Det är missriktandet av vreden mot andra som är den centrala kraften hos amerikanska (och europeiska) arga vita män …

August 3, 2017 § 1 Comment

Michael Kimmel skriver på s 25 i “Angry White Men – American Masculinity at the End of an Era” om den …

“… ironiska parallellen att USA är mer ras- och könsmässigt jämlik än nånsin tidigare i historien och samtidigt ojämlikare vad beträffar klass, än i alla fall the Gilded Age*, om nånsin [tidigare].

Spänningarna och ångesten som producerats av en sån dramatisk ökning av klassojämlikhet leder många att spegla sig i dem som verkar ha vunnit, medan ‘vi’ – de vita medel- och arbetarklasserna – absolut har förlorat.

Medan ras och kön i sanning är de utpräglade dragen hos dagens arga amerikaner, är det den växande klyftan/avgrunden mellan rik och fattig som är motorn i detta raseri.”

Och det är där de här arga, vita männen borde göra något. Inte använda kvinnor (feminister), invandrare, HBQT-personer osv som syndabockar, men det är för farligt att rikta vreden mot dem ovanför en och kanske väldigt långt ovanför en. Istället riktar man den mot grupper som är svagare än man själv är.

Ganska fegt!

Och jag tror att det finns andra förklaringar också rörande dessa arga, vita män. Jag tror inte alla i den positionen är arga och behöver rikta vreden mot syndabockar.

Jag tror att dessa har en tidig historia som formar dem.

*” The Gilded Age was an era of rapid economic growth, especially in the North and West. As American wages were much higher than those in Europe, especially for skilled workers, the period saw an influx of millions of European immigrants. The rapid expansion of industrialization led to real wage growth of 60% between 1860 and 1890, spread across the ever-increasing labor force.

The average annual wage per industrial worker (including men, women, and children) rose from $380 in 1880 to $564 in 1890, a gain of 48%. However, the Gilded Age was also an era of abject poverty and inequality as millions of immigrants—many from impoverished European nations—poured into the United States, and the high concentration of wealth became more visible and contentious.”

Advertisements

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Thursday, August 3rd, 2017 at reflektioner och speglingar - Alice Miller II....