 54-57 i kapitlet “Misshandelsmentaliteten”:

“Verklighet nr 2: Han känner sig berättigad.

BERÄTTIGANDE är misshandlarens trossystem att han har en speciell status och att det skänker honom exklusiva rättigheter och privilegier som inte är tillämpliga för hans partner. De attityder som driver misshandel kan till största delen summeras av detta enda ord.”

Psykolog Johan Ydrén skriver om självhävdelse:

“Att vara SJÄLVHÄVDANDE är ett sätt att HÄVDA SINA EGNA BEHOV OCH RÄTTIGHETER och samtidigt VISA RESPEKT FÖR ANDRAS RÄTTIGHETER.

Men männen Bancroft beskriver hävdar exklusivt sina rättigheter och visar ingen respekt för partnerns rättigheter. De här männen fokuserar exklusivt på sina behov och rättigheter!?

I wikipedia kan man läsa om självhävdelse:

”Självhävdelse är den egenskap där man är säker i sig själv och har tillit till sig själv utan att vara aggressiv. I psykologin och psykiatrin är det en förmåga som man kan lära sig och ett sätt att kommunicera. /…/

… en form av beteende som karaktäriseras av tillitsfullt/säkert deklarerande eller bestämt påstående utan att behöva komma med bevis; fastställande personens rätt eller sätt att se utan att vare sig aggressivt hota den andres rättigheter (genom att anta en position av dominans) eller undergivet tillåta en annan att ignorera eller förneka ens rättigheter eller sätt att se.”

Bancroft fortsätter:

“För att förstå berättigande, behöver vi först titta på hur rättigheter borde bli förstådda på rätt sätt i en familj. 

[Bild med två lika stora cirklar, för man respektive kvinna, och en något mindre för barn i familjen]

Mannens och kvinnans rättigheter har samma storlek. De har rättigheterna att få sina åsikter och önskningar respekterade, att ha 50 procent rätt att uttrycka sig i beslutsfattande, att leva fria från verbal misshandel och fysisk skada.

Deras barn /…/ har rätt att leva fria från misshandel och rädsla; att bli behandlade med respekt och att få sina röster hörda rörande alla saker som rör dem. Dock, en misshandlare uppfattar rättigheterna i familjen på det här sättet:

[Bild med en betydligt större cirkel för mannen, en betydligt mindre för kvinnan och en ännu mindre för barn i familjen]

Inte bara rättigheterna för hans partner och barn förminskade – med en del misshandlare försvinner de här små cirklarna helt och hållet – men hans rättigheter är storligen uppblåsta. /…/

Den misshandlande mannen tilldelar sig själv en massa ‘rättigheter,’ inkluderande

 • fysiskt omhändertagande
 • känslomässigt omhändertagande
 • sexuellt omhändertagande
 • hänsynstagande [ensidigt, dem han lever med har ingen rätt att tas hänsyn till, för de tar ingen hänsyn till honom, nånsin!?]
 • frihet från ansvarsskyldighet 

FYSISKT OMHÄNDERTAGANDE är i fokus för den mer traditionellt ‘sinnade’ misshandlare./…/

Fastän denna sorts misshandel kan verka omodern (föråldrad, gammalmodig), så är den vid liv och mår bra. Han har dock lärt sig en del sött paketerande, för sina kungliga [ja, Bancroft uttrycker sig så!] förväntningar, under 80- och 90-talen, men förändringen är ytlig.

[Parentetiskt: han har flera gånger sagt att hon förväntar sig att bli behandlad som en prinsessa 😦 Dvs hon kräver för mycket? 😦 Egentligen ska hon inte kräva något alls och sanningen är att om hon inte krävde något alls, så skulle inte det heller vara bra!P? Hon ska helst vara helt behovslös och även om hon vore, så skulle inte det heller vara bra!?]. 

Färre misshandlare tittar mig i ögonen idag och säger ‘Jag förväntar mig en varm, god middag på bordet när jag kommer hem,’ men de kan fortfarande explodera när den inte finns där. 

Sammanflätad med misshandlarens övervärdering av sitt eget arbete är nedvärderingen av hans partners arbete/möda/ansträngning./…/ Om hon arbetar utanför hemmet – och få familjer kan klara sig på en inkomst – då insisterar han på att hennes jobb är lätt jämfört med hans. 

Naturligtvis, om han försöker att göra vad hon gör – till exempel, om han är den primära föräldern en tid därför att han är arbetslös och hon arbetar – gör han en abrupt helomvändning: plötsligt deklarerar han att föräldraskap och hushållsgöromål är monumentala och beundransvärda uppgifter, vilka kräver timvis vila varje dag för honom för att han ska repa sig.”

 

Mer om självhävdelse – ord för hjärta är också metaforer för styrka, mod, stolthet, förtroende, levnadslust …

January 21, 2018 § 9 Comments

Engelskans ord courage finns på svenska och heter då kurage och betyder att man är modig och vågar stå upp.

Tror mannen PÅ FULLT ALLVAR att det är rätt att försvara sig med fysiskt våld MOT EN SVAGARE VARELSE?

Hur står man upp för sig själv? Hur skapar man respekt och aktning, äkta sån, ömsesidigt? Hur ÖKAR man respekt och aktning för varandra och hur håller man den vid liv??

Pojken som ger sig på de svagare på skolgården. Som brottar ner en flicka påhejad av andra killar med:

“Du är väl ingen mes???”

Och för att visa att han inte är det så brottar han ner flickan, påhejad av de andra killarna. Här vore det ju snarare ett verkligt tecken på mod att stå emot gruppen killar och säga:

“Nej, det tänker jag inte! Varför skulle jag göra det???”

Pojkar som “tufft” ropar:

“Hora!”

till flickor på skolgården. Som knuffar flickor och drar dem i håret. Vad lär de sig själva och andra?

Ordet “courage” kommer från ordet för hjärta. Ord för hjärta är också metaforer för styrka, mod, stolthet, förtroende, levnadslust. det gamla engelska ordet ellen ersattes med courage och betydde också patos och styrka.

Män får heterosexuella relationer att bära eller brista. Det betyder inte att kvinnor inte måste ta sin del, men data visar att en mans agerande är nyckelvariabeln som bestämmer om en relation lyckas eller misslyckas, vilket är ironiskt eftersom de flesta relationsböcker är skrivna för kvinnor …

December 31, 2017 § 38 Comments

Om John Gottmans bok “The Man’s Guide to Women” eller “Mannens guide till kvinnor”:

“Resultat från John Gottmans forskning visar den enkla sanningen: män får heterosexuella relationer att bära eller brista.

Det betyder inte att kvinnor inte måste ta sin del, men data visar att en mans agerande är nyckelvariabeln som bestämmer om en relation lyckas eller misslyckas, vilket är ironiskt eftersom de flesta relationsböcker är skrivna för kvinnor.”

Och det är just detta som såna som Ronald Levant, William Pollack, Michael Kimmel bland andra påpekat. Varför feminism är bra för män också.

Se “Ronald Levant: Boys Don’t Cry – Boundaries of Gender: The psychologist on the evolution of maleness and the sociocultural forces that have long stifled men and fathers” eller “Ronald Levant: Pojkar gråter inte – gränser för kön: psykologen om utvecklingen av manlighet och de sociokulturella krafter som länge har kvävt män och fäder.”

Prior Knowledge of Potential School-Based Violence: Information Students Learn May Prevent a Targeted Attack,” eller “Vetande innan om potentiellt skolvåld: information elever får kan förebygga en riktad attack” av bland andra W. Pollack.

“Michael Kimmel is out to show why feminism is good for men” eller “Michael Kimmel är ute efter att visa varför feminism är bra för män.”

“Feminism Isn’t Only For Women” eller “Feminism är inte bara för kvinnor”:

“Feminism är inte bara för kvinnor. Medan i allmänt tal feminism ofta är centrerad runt specifika frågor som kvinnor möter, har modern feminism blivit mer breddad, för att inkludera sättet saker som könsroller negativt påverkar män och den undersöker också sättet som dessa saker påverkar varandra och skapar våldscykler och ojämlikhet för både män och kvinnor.

På det sättet har feminism hjälpt män och pojkar.”

Ja, det tror jag är sant!

“Personligen tror jag att bekämpandet av toxisk maskulinitet [inte minst för männen själva!] är en nyckelfråga för den feministiska kampen och att det finns rum för mycket mer forskning och diskussion om hur samhällsuppbyggnad påverkar män och hur detta skapar negativa yttre förhållanden för alla människor oberoende av kön.

Det tror jag också är sant! Alla skulle må gott av det! Både män och kvinnor och deras barn, allas barn.

I artikeln står det vidare:

“Feminism är, i sin snävaste definition, en tro på jämlikhet mellan könen. Detta inkluderar vanligtvis ett erkännande att saker inte är lika för alla kön, och kan i praktiken betyda speciellt förespråkande för kvinnor med avseende på saker som hushålls- och sexuellt våld, reproduktiva rättigheter, ekonomiska möjligheter och (på senare år) intersektionalitet.  

Detta kan bidra till tron att feminism bara är för kvinnor eller bara är ämnad att hjälpa kvinnor. 

Dock, mycket av samtida feministisk teori är tungt centrerad på könsroller, vilka också kraftigt påverkar män och pojkar (liksom transgender/binära människor). 

Här är några exempel på hur traditionella könsroller kan påverka negativt:

 • Det finns en massa samhällelig press på män att vara ‘tuffa’ – detta kan göra det svårt för män att dela sina känslor eller känna sig sårbara med sin familj, vänner och partners. 
 • Män förväntas traditionellt att vara ensamma försörjare för sina familjer – detta kan skapa enorm press och knyta lycka eller lyckande till penningavkastning, ett sätt att mäta vad som är att lyckas, ett sätt vilket inte är så som alla gör eller skulle vilja mäta lyckande. 
 • Samhället har svårt att acceptera män som offer (relaterat till tuffhetsidén ovan). Detta kan göra det särskilt svårt för män som är överlevare från hem- eller sexuellt våld att bearbeta eller dela sina upplevelser och söka motsvarande stöd. Detta kan leda till inre trauma och våldscykler (till exempel den gamla bilden att mobbare har varit mobbade – vilket det faktiskt finns en hel del sanning bakom) [samt våld i hemmet och annorstädes, från känslomässigt/psykiskt, till sexuellt och fysiskt]. 
 • Besläktat med detta är kanske att män har särskilt svårt att allmänt söka stöd, vare sig det gäller ett specifikt trauma, mental hälsa eller generell stress/ångest etc. Problem i denna kategori blir ofta värre och får konsekvenser för tredje person i relationer. Kanske är missbruk av narkotika, alkohol, läkemedel, steroider el. andra skadliga ämnen relaterat till detta, något som fler män [än kvinnor?] kämpar med.
 • Män förväntas traditionellt att gilla ‘maskulina’ saker som sport, videospel, våldsfilmer etc. Män som inte gör detta eller som njuter av traditionellt ‘feminina’ saker (till exempel mode, matlagning) kan bli utfrysta av sina jämnåriga eller fås att känna sig nedvärderade.  
 • Till nyligen, och fortfarande på många platser, finns det en enorm samhällelig/social press på män att identifieras som heterosexuella. Medan detta förstås finns för kvinnor också, så är den backlash som män möter, som inte identifierar sig på detta sätt, svårare. 
 • Du kan utvidga förväntningarna ovan för män, med att vara sexuellt aktiva och lyckosamma (med kvinnor) samt att män upplever mer press från sina jämnåriga att ses som ‘kvinnojägare’ eller särskilt lyckosamma i dating- och sexsammanhang.”

Det finns många fler exempel i denna kategori och i det moderna feministiska perspektivet kan allt detta grupperas under konceptet ‘toxisk manlighet.

Toxisk maskulinitet hänför sig vanligtvis till de traditionella könsrollerna för män, relaterade till styrka, dominans och tuffhet, vilket begränsar män och/eller dikterar deras beteende på sätt som är skadliga för dem själva och andra. 

Som en utvidgning av detta tror många feminister att toxisk maskulinitet också bidrar till de problem som kvinnor möter, i synnerhet fysiskt, sexuellt och känslomässigt våld (vanligtvis förövade av män).”

Se alla bloggningar om Gottmaninstitutets Marriage Minute.

“Maktfrågor tas ofta upp bland par, men de är, visar studier, oftast konstruerade INTE I TERMER AV HUR MÄN BEHÖVER FÖRÄNDRAS, UTAN SNARARE HUR KVINNOR GÖR – DU VET, HON MÅSTE BLI MER SJÄLVHÄVDANDE – YTTERLIGARE EN TRÖTT VERSION AV ‘HON SKULLE HA HAFT PÅ SIG EN LÄNGRE KLÄNNING …”:

“Var lär sig barn att undervärdera kvinnor? [Jo] Från sina föräldrar -även progressiva makar delar inte bördor rättvist. Och barnen noterar detta.“

Varför skrivs de flesta relationsböcker för kvinnor? För det är kvinnor som är mer benägna att ta itu? Som är av nöden tvingade att ta itu? Och som man också förväntar sig av (och ibland också kräver, med maktdemonstration om så behövs) att de ska ändra sig, förstå, leva sig in, relationsvårda, ta ansvar?

Och se slutligen Nina Björk i “När #metoo blev #wetoo.”

 

När du agerar självhävdande så agerar du rättvist och med empati. Kraften du använder kommer från självsäkerhet och inte från hotelser, skrämsel eller översitteri. När du behandlar andra med denna rättvisa och respekt får du samma bemötande tillbaka …

December 28, 2017 § 3 Comments

is.jpg

Från postning i augusti 2015. Dvs det här har pågått länge … 😦 Jag hoppas inte jag blir somatiskt sjuk på kuppen eller rasar ihop i ett utmattningssyndrom.

Började fundera över detta med “assertiveness” eller “självhävdelse” och sökte på detta. Gjorde en snabb översättning från artikel på wikipedia:

”Självhävdelse är den egenskap där man är säker i sig själv och har tillit till sig själv utan att vara aggressiv. I psykologin och psykiatrin är det en förmåga som man kan lära sig och ett sätt att kommunicera. /…/

… en form av beteende som karaktäriseras av tillitsfullt/säkert deklarerande eller bestämt påstående utan att behöva komma med bevis; fastställande personens rätt eller sätt att se utan att vare sig aggressivt hota den andres rättigheter (genom att anta en position av dominans) eller undergivet tillåta en annan att ignorera eller förneka ens rättigheter eller sätt att se.

Under andra hälften av 1900-talet pekades självhävdelse av många experter på personlighetsutveckling, av beteendeterapeuter och kognitiva beteendeterapeuter ut som en förmåga som kan läras ut. Självhävdelse kopplas ofta till självförtroende.”

Så man kanske snarare borde jobba på sitt självförtroende? Och hur får man det?

Vad för slags självhävdelse borde vara berättigad i en parrelation, där man förmodas bry sig om varandra och någorlunda dra åt samma håll? Och där kvinnan vanligtvis är den fysiskt svagare!

Se också “Assertiveness – Working WITH People, Not AGAINST Them” eller “Självhävdelse – att arbeta MED människor, inte MOT dem”:

Självhävdelse baseras på balans. Det kräver att du är öppen med dina viljor och behov medan du fortfarande tar rättigheterna, behoven och viljorna hos andra i beaktande.

Aggressivt beteende baseras på att vinna. Det kräver att du gör det som i ditt eget bästa intresse utan att ta andras rättigheter, behov, känslor eller önskningar i beaktande. När du är aggressiv tar du det du vill ha oavsett och du frågar vanligtvis inte./…/

När du agerar självhävdande så agerar du rättvist och med empati. Kraften du använder kommer från självsäkerhet och inte från hotelser, skrämsel eller översitteri. När du behandlar andra med denna rättvisa och respekt får du samma bemötande tillbaka.

Hittade mer om detta med “Assertiveness Traing” på American Management Associations web (finns tydligen behov av detta med självhävdelse både här och där, även i ett land där man tror att alla är tuffa och går runt och hävdar sig själva hela tiden 😉 ):

Du får upptäcka nya tekniker hur du kan bli en självhävdande kommunikatör, få sätt att handskas med att ta emot och ge feedback och lyfta upp arbetsplatsens oskrivna lagar när professionalism och självhävdelse krävs.

Du kommer att få fastställa/identifiera de områden där du har dina styrkor och där du har vuxit när det gäller denna viktiga förmåga och förstå hur sociala stilar påverkar självhävdande beteenden och du kommer att få glädje av att lära dig hur man löser konflikter.

Totalt sett kommer du [förhoppningsvis] att förbättra dina förmågor att hävda dig, så att du kan utnyttja dessa förmågor direkt i jobbet.”

 

Ännu mer om självhävdelse och de negativa effekterna av denna – “avsaknaden av återkommande maktkamper gör äktenskapet mer lustbetonat/behagligt” …

December 26, 2017 § 7 Comments

FB_IMG_1514066104464

Johan Ydrén skriver om självhävdelse:

“Att vara självhävdande är ett sätt att hävda sina egna behov och rättigheter och SAMTIDIGT visa respekt för andras rättigheter.”

Självhävdelse som är ett ständigt krig, där ens partner ses som en fiende som måste bekämpas, vad är det för parrelation? OM ens partner verkligen är sån att man måste hålla henne på mattan så till den grad, är frågan om det verkligen är en relation man bör stanna i! Mannen borde söka sig en annan partner!

Konsten är att använda självhävdelse när den verkligen är befogat. Och det är definitivt inget universalmedel som löser allt. Snarare är risken att det enbart skapar problem. Inte förändrar något. I synnerhet om man inte kan, eller det inte går att samtidigt visa respekt för den andras rättigheter.

Går detta inte, utan det är ständigt pågående krig och en ständig maktkamp, då är frågan om detta är en bra relation och om den inte suger mer energi än som är värt. Inte är en lugn, trygg hamn, där man värnar och bryr sig om varandra ömsesidigt.

Men konflikter är en naturlig del i alla relationer. Skillnaden mellan “mästarna” och “katastroferna” är hur man löser dessa.

Konflikter är en naturlig (och hälsosam) del av alla intima relationer – Gottmans om konstruktiv konfliktlösning …

Den sunda relationen…

Kritik av en annan människa betyder att det du verkligen säger är ‘Så vitt jag kan se så är jag näst intill perfekt, men du är defekt!’ Istället: prata om VAD, inte VEM!”

En dominerande negativ grundinställning eller det negativa perspektivet. Eller en dominerande positiv grundinställning eller det positiva perspektivet…”

Att behöva hålla räkning på vem som har gjort vad för vem är ett tecken på problem i äktenskapet. Bland lyckliga makar fyller man inte diskmaskinen bara som återbetalning därför att den andra lagade mat, utan på grund av allmänt positiva känslor om partnern och relationen …

Makt och kontroll eller kärleksrelation? ‘Ungefär hälften av de slagna kvinnorna säger att det psykologiska våldet är mer ödeläggande än det fysiska våldet,’ säger Lundy Bancroft…”

Könsroller i förändring – I denna tid av skiftande könsrelationer måste även den mest engagerade av makar arbeta så hårt denne kan för att hindra sitt äktenskap från att sluta som en siffra i skilsmässostatistiken, här har män inte längre råd att lämna huvuddelen av arbetet med relationsvårdandet till kvinnor….”

Om att sopa under mattan – det sägs att undvika konflikt kommer att ödelägga ditt äktenskap. En massa livslånga relationer överlever lyckligt även fast de förbigår konfrontation…

De topp-7-sätten att reparera ditt äktenskap …

Fastän män och kvinnor är olika i en del väsentliga och underbara avseenden, är likheterna mellan könen större och viktigare än skillnaderna.  Precis som kvinnor så behöver och förtjänar män närhet och anknytning och precis som män så behöver och förtjänar kvinnor att bli behandlade med hänsyn och respekt. Ju mer vi håller denna tanke i sinnet och behandlar oss själva och varandra i enlighet med detta, ju meningsfullare och mer tillfredsställande kommer allas våra relationer att bli….”

Levant vill lära män skillnaden mellan att vara starka och att vara rigida. Mellan att ha kul i jobbet och att söka tillflykt i det. Mellan att vara vän med en kvinna och att vara härskare. Mellan att verkligen vara förälder och bara vara en försörjare. Mellan att hålla huvudet kallt och att frysa ner känslor. Vår framgång som älskare, makar och fäder hänger nu på vår förmåga att utveckla de mer traditionella feminina färdigheterna som att vara känsliga och lyhörda för andra människors (och våra egna) känslor …”

Pojkar har fostrats att hävda sig, men INTE att samtidigt visa respekt för den andra parten och det där skapar problem senare, inte bara för männen själva, utan för deras partners, barn, i samhället, i världen. De har förberetts dåligt för att fungera i nära relationer.

Att skapa en känsla av rättvisa och lagarbete – vinsterna för dessa äktenskap går utöver sovrummet. I dessa relationer har kvinnorna också markant lägre hjärtrytm under äktenskapliga dispyter, vilket betyder att det är mindre sannolikt att de börjar en diskussion kärvt och sålunda undviker hela den nedåtgående spiralen av konflikt som innehåller de fyra hästmännen och översvämning av känslor som leder till skilsmässa…”

Alltså något mer och vidare än att ensidigt hävda sig själv.

Se Ronald Levant om socialisation av män.

Känslomässigt intelligenta män är nyckeln till hållbara äktenskap. Att acceptera din partners inflytande är en fantastisk strategi för att få mer respekt, makt och inflytande. Vill du ha ett lyckligt, stabilt äktenskap? Gör dina förpliktelser och åtaganden mot dina närmaste starkare än ditt engagemang i att vinna.  Om du gör detta så vinner ditt äktenskap …”

När en man accepterar sin frus inflytande stärker han också deras vänskap. Det sker inte bara för att avsaknaden av återkommande maktkamper gör äktenskapet mer lustbetonat, utan också för att mannen är öppen för att lära sig saker av sin fru…”:

7P-Book_1Det är mindre sannolikt att fruar till män som accepterar deras inflytande blir fräna med sina män när de försöker dryfta ett svårt äktenskapligt ämne. Detta ökar oddsen att deras äktenskap kommer att frodas …”

Låt din partner påverka dig – de män som tillåter sina fruar att påverka dem har lyckligare relationer och det är mindre sannolikt att de så småningom skiljer sig, än män som motstår sina fruars inflytande – eller om att eskalera negativiteten …”

Maktfrågor tas ofta upp bland par, men de är, visar studier, oftast konstruerade INTE I TERMER AV HUR MÄN BEHÖVER FÖRÄNDRAS, UTAN SNARARE HUR KVINNOR GÖR – DU VET, HON MÅSTE BLI MER SJÄLVHÄVDANDE – YTTERLIGARE EN TRÖTT VERSION AV ‘HON SKULLE HA HAFT PÅ SIG EN LÄNGRE KLÄNNING …

December 17, 2017 § 14 Comments

24862579_10155675348825865_1355880222423478959_n

“Var lär sig barn att undervärdera kvinnor? [Jo] Från sina föräldrar -även progressiva makar delar inte bördor rättvist. Och barnen noterar detta“:

“Maktfrågor tas ofta upp bland par, men de är, visar studier, oftast konstruerade INTE I TERMER AV HUR MÄN BEHÖVER FÖRÄNDRAS, UTAN SNARARE HUR KVINNOR GÖR – DU VET, HON MÅSTE BLI MER SJÄLVHÄVDANDE. 

När ställd sida vid sida med nuvarande diskussion om ohejdade sexuella trakasserier [#metoo], låter det som YTTERLIGARE EN TRÖTT VERSION AV ‘HON SKULLE HA HAFT PÅ SIG EN LÄNGRE KLÄNNING.'”

Ja, kvinnor ska självkritiskt rannsaka sig själva! Det är de som behöver förändras! Det är hur de gör – eller inte gör – som legitimerar hur de behandlas. 😦

Vadå, att säga till män att de kanske också skulle behöva rannsaka sig själva!? Ganska uteslutet? För då riskerar man få ett aggressivt utbrott, som kanske också tar sig fysiska uttryck.

“Vadå? Är du TRÖTT? Du bara tjatar om att du är trött!”

Hur menar du? Det är hennes ansvar om hon är trött! Och, javisst, så är det! Är det rätt över?

Men mannen kan klaga och beklaga sig, hemma. I jobbet glider han ofta ovanför och får glida ovanpå. Samt skicka iväg ett väldigt otrevligt mejl till den kvinnliga samarbetspartnern. Men kvinnliga samarbetspartners skickar inte liknande mejl till manliga samarbetspartners, även om det vore minst lika befogat!

“Säg inte ‘jag vet inte’!”

sa den kvinnliga chefen till kvinnan i medling mellan kvinnlig och manlig arbetstagare. Hon sa inte till den manlige arbetstagaren vad han borde eller inte borde göra eller säga.

Det var inte mannen som var problemet, utan kvinnan. Och inte hur man överhuvudtaget uttrycker sig till varandra.

Kan det vara att mannen nånstans känner att han kanske inte betett sig helt “korrekt”? Och då blir han arg för det? Och måste legitimera denna ilska? Också. 😦

Kunde vi börja kräva att män också tittar på sig själva och rannsakar sig själva? Lika mycket som vi förväntar oss det av kvinnor? Och de kvinnor som är empatiska ser man ner på och talar om för hur de borde göra, vad de borde säga.

Tänk om vi bemötte män på samma sätt och det med goda skäl!

“Vad har du gjort eller underlåtit göra? (Får man bara avreagera ilska så och rör det bara jobbgrejer? Har du för mycket att göra utanför jobbet? Familjeproblem?]”

Och så rycker man in för att avlasta mannen. För om HAN går i väggen, vore, ja vad?

Och kvinnan klandrar sig själv:

“Jag borde? Varför gjorde jag inte?”

Undrar om männen känner att det är en sån kvinna han har att göra med och utnyttjar det för att häva ur sig??? 😦

Ansvaret, var ligger det? På vem?

Borde inte alla ha ansvar och lika mycket ansvar? Om man kräver något av ena parten, borde man kräva detsamma av den andra, oberoende av kön!?

Se kommentarer i denna postning, med översättningar från länkad artikel ovan: Mer om ‘män och sex’ – i vissa avseenden har män rätt att vara förbittrade över att klumpas ihop med såna som Mike Tyson och Joey Buttafuoco. Men det de inte inser är att deras egna mildare icke-sammanhängande sexuella beteenden också orsakar skada …”

Where Am I?

You are currently browsing the assertiveness category at reflektioner och speglingar - Alice Miller II....