Är manlig känslomässig intelligens mer ansvarig för lyckosamma relationer? När 30 till 50 % av den äktenskapliga lyckan hänger på känslomässig intelligens, är det svårt att undkomma att dess betydelse är ofrånkomlig i lyckosamma relationer. Människor som upplever negativa eller destruktiva känslor regelbundet har en 19-procents risk att utveckla hjärtsjukdom och har en 70-procents risk att få cancer …

June 9, 2018 § Leave a comment

Mår män bra av att ha de här tuffa attityderna? Trivs alla med dem? Skapar de i grunden en massa problem? Och finns det anledning att ta itu med detta, individuellt och på andra sätt? William Pollack skriver om detta i boken “Real Boys” eller “Riktiga pojkar.”

“Is Male Emotional Intelligence More Responsible for Successful Relationships?” eller “Är manlig känslomässig intelligens mer ansvarig för lyckosamma relationer?”:

“Känslomässig intelligens kan enkelt definieras som förmågan att använda dina egna emotioner, sinnesstämningar och känslor och andras för att göra bättre val när du navigerar genom livet. 

Pressen som läggs på kvinnor att övervinna gapet i relationerna och försäkra om att dessa lyckas, är större [än på män. Ja, traditionellt är det så, men det skapar en massa problem och gynnar inte männen heller, vilket ska visa sig nedan? De hålls ansvariga].

Forskning publicerades i en tidskriften Emotion * i vilken man fann att de lyckligaste äktenskapen är de i vilka fruarna snabbt kan lugna ner sig under konflikter. Men ansvaret ligger på männen också, något som upptäckts av John Gottman, som säger att män som tillåter sig själva att påverkas av sina fruar har det lyckligaste äktenskapliga livet.

[*) Här alla artiklar om känslomässig och annan intelligens i denna tidskrift]

Saker som män kan lära av kvinnor

Skillnaden mellan män och kvinnor är att de senare tenderar att kunna knyta an till andras känslor. För män så är situationen helt annorlunda, eftersom deras hjärnor tenderar att känna känslorna bara en kort tidsperiod och sen blir de distraherade [en uppfostranssak]. 

Kvinnor håller känslor som viktigare än andra saker, medan bara ett begränsat antal män kan benämnas verkligt känsliga. Gottmans forskning visade att bara 35 % av männen var känslomässigt intelligenta, vilket betyder att de inte lätt kan känna med emotioner och känslor hos andra.”

Och detta skapar ju problem i en massa relationer och är inte på grund av att pojkar och män saknar dessa förmågor. De kan utveckla dessa förmågor, vilket gagnar både dem och andra. Och om vi kan förhindra detta genom att fostra små pojkar, kanske redan från de är bebisar, på ett annat sätt, så de inte måste trycka ner sina känslor parallellt, desto bättre.

De skulle må bättre själva, alla runt dem skulle må bättre. De skulle bli bättre fäder, både för sina söner som sina döttrar.

“Män och kvinnor har samma kapacitet att utveckla känslomässig intelligens. Dock tenderar kvinnor att utveckla sina sociala förmågor och empati i vuxenlivet, medan det är svårt för männen att skifta sitt fokus från sig själva. Om de bara ägnade uppmärksamhet mot att öka sin känslomässiga intelligens, skulle de kunna åstadkomma ett lycksaligt äktenskapligt liv, vilket kommer att bli något mycket mer än att bara bära förlovningsringar på sina fingrar.

Att förstå relationer

Du går in i en relation därför att den fyller dina behov av känslomässig näring och du och din partner hjälper varandra att möta varandras behov.”

Men helst bör det handla om vuxenbehov främst? Behov som borde ha fyllts tidigt i livet och som man behöver få fyllda senare kan orsaka problem. Och dessa behöver man kanske ta itu med, både för sin egen som för andras skull.

“Om män har hög självmedvetenhet blir det lättare för dem att förstå vad som krävs av dem i en relation.

Med bara 15 % av människor som utövar självmedvetenhet, är det svårt att förvänta sig att män ska förstå relationer när de inte ens kan förstå sig själva ordentligt. När 30 till 50 % av den äktenskapliga lyckan hänger på känslomässig intelligens, är det svårt att undkomma att dess betydelse är ofrånkomlig i lyckosamma relationer. 

 Att handskas med negativa känslor

Högre känslomässig intelligens betyder att din förmåga att handskas med negativa känslor sålunda är ökad, män kan vinna en massa på att förbättra sin känslomässiga förståelse. Människor som upplever negativa eller destruktiva känslor regelbundet har en 19-procents risk att utveckla hjärtsjukdom och har en 70-procents risk att få cancer.  

Att enbart bära en förlovningsring för män och sörja finansiellt för familjen är inte tillräckligt för män för att försäkra om ett nöjt liv. De måste investera sig själva känslomässigt i en relation och måste visa högre känslomässig intelligens för att försäkra sig om lycka.”

Det tror jag verkligen är sant.

“En relation får problem när negativitet möter negativitet och Gottman säger att 65 % av männen är ansvariga för att öka negativiteten i en dispyt. Vidare säger han att det är 81 % chans att ett äktenskap upplöser sig själv om mannen är ovillig att dela sin makt. 

Sålunda, en högre känslomässig intelligens hos en man är en garanti för ett lyckligt äktenskaplig liv och lyckosamma relationer.”

Sant!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Är manlig känslomässig intelligens mer ansvarig för lyckosamma relationer? När 30 till 50 % av den äktenskapliga lyckan hänger på känslomässig intelligens, är det svårt att undkomma att dess betydelse är ofrånkomlig i lyckosamma relationer. Människor som upplever negativa eller destruktiva känslor regelbundet har en 19-procents risk att utveckla hjärtsjukdom och har en 70-procents risk att få cancer … at reflektioner och speglingar - Alice Miller II....

meta

%d bloggers like this: