“Anger Iceberg”: Vrede beskriv ofta som en ‘sekundär känsla’ därför att människor tenderar att använda den för att skydda sina egna obearbetade, sårbara, överväldigande, primära känslor, som ligger under känslan av vrede. Att lära sig känna igen vrede som en skyddare för våra obearbetade känslor kan vara otroligt kraftfullt. Det kan leda till helande konversationer som tillåter par såväl som barn och föräldrar att förstå varandra bättre …

March 27, 2018 § 16 Comments

Anger-Iceberg-1.png

“The Anger Iceberg”:

“Har du nånsin undrat varför vi blir arga? Enligt psykologen Daniel Goleman, ‘känslor är, i själva verket, impulser att agera, de omedelbara planerna för att hantera livet som evolutionen har gett oss.’

I sin bok ‘Emotional Intelligence’ [‘Känslomässig intelligens’], berättar Goleman för oss att vrede gör att blod flyter till våra händer och gör det enklare för oss att slå en fiende eller hålla ett vapen. Vår hjärtrytm ökar och en storm av hormoner – inklusive adrenalin – skapar en ström av energi stark nog för att ‘kraftfullt handla.’ På det sättet har vrede djupt förankrats i vår hjärna för att skydda oss.”

Men det är för att skydda oss mot verkliga hot och faror som vi känner vrede och har en massa andra känslor, som ska hjälpa oss att navigera i tillvaron, utan att skada varken oss själva eller andra.

FB_IMG_1520405205260

” Syftet med vrede

Tänk på vrede som ett isberg, en stort isblock som man hittar flytande i öppet hav. Det mesta av isberget är dolt under vattenytan. På liknande sätt, när vi är arga finns det vanligtvis andra känslor under ytan. Det är lätt att se en människas vrede, men det kan vara svårt att se de underliggande känslorna som vreden skyddar

Till exempel så tror Dave att han har ett problem med vrede./…/ Han gillar inte sina reaktioner, men han kände att han inte kunde hjälpa dem. När han arbetade med mindfulness och började notera avståndet mellan sin vrede och sina handlingar, öppnade han dörren för en djup insikt.

Han hade egentligen inte ett problem med vrede./…/ Genom att försöka förstå och acceptera sin vrede, snarare än att fixa eller trycka ner den, började han förbättra sitt äktenskap genom att se sin vrede som en signal att han behövde sätta HÄLSOSAMMA gränser för det han ville eller inte ville göra.”

Med respekt både för sig själv och den andra parten. Och kanske också börja uttrycka vad han behöver och vill? Komma underfund om vad han egentligen behöver och vill. Och uttrycka detta. Inte lätt, nej. Och ju mer man kan hävda sig med mer och mer kontakt med de underliggande känslorna, desto effektivare kan man hävda sig – och förmodligen allt bättre respektera den andra parten – och överhuvudtaget få bättre relationer, lättare att knyta an, känner att man hör till mer och mer osv.

emotional-agility

“Daves historia pekar på ett viktigt koncept. Som Susan David, Ph.D., författare till ‘Emotional Agility’ [‘Känslomässig rörlighet’] säger: ‘Våra obearbetade känslor kan vara budbäraren som vi behöver för att lära oss saker om oss själva och kan föranleda insikter till viktiga livsriktningar,’ Hennes poäng är att det finns något under ytan av vrede.  

Vrede som ett skydd mot obearbetade känslor

Vrede beskriv ofta som en ‘underordnad/sekundär känsla’ därför att människor tenderar att använda den för att skydda sina egna obearbetade, sårbara, överväldigande känslor. Under Daves vrede fanns ren utmattning och en känsla att han inte var god nog för sin fru. Så hans vrede skyddade honom från djupt smärtsam skam.

Att lära sig känna igen vrede som en skyddare för våra obearbetade känslor kan vara otroligt kraftfullt. Det kan leda till helande konversationer som tillåter par såväl som barn och föräldrar att förstå varandra bättre.

[I början av denna bloggpostning] finns [bild på] det vi kallar Anger Iceberg [‘vredeisberget’] därför att det visar de ‘primära känslorna’ dolda under ytan. Ibland består det av förlägenhet, ensamhet, utmattning eller rädsla [eller allt detta, under ytan, och kanske annat som man inte vill kännas vid]

3 tips för att lyssna på vrede

En av de svåraste saker med att lyssna på ett barn eller en kärestas vrede, särskilt när den riktas mot oss, är att vi blir försvarsinställda. Vi vill slå tillbaka, därför att vår egen vrede kokar till ytan. Om det händer så hamnar vi i upphettade verbala drabbningar som lämnar båda parter med en känsla av att vara missförstådd och sårad. Här är tre kraftfulla tips för att lyssna på vrede.

  1. Ta det inte personligt

Din partners eller ditt barns vrede handlar vanligtvis inte om dig. Den handlar om deras underliggande primära känslor. Att inte ta detta personligt kräver en hög nivå av känslomässig intelligens.

Ett av sätten jag använder är att vara nyfiken på varför det finns vrede. Det är mycket lättare för mig att bli försvarsinställd, men jag har funnit att att tänka, ‘Wow, den här personen är arg, varför?’ vilket leder mig på en resa att se de obearbetade känslor de skyddar och faktiskt för oss närmare varandra. 

2. Säg ALDRIG åt din partner att ‘lugna ner sig.’ 

När jag arbetar med par och en av parterna blir arg, har jag bevittnat den andra parten säga ‘Lugna ner dig’ eller ‘Du överreagerar.’ Detta talar om för mottagaren att hans/hennes känslor inte är betyder något och att de inte är acceptabla

Målet här är inte att ändra eller fixa din partners känslor, utan snarare att sitta på dennes isberg tillsammans med honom/henne. Kommunicera att du förstår och accepterar hans/hennes känslor. 

När du lyckas med detta, kommer din partners vrede att sjunka undan och den primära känslan kommer att stiga mot ytan. För att inte tala om kommer han/hon att känna sig hörd av dig, vilket skapar tillit över tid

Kanske växte du upp i en familj där vrede inte var tillåten, så när din partner uttrycker den, känns det förlamande och du fryser till is. Eller kanske försöker du lösa hans/hennes vrede åt honom/henne, därför att hans/hennes vrede skrämmer dig. Öppna dig själv för upplevelsen av dina och din partners fulla spektrum av känslor.

3. Identifiera hindret

Vrede orsakas ofta av hinder som blockerar målet. Till exempel, om din partners mål är att känna sig speciell på sin födelsedag och hans/hennes familjemedlem missar denna speciella dag gör hen arga, att identifiera hindret kommer att ge dig insikt i varför han/hon är arg. 

Summan av kardemumman är att människor känner sig arga av en anledning. Det är ditt jobb att förstå och sitta med dem i det. Genom att göra det, så kommer du inte bara att förstå deras vrede, utan du kommer också att komma närmare honom/henne i processen.”

Inte lätt, men …

Här kan man få en förhandsvisning av Susan Davids bok Emotional Agility: Get Unstuck, Embrace Change, and Thrive in Work and Life.”

Se också “Is Male Emotional Intelligence More Responsible for Successful Relationships?”:

“Emotional Intelligence (EI) can easily be defined as the ability to use your emotions, moods, and feelings and that of others to make better choices in navigating through life. The greater pressure is being brought on women to overcome the gap in the relationships and ensure their success.

A research was published in the journal called Emotion in which it was found that the happiest marriages are those in which the wives are able to quickly calm themselves during any conflict. But the responsibility lies on the men too as discovered by Dr. John Gottman who says that men who allowed themselves to be influenced by their wives have a happier marriedlife.

Things Men Can Learn from Women

The difference between men and women is that the latter tend to form an association with someone else’s feelings. For men, the situation is entirely different as their brains tend to sense the feelings for a very short period of time and then get distracted.

Women hold feelings more important than other things whereas only a limited number of men can be termed as truly sensitive. Gottman’s research discovered that only 35 percent of the men were emotionally intelligent, which means that they cannot easily empathize with emotions and feelings of others.

Men and women have equal capacity to develop EI. However, women tend to develop their social skills and empathy in adulthood whereas it is hard for the men to shift their focus from themselves. If only they pay little attention to enhance their EI, they will be able to achieve a blissful marital life which will be a lot more than just wearing the engagement rings on their fingers.

Understanding Relationships

You enter a relationship because it serves your emotional nutrients and you and your partner assist each other in meeting each other’s needs. If men have high self-awareness, it becomes easier for them to understand what is required from them in a relationship.

With only 15 percent of the people truly practicing self-awareness, it is hard to expect from men to understand relationships as they are not even able to understand themselves properly. With 30 to 50 percent of our marital happiness lying on EI, it is hard to escape that its importance is inevitable in successful relationships.

Dealing with Negative Emotions

A higher EI means that your ability to deal with negative emotions is increased thus, men can benefit a lot by improving their emotional understanding. People who experience negative or destructive emotions regularly have a 19 percent more chance of developing heart disease and are at a 70 percent risk of cancer.

Only wearing a cremation ring for men and providing financially for the family is not enough for men to ensure a content life. They need to invest themselves emotionally in a relationship and must exhibit higher EI to ensure its success.

A relationship gets into trouble when negativity meets negativity and Gottman says that 65 percent of men are responsible for increasing the negativity in an argument. He further says that there are 81 percent chances of a marriage self-imploding if the husband is unwilling to share his power. Thus, a higher EI in a man is a guarantee of a happy married life and satisfying relationships.”

Advertisements

Din misshandlande partner har inte problem med SIN vrede; han har problem med DIN vrede. En av de grundläggande mänskliga rättigheterna som han tar ifrån dig är rätten att vara arg på honom. Det spelar ingen roll hur dåligt han behandlar dig, han tror att din röst inte borde höjas och ditt blod inte koka. Privilegiet att vara rasande är reserverat för honom ensamt …

February 4, 2018 § 3 Comments

why-does-he-do-that

s 59-60 i kapitlet “Misshandelsmentaliteten”:

“Misshandlarens sätt att se på kvinnans vrede.

Den misshandlande mannens problem med vrede är nästan motsatt mot vad man allmänt tror.

Verkligheten är:

Din misshandlande partner har inte problem med SIN vrede; han har problem med DIN vrede.

En av de grundläggande mänskliga rättigheterna som han tar ifrån dig är rätten att vara arg på honom. Det spelar ingen roll hur dåligt han behandlar dig, han tror att din röst inte borde höjas och ditt blod inte börja koka. Privilegiet att vara rasande är reserverat för honom ensamt. 

När din vrede verkligen kokar – vilket kommer att hända varje misshandlad kvinna från tid till annan – kommer han sannolikt försöka att pressa tillbaka den så snabbt som han kan. Då använder han din vrede mot dig för att visa vilken irrationell person du är. 

Misshandel kan få dig att känna som nån satt på dig en tvångströja . Du kan utveckla fysiska eller känslomässiga reaktioner av att svälja din vrede, såna som depression, mardrömmar, känslomässig domning/avtrubbning eller ät- och sömnproblem, vilka din partner kan använda som en ursäkt att förminska dig ytterligare eller få dig att känna dig galen. 

Varför reagerar din partner så starkt på din vrede?

En orsak kan vara att han anser sig själv stå över allt klander, så som jag diskuterade ovan.

Den andra anledningen är att på nån nivå känner han – fast kanske inte nödvändigtvis medvetet – att det finns KRAFT I DIN VREDE. Om du har utrymme att känna och uttrycka din vrede, kommer du att bli mer förmögen att hålla fast din identitet och stå emot hans kvävning av dig. 

Han försöker ta bort din vrede för att kväva din kapacitet att stå emot hans vilja. 

Slutligen, han uppfattar din vrede som en UTMANING mot hans auktoritet, mot vilken han svarar med att övermanna dig med vrede som är större än din egen. På detta sätt försäkrar han sig om att han behåller den exklusiva rätten att vara den som visar vrede.”

s 60-61:

Misshandlarens egen vrede.

Så snart du fattar naturen hos berättigandet, blir följande koncept om den misshandlande mannen klart:

Han misshandlar inte därför att han är arg; han är arg därför att han misshandlar. 

Misshandlarens orättvisa och orealistiska förväntningar säkerställer att hans partner aldrig kan följa alla hans regler eller möta alla hans krav. Resultatet är att han ofta är arg eller rasande.

Denna dynamik illustrerades i en talkshow nyligen, av en ung man som diskuterade sin misshandel av sin nuvarande fru. Han sa att hans definition av en god relation var: ‘Att aldrig resonera och att säga att ni älskar varandra varje dag.’ Han berättade för publiken att hans fru ‘förtjänade’ hans dåliga behandling därför att hon inte levde upp till denna orealistiska bild.

Det skulle inte göra något gott att skicka denna unga man, eller någon annan misshandlare, till ett behandlingsprogram för vrede, därför att han känsla av berättigande bara skulle producera mer vrede. Hans attityder är de som måste ändras.”

 

I de lyckade relationerna tog kontrahenterna ansvar även för en liten del av problemet, medan de som var i dåliga relationer pekade finger och var kritiska…

November 27, 2017 § 6 Comments

Why-Marriages-Succeed_1.jpg

John Gottman i video om “Making relationships work” i “Emotionellt intelligenta män är nyckeln till hållbara äktenskap eller ‘hans konstanta klagande…”:

“[ca 9 minuter in i videon, alltså i slutet av den] I de lyckade relationerna tog kontrahenterna ansvar även för en liten del av problemet, medan de som var i dåliga relationer pekade finger och var kritiska. Och deras attityd var att de på något sätt diagnosticerade sin partners personlighetsdefekter och ville bli uppskattade för det av sin partner.”

(skratt i publiken!)

“Och de hoppades att deras partner skulle svara med att säga: ‘Tack för att du pekar ut alla de sätt som jag misslyckas som mänsklig varelse!”

(skratt i publiken igen!)

“‘Kan vi äta lunch nästa tisdag så vi kan prata om detta lite mer!? Du är en så klok människa vet du, John! Tack så mycket!'”

I nästa video:

“Olyckligtvis, kritik där man förklarar problemet som en defekt hos partnern leder till den andra förutsägelsen vi har [för om relationen ska hålla eller inte].”

Och så pratar han om försvarsinställning, ett sätt att ta avstånd, men till skillnad från “katastrofrelationerna” så slår de lyckosamma inte ifrån sig, utan lyssnar istället och frågar…

Om boken ovan:

“Vad kan du göra med attityder och ageranden som gör äktenskap dödsdömda? Massor, säger John Gottman.”

Det är just det han gör: pekar på hennes defekter.

Men innan han börjar tala om för henne hur hon är och anklaga henne och tala om vad hon borde göra, säga osv och framförallt tala om hur hon är borde han rannsaka sig själv på de punkter han kritiserar henne för. “Sopa rent framför egen dörr” och leva efter devisen “Den som är utan synd kaste första stenen.”

“God morgon!”

brukar hon hälsa på morgonen. Det har hänt att han svarat:

“Är det???”

Hon blir så ställd så hon kommer sig inte för med att fråga vad han menar. Han kommer inte med någon förklaring och hon får tolka det hur hon vill. Är detta snällt? Fientligt? Småelakt? Varför säger han så?

Och han sa att hon är “abusive.” Är inte det en projektion av hur han själv är? Lägger det på henne. Det är hennes fel.

Hans negativa omdömen om henne balanseras inte av några positiva eller av nån slags uppskattning. Om de åtminstone gjorde det… Att någon så till den grad saknar positiva egenskaper och som inte sitter i fängelse, är kriminell eller psykiskt sjuk, är det troligt? Eller är hon kanske som han säger?

Försöker han knäcka henne? Gör han det “för hennes bästa?”

Vad behöver han tänka på? Ingenting? Han behöver inte vara rädd om?

“Vad tjänar jag på att förstöra?”

eller något liknande frågade han henne. Ja, det kan man undra!? Hon sa inte vad hon tror, att det finns något destruktivt och självdestruktivt hos honom, en drift att förstöra för sig själv. En “dominerande negativ grundinställning.”

För det känns på något perverst sätt tryggare?

John Gottman säger:

“I de lyckade relationerna tog kontrahenterna ansvar även för en liten del av problemet”… 

… men det finns inte en tillstymmelse till detta hos honom!? Istället säger han:

“Jag har inte gjort något!”

Något som han understrukit nu och då när hon reagerat. Hur menar han? Hennes reaktion kom helt ur det blå, utifrån ingenting? Menar han att han är perfekt och fullkomlig?

Finns det nån som är perfekt eller fullkomlig? Finns det ett perfekt liv eller perfekta människor eller relationer? Och hur är de i så fall? Finns det kriterier som alla kan ställa upp på här? Eller skiftar de mer eller mindre från person till person?

Och man bör sträva efter perfektion? Inget annat duger? Ty endast det går att älska, uppskatta och vara nöjd och tillfredsställd med? Tala om att garanterat aldrig bli nöjd eller lycklig. För det perfekta existerar inte. Men vad är det egentligen man behöver? Som inte bara man själv behöver och har rätt till, men som även ens partner behöver och har rätt till?

När han säger något om henne till henne så är det inget positivt eller uppskattande, utan negativt och nedvärderande, föraktande. 😦

Det negativa balanseras ALDRIG upp! Han har inget gott eller snällt eller uppskattande att säga om henne alls! Finns det människor som det inte finns något bra drag hos? Och hon tillhör en av dem där det inte finns något gott alls att säga? Är han oförmögen att uttrycka uppskattning eller säga saker uppriktigt vänligt?

Och vad detta kan göra i henne det funderar han inte en sekund på? För han måste ju stå upp för sig själv! Suck och pust och stön! Underförstått: något han måste göra, mot henne! För hon är så dominant och dålig på alla sätt och vis!

Den där självhävdelsen är en urusel metod. Och den enda metod han har. Innehåller ingen respekt för den andra parten för fem öre. Han bara ångvältar fram och mejar ner allt i sin väg utan hänsyn!

Och, ja just ja, INGEN av hans tidigare kvinnor har varit så bedrövlig som hon!!!!! Det ska hon bara veta! Det är som det Gottman säger ovan!

Och att inte vara rädd om sin hälsa och fortsätta röka när man har begynnande emfysem är ju inte att lösa problem, utan att addera till dem.

 

Den annalkande stormen…

November 18, 2017 § 2 Comments

Se tidigare bloggningar om “Den annalkande stormen”:

Den annalkande stormen – dynamiken i vrede och aggression…”

Mer om den annalkande stormen: män tenderar att agera aggressivt utan provokation, medan kvinnor vanligtvis måste provoceras för att blir arga och agera aggressivt…

Mer om den annalkande stormen eller jag blir jättejätteledsen när du säger ‘Du är…” eller “Jag vet inte om jag ska ta upp detta (med dig, för…)’…

“Den annalkande stormen – män som förlorar kontroll vill ha kontroll – och använder våld för att få den …

Män som är så här kan ju inte må bra! Och de sprider en massa olust, otrivsel, ledsnad, ilska osv omkring sig, vilket knappast kan göra att männen mår bättre! Det blir en ond cirkel. 😦

Utan den grundläggande övertygelsen att din maka är värd högaktning och respekt, var är basen för en någon slags givande relation? Om du håller en känsla av respekt för din partner vid liv, är det mindre sannolikt att du agerar upprört över honom eller henne när ni inte är av samma mening…

October 8, 2017 § 10 Comments

7P-Book_1

“I Suffer From Childhood Emotional Neglect. Here’s What That Means.”

“My father was always angry with me, but why was he furious when I got a job?

The novelist Christopher Fowler and his father were never close – in fact, they barely had a relationship. One day, he asked his mother why he was so aggressive and angry, and suddenly everything made sense.”

Men det kan också ha varit mammor som var arga och misshandlade (pappan kunde där ha skyddat).

s 72 i John Gottmans bok “Seven Principles for Making Marriage Work”:

“Forskning av Elizabeth Robinson och Gail Price visar den lyckliga sanningen. De hade objektiva, tränade observatörer som räknade hur många positiva handlingar de bevittnade mellan makar under under loppet av en kväll. 

Sen bad de makarna själva att räkna sina positiva interaktioner. 

När forskarna jämförde de poäng paret gav sig själva med dem från de objektiva observatörerna, upptäckte de att par som beskrev sig själva som olyckligt gifta bara noterade hälften av de positiva interaktionerna som faktiskt skedde. 

Därför att de var så inställda på partnerns misstag, missade de var och en 50 procent av sina partners positiva handlingar.”

Han är så inställd på att vara missnöjd, otillfredsställd och irriterad, så han ser inte det positiva? Uppskattar eller värdesätter det inte eftersom han inte ens ser det? Och följaktligen har han inget att balansera de negativa, kritiserande kommentarerna med.

s 71:

“Först och främst, detta verkar uppenbart, till den punkt att det är fånigt: människor som är lyckligt gifta tycker om varandra. Om de inte gjorde skulle de inte vara lyckligt gifta.

Men tillgivenhet och beundran kan vara ömtålig såvida du inte är medveten om hur avgörande denna är för vänskapen som är kärnan i varje bra äktenskap. 

Genom att helt enkelt påminna dig själv om din makas positiva kvaliteter – även när ni brottas med varandras skavanker – kan du hindra ett lyckligt äktenskap från att förfalla.

Den enkla orsaken är att tillgivenhet och beundran är motgift mot förakt. Om du håller en känsla av respekt för din partner vid liv, är det mindre sannolikt att du agerar upprört över honom eller henne när ni inte är av samma mening. /…/

Utan den grundläggande övertygelsen att din maka är värd högaktning och respekt, var är basen för en någon slags givande relation?/…/

Att skanna för kvaliteter och ageranden som du kan uppskatta. Och sen låta din partner veta vad du sett och är tacksam för…”

… kan gjuta liv i tillgivenhet och beundran och i relationen. Och vara en stadig grund att stå på. Och skapa en mer positiv grundinställning, istället för en negativ. 

Det finns all anledning att jobba på sin relation, för alla parters skull. Och också genom att säga ‘känn inte si eller så’ så skickar vi budskapet att barnets känslor inte är viktiga, inte giltiga, inte välgrundade, är dumma eller besvärliga, med resultat att barnet skäms för sina känslor …

October 4, 2017 § 1 Comment

facebook_1507105227050

Denna bloggning blir en mix av en massa olika saker.

Högt tänkande: Ja, det finns all anledning att jobba på sin relation! För båda kontrahenter!!! För eventuella barn. Visa på god konfliktlösning t.ex.

Visa att man bryr sig om och respekterar varandra. Det handlar inte om självhävdelse, om man verkligen inte måste försvara sig!

Aggression är inget som föder kärlek eller fred! 😦 Man kan bli arg, men det betyder inte att man måste vara aggressiv.

Från The Gottman Institute igår, tisdag:

För männen

Forskningen visar att män och kvinnor upplever vrede olika.

I allmänhet så vill kvinnor fortfarande tala igenom saker när de känner sig arga. Men när män känner sig arga, har de en tendens att bli defensiva eller att stänga ner och obstruera, något som bara gör saker värre.

Så, man, omfamna din frus ilska. Ta ett djupt andetag för att lugna ner dig själv och svara så på hennes ilska med följande fråga …

‘Vad behöver du?’ 

Detta kommer inte bara att trappa ner hennes ilska, utan det kommer också kommunicera till henne att hennes känslor betyder något och att du finns där för henne. Ni är i samma team [så att säga].

Ytterligare läsning

När hon sa att hon ville organisera i ett skåp i vardagsrummet, där de har köksgrejer, blev han arg!

“Nej, jag menade inte att detta måste ske på stört [eller icke utsagt att du skulle göra det! Det var ingen outsagd uppmaning, tvärtom. Hon har absolut inget emot att göra det själv. Hon ville bara informera honom], det kan ske om en månad. Inget som är brådskande! För saker funkar ju som de är.”

“Research says it’s OK to pick up your baby each time it cries”

eller “Forskning säger att det är okej att ta upp sin baby varje gång hen gråter”:

“Föräldrar, känn ingen press, men vårt framtida samhälles framgång hänger på er! 

Ny forskning pekar på att barn som kramats/kelats med växer upp till friskare, mindre deprimerade, snällare, mer empatiska och mer produktiva vuxna. 

Enligt en WSBT-rapport, så ‘spelar kel roll.’

Den nya forskningen från psykologen Darcia Narvaez vid Notre Dame [universitetet] som studerat  mer än 600 vuxna och fann att de som det kelats med som barn växte upp att bli mer välanpassade vuxna med mindre ångest och bättre mental hälsa. *   

Studien fann att, tillsammans med kelande, så ledde en positiv barndom med en massa kärlek till friskare vuxna med bättre copingskicklighet./…/

Denna forskning gör slut på den uråldriga debatten – du kan nu tala om för din svärmor att du inte kan ‘skämma bort’ din baby genom att ta upp hen när hen gråter. 

Narvaez säger faktiskt till WSBT [tidning i norra Indiana] att det inte är möjligt att skämma bort en baby, du kommer faktiskt att ‘förstöra’ din babys utveckling genom att låta hen gråta. 

‘Det som föräldrar gör dessa första månader och år påverkar verkligen sättet som hjärnan kommer att växa resten av deras liv, så en massa hållande, ta i och vaggande är det babyar förväntar sig. 

De växer bättre på det sättet. Och håll dem lugna, därför att alla sorters system bildas på sättet som de senare kommer att fungera. 

Om du låter dem gråta en massa kommer dessa system att lätt triggas till stress. Vi kan se att i vuxen ålder att människor som inte har blivit väl skötta om tenderar att vara mer stressreaktiva och de har svårt att lugna ner sig själva,’ säger Narvaez. 

Så föräldrar, kela på! Ditt barn – och världen – kommer att tacka dig senare.”

Men, apropå gråtande:

18033151_10154968857795865_8060369878567367618_n (1).jpg

Dock ska man inte låta ett litet barn gråta utan att ta upp det.

21686887_10155455535020865_4793952735862800829_o

“Att gråta är ett friskt och nödvändigt sätt för barn att uttrycka sina känslor. Genom att säga ‘sluta gråt’ så skickar vi budskapet att deras känslor inte är viktiga, inte giltiga, inte välgrundade, är dumma eller besvärliga. 

Läs mer om detta på bloggen Happiness is here.”

Och så lär sig barnet att skämmas för sina känslor. 😦

Och det gäller en massa andra känslor, mer än gråt, också! Att inte visa dessa brist på respekt, utan ta dessa, och den som känner dem, på allvar!

“How to Build Boys’ Self-Confidence – Boys face their own set of gender-based challenges. Here are some ways to help” eller “Hur man bygger pojkars självkänsla – pojkar möter sina egna uppsättningar av könsbaserade utmaningar. Här kommer sätt att hjälpa”:

“Pojkars självförtroende/självkänsla kan också undermineras av könsklichéer. Hur man hjälper dem att handskas med tävling och mobbing – och att uttrycka känslor.”

“Yelling doesn’t work—5 tactics to try instead.” eller “Att skrika funkar inte – 5 knep man kan försöka istället”:

“Föräldrar som inte överreagerar, utan istället inrättar god känsloreglering, hjälper verkligen små att lära sig denna förmåga.”

*) Se bland annat denna bok om vilken man kan läsa:

“For example, healthy brain and emotional development depends to a significant extent upon caregiver availability and quality of care. These include practices such as breastfeeding, co-sleeping, and parental social support, which have waned in modern society, but nevertheless may be integral to healthy development.

As the authors argue, without a more informed appreciation of the ideal conditions under which human brains/minds develop and function, human beings will continue to struggle with suboptimal mental and physical health, and as problems emerge psychological treatments alone will not be effective.

The best approach is to recognize these needs at the outset so as to optimize child development. Evolution, Early Experience and Human Development puts forth a logical, empirically based argument regarding human mammalian needs for optimal development, based on research from anthropology, neurobiology, animal science, and human development.

The result is a unique exploration of evolutionary approaches to human behavior that will support the advancement of new policies, new attitudes towards health, and alterations in childcare practices that will better promote healthy human development.”

Men jag tror att man skulle kunna reparera skador som gjort senare i livet! Dock med arbete som till stor del skulle ha varit onödigt om barnet fått den kärlek, anknytning och närhet som det hade behövt – och har rätt att få! Inget barn har bett att få födas.

Nedan endast för kvinnor!

FB_IMG_1497383768051.jpg

Subjekt som var nöjda med sina äktenskap hade fler effektiva naturliga mördarceller än andra hade – de barn som fostrats i hem där det fanns en massa äktenskaplig fientlighet hade kroniskt förhöjda nivåer av stresshormoner jämfört med de andra barn som studerades …

September 30, 2017 § 5 Comments

7P-Book_1

s 7:

“Det kommer att krävas fler studier innan vetenskapsmän kan bekräfta att denna boost av immunsystemet är en av mekanismerna genom vilka ett bra äktenskap tjänar din hälsa och långa levnad. 

Men det som är viktigast är att vi med säkerhet vet att ett bra äktenskap erbjuder dessa fördelar. /…/

När ett äktenskap går snett så är det inte bara make och maka som lider – barnen gör det också. I en studie, av sextiofyra förskolebarn, som jag ledde, så hade de barn som fostrats i hem där det fanns en massa äktenskaplig fientlighet kroniskt förhöjda nivåer av stresshormoner jämfört med de andra barn som studerades. 

Vi vet inte vilka de långsiktiga efterverkningarna av denna stress kommer att få för deras hälsa. Men vi vet att denna biologisk indikation av extrem stress återkastades i deras beteende.

Vi följde dem till de fyllde femton och fann att, jämfört med andra barn i deras ålder, led dessa barn led mycket mer av skolk, depression, bortstötning av kamrater, beteendeproblem (i synnerhet aggression [även i vuxen ålder?]), låga skolprestationer och till och skolmisslyckanden. 

Ett viktigt budskap från dessa fynd är att det inte är klokt att stanna i ett dåligt äktenskap för barnens skull. Det är klart skadligt att fostra barn i ett hem som är upptaget av fientlighet- En fredlig skilsmässa är att föredra framför ändlöst äktenskapligt krigande.”

Tyvärr är det inte alltid som skilsmässor är särskilt fredliga och detta skadar också barnen skriver Gottmans.

Where Am I?

You are currently browsing the aggression category at reflektioner och speglingar - Alice Miller II....