Att skapa en misshandelsfri värld – andras liv påverkas också, därför att för varje misshandlad kvinna finns där vänner och anhöriga som också lider av den oro och smärta som de känner över det de ser hända henne …

January 12, 2018 § 2 Comments

why-does-he-do-that.jpg

Lundy Bancroft s 366 i kapitlet “Att förändra en misshandlande man”:

  • “En misshandlande man kommer inte att ändra sig genom att ‘arbeta på sin ilska,’ såvida han inte också gör det svårare arbetet att förändra sina berättigande attityder.

  • /…/

  • Misshandel är som giftsumak [poison ivy], med sitt vidsträckta och hårt rotade rotsystem.

    Du kommer inte att lyckas få bukt med den genom att hugga av dess ytliga tecken. Den måste komma ut med sina rötter, vilka är mannens attityder och trossatser rörande parrelationer.”

s 367 i kapitlet “Att skapa en misshandelsfri värld”:

“Partnervåld är som en cyklon som lämnar förödelse efter sig överallt när det skär genom kvinnors och barns liv: förstörd självkänsla, förlust av frihet, framsteg som stannat av, rädsla, bitterhet, ekonomisk ruin, förnedring, hjärtesorg, fysiska skador, fula vårdnadstvister, isolering, kilar som drivits in mellan mödrar och deras barn [och fäder som förstör relationen med sina barn – och deras mödrar genom misshandel], förvirring, brist på tillit mellan syskon, hemligheter, lögner./…/

… andras liv påverkas också, därför att för varje misshandlad kvinna finns där vänner och anhöriga som också lider av den oro och smärta som de känner över det de ser hända henne.”

Ja, våld, var det än sker och mot vem och av vem, får vidsträckta effekter! Mer vidsträckta än man kanske inser! Det är inte BARA en som drabbas, utan flera, kanske MÅNGA!

Ja, vad önskar man för sina barn – och barnbarn? Hur vill man att de ska ha det?

§ 2 Responses to Att skapa en misshandelsfri värld – andras liv påverkas också, därför att för varje misshandlad kvinna finns där vänner och anhöriga som också lider av den oro och smärta som de känner över det de ser hända henne …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Att skapa en misshandelsfri värld – andras liv påverkas också, därför att för varje misshandlad kvinna finns där vänner och anhöriga som också lider av den oro och smärta som de känner över det de ser hända henne … at reflektioner och speglingar - Alice Miller II....

meta

%d bloggers like this: