Känslor finns där för att vi ska kunna orientera oss i tillvaron – eller om vrede, ansvarstagande och omsorg…

February 26, 2017 § 3 Comments

fb_img_1486663363597

Trött att tänka ut en massa lösningar och “logistik” i alla sammanhang; på jobbet och privat slår henne. Kan vara en förklaring till varför hon blir så trött över tjafs runt att planera mat, skriva shoppinglista och gå till matvaruaffären.

Nu fick hon också höra att hon borde visa mer omsorg av Y2. Ja, det är klart; hon är bara en vanlig människa. Om det hade varit ett karaktärsdrag att inte vara omtänksam, då kanske…

Jag tror att hon snarare skulle vara betjänt av att vara mer egoistisk och skita i saker och människor mer! I all synnerhet när det handlar om vuxna människor! Helt enkelt inte bry sig! Framförallt inte när andra säger dumma och kanske inte helt rättvisa saker!

Och andra har också ett ansvar; t.ex. för hur de uttrycker sig! Varken mer eller mindre än hon har!

En av skillnaderna mellan män och kvinnor vad gäller ilska.

I “Gender and Aggressive Behavior: A Meta-Analytic Review of the Social Psychological Literature” kan man läsa:

“Our interpretation of these results emphasizes that aggression sex differences are a function of perceived consequences of aggression that are learned as aspects of gender roles and other social roles.”

Dvs detta beteende är inlärt genom hur flickor och pojkar socialiseras. Ilska accepteras mer hos pojkar än hos flickor fortfarande rent generellt, tror jag. Flickor lärs att ta ansvar för sina känslor och reaktioner mer än pojkar. Pojkar får och kanske till och med förväntas vara arga då och då och reagera med aggressivitet? Flickor inte.

Dock tror jag inte rätt metod är att låta flickor anta de roller pojkar tillåtits! Pojkar borde tillåtas att visa känslor och uttrycka dem. Inte måste vara tuffa och okänsliga! Och flickor tillåtas det breda spektrum av känslor som alla levande människor är födda med, men som i olika grad socialiseras bort.

Levant skriver om den skam över svaghetstecken som pojkar upplever. Där “svaghet” är att vara osäker, bli ledsen osv. Kvinnor är tillåtna detta, men inte män. Till men för män och deras relationer och liv, samt för kvinnor som lever med dessa män.

Både män och kvinnor mår bäst om de har större tillgång till sina känslor och känsloliv. Känslor finns där för att vi ska kunna orientera oss i tillvaron.

Se Levant om socialisering av män. Och vidare Pollack om riktiga pojkar.

Advertisements

§ 3 Responses to Känslor finns där för att vi ska kunna orientera oss i tillvaron – eller om vrede, ansvarstagande och omsorg…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Känslor finns där för att vi ska kunna orientera oss i tillvaron – eller om vrede, ansvarstagande och omsorg… at reflektioner och speglingar - Alice Miller II....

meta

%d bloggers like this: