Övergrepp på sanningen – Freuds bortträngning av teorin om “förförelse”…

June 29, 2014 § 2 Comments

J massons bokJeffrey Massons bok

240px-Auguste_Ambroise_TardieuA. A. Tardieu

 

Från Jeffrey Moussaieff Massons bok ”The Assault on Truth – Freud’s Suppression of the Seduction Theory”.

Masson skriver på s 5 att det är helt uppenbart att Freud i det tal han höll för The Society for Psychiatry and Neurology i Wien 21 april 1896 ”The Aetiology of Hysteria,” med ”seduction” eller ”förförelse”*  helt klart menade (s 5)…

… en verklig sexuell akt som tvingas på ett litet barn som inte på något sätt vill eller uppmuntrar denna.

En förförelse i detta sammanhang är en akt av grymhet och våld som skadar barnet i varje aspekt av hennes (eller hans, även om Freud gör klart att det vanligtvis är en liten flicka som är offret) vuxenblivande.

Hennes kropp är inte färdig för ett vuxet sexuellt umgänge (som ofta är en verklig våldtäkt med livshotande konsekvenser), inte heller är barnets känsloliv berett för den omedelbara påverkan av den sexuella passionen från den vuxne eller för de senare oundvikliga känslorna av skuld, ångest och rädsla.

Den vuxne ventilerar sin egen sexuella och känslomässiga olycklighet på ett barn, som är för rädd för att protestera, för svagt för att försvara sig och för beroende av den fortsatta omsorgen från den vuxne för hennes själva överlevande, för att försöka hitta någon form av upprättelse/gottgörelse.

Den bristande balansen i relationen och den sadistiska villigheten hos den vuxne att utnyttja sin makt över barnet görs klart av Freud [här citerar Masson ur det tal och den skrift Freud presenterade].”

*Masson tycker dock att användandet av begreppet “förförelse” antyder att barnet är medskyldigt, dvs låter sig förföras till att gilla det som sker. Något som dock inte är fallet.

Vissa nutida forskare menar att så många som var tredje flicka kan ha blivit sexuellt utnyttjad på ena eller andra sättet.

Under mitten av 1880-talet studerade Freud i Paris för bland andra Auguste Ambroise Tardieu och Paul Brouardel, av vilka den senare gjorde obduktioner inför läkarstuderande bland annat på barn som blivit mördade, där man kunde konstatera både fysiskt och sexuellt våld som lett till döden (inte sällan utfört av förälder).

190px-Paul_Camille_Hippolyte_Brouardel,_1898Paul Brouardel

 

Masson tror att Freud kan ha bevittnat åtminstone någon enstaka av dessa obduktioner av barn (som dött av övervåld, fysiskt och sexuellt), något som troligen bidrog till hans mottaglighet för de berättelser hans patienter senare berättade för honom. Patienter som inte dött, men som mådde väldigt dåligt (med neuroser, depressioner, ångestattacker osv) och som sökt upp psykiater. Dessa patienter kom från samhällsklasser som hade råd att betala för terapi, vilket är värt att notera.

Om Tardieu kan man i Wikipedia läsa:

Eftersom sexuella övergrepp mot barn tenderade att inkludera fysiska skador – ofta allvarliga och fatala – klassificerade Tardieu sexuella brott som en undergrupp till fysiskt våld.

Något som var ovanligt under denna tid var att Tardieu använde vardagsspråk för att beskriva sexualbrott och den skada som åsamkades dess offer.

Tardieu upptäckte att sexualbrott mot barn var alarmerande vanliga; i utgåva från 1878 [av verk av Tardieu?] noterade Tardieu att över 75% av alla våldtäkter eller försök till våldtäkt som tagits upp i franska domstolar utförts mot barn under 16 års ålder och de flesta av dessa mot flickor som var yngre än 12 år.

I tillägg så noterade Tardieu att incestuös våldtäkt inte var ovanlig.”

Dock var den psykiatriska gemenskapen inte beredd att acceptera Freuds slutsatser 1896 och Freud övergav ganska snart sin teori och tillskrev psykiatripatienters problem fantasier och inte verkliga övergrepp och utvecklade därmed psykoanalysen.

Nu kommer dock studier och undersökningar som visar att dessa tidiga övergrepp är vanliga (se ACE-studien) och får allvarliga konsekvenser för den vuxna individen och också för samhället på diverse olika sätt förmodligen.

ACE-studien i Kalifornien med ca 17 000 undersökta personer i övre medelålder visar att om inget annat så kan man få diverse somatiska sjukdomar (om inte förr så i medelåldern), vilka ofta leder till förkortat liv och lägre livskvalitet och man har relaterat detta till en rad faktorer som rör barndom och uppväxt.

Vidare har den amerikanske neurologen Jonathan Pincus undersökt ett antral seriemördare och funnit grava övergrepp tidigt i livet vilka resulterat i att dessa män har kunnat begå horribla övergrepp och mord. Se hans bok “Base Instincta – What Makes Killers Kill:” 

Masson refererar vidare till en rad andra personer som modigt hävdar tidiga övergrepps konsekvenser och kanske inte minst hur vanliga de troligen är: Florence Rush, Alice Miller och Judith Herman

Advertisements

Forgiveness and becoming reconciled…

March 10, 2013 § Leave a comment

I happened to read on Swedish Radio’s web-page “I wanted to kill my dad”. In my quick translation from Swedish:

“I thought I deserved to be beaten, that it was my own fault because I was so stupid and worthless.

Peter Westberg who is 21 years old and lives in Umeå was abused by his dad from age five years to age eight. Then school perssonel started to understand what was going on. After threats of being reported the abuse stopped, but the wounds in Peter were deep and would take time to heal. 

Sweden banned corporal punishment of children 1979, but despite this several studies have shown that 10 percent of all children in Sweden have been beaten at some time by an adult in the home. 6 percent of all children in Sweden have been beaten on repeated occasions. And there are a large  number of unrecorded cases. 

When Peter were in his teens the hatred he had locked inside him started to bubble up. He became afraid of himself, for what he felt. He wanted to kill his perpetrator, his dad. Today he is 21 years old and after speaking with people in the psychiatric ward [in Umeå] he has started to write about what he has experienced; this becoming the basis for a book. There he tells about his exposure/vulneralibility and about an adult world that let him down. But it’s also a story about reconciliation.”

Why is it so important to reconcile? And forgive? For whose sake? For the victim’s? Anger will poison his soul? Or what?

With this said I’m not blaming this young man. I’m just questioning the helpers, and most people in the society who want to here people forgive their perpetrators, especially if they are their parents.

I think Alice Miller was right when she claimed that how can you forgive someone that hasn’t asked forgiveness? Why should you? Why should you forgive someone that doesn’t truly understand and regret what he/she has done?

If that person were to understand even with her/his emotions would this be any problem any more?

Is it possible to heal without this forgiveness and reconciliation? Or is it actually impossible?

Would it be too painful not to forgive? Or is it possible to feel at least parts of this pain with appropriate help? And maybe that helper doesn’t necessarily have to a professional helper?

This “demand” of forgiveness is it for he helpers sake? For to calm them down?

I hope they don’t feel for protecting either the parents or themselves at Barnahusen (House for Children, created by Save the Children) that are created to help children who have been abused (physically, sexually and emotionally?).

Models for those barnahus are the Icelandic Barnahús and American Children’s Advocacy Centers.

The child advocate Andrew Vachss was pushing Oprah in one of her programs on this issue (see the videos here); when she minimized and belittled what she had been through early in life (by forgiving and reconciling with her abusers, something people in general applaud unfortunately).

Apropos the bomb in Oslo and shootings at Utøya…

July 26, 2011 § Leave a comment

“One wants to be loved, in lack thereof admired, in lack thereof feared, in lack thereof loathed and despised. One wants to instill some sort of emotion in people. The soul shivers before emptiness and wants contact at any price.” (From Doctor Glas)

Guardian on the shootings.

On right-wing political commentator Glenn Beck:

“Controversial right-wing political commentator Glenn Beck has come under further criticism after likening the victims of last weeks Utoya shootings to ‘Hitler youth.’/…/

‘There was a shooting at a political camp, which sounds a little like, you know, the Hitler youth. I mean, who does a camp for kids that’s all about politics?’ said Beck. ‘Disturbing.’/…/

While he finds the idea of kids attending a politically-charged camp ‘disturbing’, this summer has seen the launch of several ‘Tea Party camps‘ by the 9/12 Project, started by Glenn Beck.”

The camp in Norway was for young people in ages 14-20 and Beck’s camp is for kids 8-12. Isn’t that quite a big difference?

Alice Miller on mistreated kids and on hatred.

Addition: but possibly having been misterated early in life is no excuse for what the offender did (or for what any offender does), it’s only an explanation, and we could learn from this: prevent things from happening in the future by treating our kids with deepest respect, understand ourselves as individuals and as a human species better, so we live better lives and don’t pass on what we experienced on those weaker than we are, and treat the ones that are harmed more efficiently.

See Alice Miller’s essay “Adolf Hitler: How Could a Monster Succeed In Blinding a Nation?” and “The Childhood Origins of Terrorism” at nospank.net. And as Jordan Riak says:

The truth about abusive child rearing and all its ugly, dangerous social fallout needs to be reported frankly and unapologetically. // Sanningen om misshandlande barnuppfostran och alla dess fula, farliga biverkningar behöver frankt redogöras för utan att man ber om ursäkt för det.”

But all don’t become criminals or killers, because they must have had someone there early who to some extent could help the child question what it had been exposed to, that the child didn’t deserve this treatment for his/her own good.

The movie The White Ribbon…

April 19, 2011 § Leave a comment

Here’s a review of this movie in Swedish. It looks as if you can download the movie for free here. Read about the movie here. Here a review in English.

Obey and keep quiet…

October 28, 2010 § Leave a comment


And here and here are two more videos about Summerhill schools.

Three Swedish politicians are writing in the debate-article “We are believing in legimitization for teachers” today that the biggest problem in school today is the lack of structure and peace and quiet “so that we can work.” One of the remedies for this is teachers’ authorization they mean. See about authoritarianism.

I would say that a bigger and bigger inequality rather is causing problems both in school and society. Tension and insecurity, insecurity at home, unstable home situations for children, which affect school achievements and education.

They think that this is one of (more important?) cures for an decreasing social mobility in Sweden; more structure and peace and quiet would benefit children coming from families with little or no experiences of studies. Which would come from an authorization of teachers?

Is this really the best remedy?

Children shall learn to obey and keep quiet? They shall not think themselves, but believe and look up to authorities? Not call things in question?

They are writing that they think that a well-informed and skilful teacher who helps the student to get knowledge and abilities – even if this means that the student has to follow his/her teacher’s instructions – is serving the student more than a teacher who in the name of equality lets the student have too free hands.

About knowledge; see the artice (in Swedish) “Polarized knowledge-discussions”. And here is an article about tighter reins in school. Also see the blogposting “Here you have a stone.”

Do we have to earn freedom? Are some people more worthy freedom and others less?

An investigation over the free school choices the last twenty years in Sweden has shown that the gaps between students from different backgrounds have widened. What are the effects of this on the achievements and behaviors in school?

Maybe we should do something about the inequality instead?

Is this the (main) reason for authorization of teachers?

See Silber in his essay “The Roots of Horror: The Demand for Obedience”.

We shall learn to obey and keep quiet!?

Also see his essayInstilling Obedience and Denial, Continued”:

“Another story about one of the U.S. soldiers involved in the Iraqi prison abuse story, and how he came from a military family and ‘knows how to follow instructions.’”

And also “From Mild Smacking to Outright Torture and War: The Lie of ‘Well-Intentioned Violence'”:

“Some news stories that show how our society commonly accepts violence, and even brutal sadism, toward children. I also examine again the dynamics of the denial in which most adults engage, and I excerpt Miller’s article, ‘Why Every Smack Is A Humiliation.’”

Andrew Vachss is writing that

“…emotional abuse can lead, in adulthood, to addiction, rage, a severely damaged sense of self, and an inability to truly bond with others.”

The homesite of John Pilger.

Om att boosta egot…

October 19, 2010 § Leave a comment

Denna bok fanns med i senaste boktidningen för Barnens bokklubb och jag reagerade direkt negativt. Varför behöver unga kvinnor (människor) egoboostas? Vad är det som gör att de saknar självkänsla?

Borde man försöka börja där, om det är möjligt, istället för att tillföra den saknade självkänslan liksom utifrån?

Om man lyckades med det skulle det ge ett bättre resultat både för individen OCH dennas/dennes omgivning? Samt ett resultat som var längre räckande? Kanske räckande hela livet ut?

Om Blondinbella.

Se den amerikanske psykologen Jonathan Rottenberg i t.ex. “The Pitfalls of Seeking Happiness.”

Alice Miller is dead…

April 24, 2010 § 4 Comments

Thank you Alice Miller for all you have done and everything you have written! Alice Miller died on April 14. I didn’t get to know that until today.

Addition April 30:

“Alice Miller, Psychoanalyst, Dies at 87; Laid Human Problems to Parental Acts” in New York Times by William Grimes. Also see this article here.

“Alice Miller’s Gift to Humanity” by Olivier Maurel April 2010.

Alice Miller index.

“Spankings. Questions and answers about disciplinary violence” by Olivier Maurel.

“En mémoire d’Alice Miller.”

”To Alice Miller in personal. IMPORTANT! URGENT!!!”

“Why we blame our parents” by Tara Parker-Pope in New York Times.

Addition May 3: The Swedish pediatrician Lars H. Gustafsson about Alice Miller.

He writes, in my amateur translation to English, that he had the advantage (or benefit) of meeting Miller at a small, informal seminar Save the children arranged around 25 years ago. An overwhelming meeting he writes.

He had just written his book “Leva med barn” (Live with children) and asked Miller how she looked at “the problem” with parents’ guilt feelings.

He told her that he met many parents with high demands on themselves, parents constantly walking around with bad conscience.

He had also noticed when he gave lectures for parents about children’s needs and rights that this easily made such feelings arise.

He didn’t know how to handle this.

Miller interrupted him, fastened her eyes on him and said sharply:

“My dear friend, parents SHALL have bad conscience. They have to take this, it is their damn duty.

When parents have done so many bad things to their kids through the years…

No, don’t come here now and talk about bad conscience as a problem in this circumstance! They are grown up people, aren’t they!”

Addition May 4: Here, here and here you can read very briefly about Miller’s death in the Swedish press.  Very little is actually written in the Swedish press. I wonder why, but have my thoughts.

Many people in the Swedish media (and not only in Swedish media) are in denial, have fairly strong defences? Denying what Miller has written about and the importance of those things? Denying how in fact essential the way we treat our kids are?

Here about her death on a Danish blog and on Sigruns blog. And here on The Natural Child Project-site

Addition May 5: See the article ”How I Found Alice Miller, and Lost Her” by Jane Isay.

Where Am I?

You are currently browsing the Alice Miller category at reflektioner och speglingar - Alice Miller II....