Om jag blev ombedd att välja ut en framträdande karaktäristik hos mina misshandlande klienter, en aspekt hos deras natur som står ut framför alla de andra, skulle jag välja den här: De känner sig djupt rättfärdigade …

January 23, 2018 § Leave a comment

why-does-he-do-that

s 376:

“Om jag blev ombedd att välja ut en framträdande karaktäristik hos mina misshandlande klienter, en aspekt hos deras natur som står ut framför alla de andra, skulle jag välja den här: De känner sig djupt rättfärdigade. 

Varje försök att nå en misshandlande man måste baseras på motgiftet mot denna attityd: Misshandel är fel; du är ansvarig för dina egna handlingar; ingen ursäkt är acceptabel, skadan du gör är oöverskådlig, ditt problem är ditt ensamt att lösa.”

s 379:

“… förklara att en man är helt och hållet ansvarig för sitt eget handlande. Om du hör honom använda andras beteende som en ursäkt för hans eget /…/ peka på att han rationaliserar sin dåligbehandling av sin partner.”

Istället borde man vårda tillgivenhet och beundran för sin partner:

Motgiftet mot fördomar

John Gottman har identifierat fem redskap som par kan använda som effektivt motgift mot bekräftelse av fördomar och negativitet i sina relationer.

  1. Tillgivenhet och beundran

Tillgivenhet och beundran växer när par avsiktligt sätter positiv snurr på sin relation, på sin historia tillsammans och varandras karaktärer. När de talar om varandra och relationen väljer de ord som uttrycker värme, tillgivenhet och respekt. 

Mät styrkan av tillgivenheten och beundran i er relation med denna korta värdering/uppskattning. Ofta när tillgivenhet och beundran ser ut att vara död, kan dessa bara vara sovande och kan bli återupplivade med gemensamma ansträngningar. 

John Gottmans New York Times bestseller ‘The Seven Principles that Make Marriage Work’ erbjuder åtskilliga övningar par kan göra tillsammans, för att andas tillbaka liv i de positiva känslorna för varandra. Överväg att börja med denna ‘Jag uppskattar’-övning

2. En anda av vi-skap

Par som delar en gemensam mening, med liknande övertygelser, värderingar och mål utvecklar en anda av ‘vi-skap’ i relationen. När människor tillåter sig att hemfalla åt bekräftande fördomar, snävas deras fokus ofta till vem som har rätt och vem som har fel. En anda av opposition kan utvecklas där vardera make försvarar sina egna behov och önskningar.  

Par som väljer att fokusera på de gemensamma övertygelserna, värderingar, mål och drömmar som de tillsammans delar, utvecklar en känsla av vi-skap. När de berättar sin historia handlar det ofta om vad som är viktigt för dem båda.

3. Kärlekskartor

Bekräftande av fördomar och negativa fördomar kan göra makar experter på att peka ut varandras misslyckanden och skavanker. Att göra så underminerar grunden för ett lyckligt äktenskap.

Lyckliga par bygger sitt äktenskap på en ständigt växande katalog av att veta varandras gillanden, ickegillanden, önskningar och drömmar. John Gottman kallar detta livfulla vetande om vägen till en makas hjärta en ‘kärlekskarta.’

För att få hjälp att stärka dina kärlekskartor börja med denna lätt-att-använda-guide

4. Stå tillsammans

Par som har antagit en berättelse som fokuserar på varandras fel och brister tenderar att kriga mot varandra när problem uppstår i äktenskapet. För att de tenderar att kritisera och försvara sig mot varandra, slå ner varandra eller obstruerar, driver deras svar på negativa händelser dem mer och mer isär.

Negativa händelser är oundvikliga för varje äktenskap. En skillnad mellan lyckliga och olyckliga äktenskap är tendensen bland lyckliga par att stå tillsammans under hårda tider, snarare än mot eller bort från varandra. 

Genom att göra så kommer de över problem som uppstår och utvecklar starkare band med varandra som bidrar till större lycka, trots svårigheter. 

5. Eliminera negativa tankar

Så snart tankar att ditt äktenskap är en besvikelse eller ett misstag kommer i fokus, är det som fläckar på din favorit-t-shirt och ungefär lika svåra att ta bort. Bekräftade fördomar och negativa fördomar kan göra par eländiga. 

Lyckliga par utplånar dessa negativa tankar så fort som de kommer upp i sinnet och tillåter dem inte att slå rot. 

I lyckliga äktenskap tror makar att de är matchade med den rätta personen och  kan inte föreställa sig ett bättre liv med någon annan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Om jag blev ombedd att välja ut en framträdande karaktäristik hos mina misshandlande klienter, en aspekt hos deras natur som står ut framför alla de andra, skulle jag välja den här: De känner sig djupt rättfärdigade … at reflektioner och speglingar - Alice Miller II....

meta

%d bloggers like this: