Mer om den annalkande stormen: män tenderar att agera aggressivt utan provokation, medan kvinnor vanligtvis måste provoceras för att blir arga och agera aggressivt…

February 19, 2017 § 6 Comments

71BKK60R5HL._SX311_BO1,204,203,200_

Levant skriver i kapitlet “Den annalkande stormen” s 82 att det är mer sannolikt att män blir arga UTAN att de blivit provocerade, än att kvinnor blir det. Se tidigare bloggning om detta.

Kvinnor måste vanligtvis provoceras. De blir inte arga utan anledning, vanligtvis.

Levant refererar till forskning av Frodi, Macauley och Thome vilka fann att när kvinnor blev provocerade så kunde de bli både verbalt och fysiskt aggressiva. Dvs aggressiva beteenden kan även kvinnor visa, men de kommer inte ur det blå. Det krävs att de blir provocerade och kanske rejält provocerade och provocerade under lång tid? 😦

Levant s 83 (min översättning från engelskan):

“Tydligen är det inte bortom kvinnors makt att bete sig aggressivt – som det borde vara om aggressivitet var rent biologiskt betingat. Så varför blir de inte aggressiva?

Frodis, Maccauleys och Thomes teori: kvinnor kan mycket väl ha samma aggressiva impulser som män har, men – utom när de blir provocerade – så hämmar deras skuldkänslor och ängslan att agera aggressivt, samt deras empati med föremålet, dem från att ge utlopp för ilskan från [de] aggressiva impulser [som de också kan ha]./…/

Anledningen att kvinnor är mindre aggressiva är med andra ord därför att de lär sig att ta hänsyn till konsekvenserna som skulle drabba dem själva och andra om de agerade på sina aggressiva impulser.

Och vad lär sig män? Att inte känna empati med en motståndare eller fiende [samt kan tendera att se andra, inte minst den som står närmast, som motståndare eller fiende?], ‘that’s for sure’, och sannerligen inte att känna sig skyldiga, ängsliga, eller känna så många andra känslor.”

Skyldiga? Icke sa Nicke, de har rätt att bli arga! Men ger de andra samma rätt? Inte minst kvinnor den rätten?

Dessa tendenser skiftar också i män. Vissa har mer, andra mindre. Att kvinnor tar efter detta är inte ofrånkomligt och inte bra tycker jag! Både män och kvinnor, hela samhället, hela världen, enskilda familjer, skulle tjäna på att både män och kvinnor är i så stor kontakt med sitt känsloliv som möjligt. Inte mindre! 

“Män lär sig att bli tuffa, okänsliga, självhävdande, aggressiva. Från barndom och fortsatt så lär de sig att det är genom att slåss, vinna, dominera och trakassera/terrorisera som de får respekt och bifall från andra män.”

Och det drabbar dem själva också! De blir okänsliga för sina egna behov och känslor. Sånt som behövs i mellanmänskliga kontakter, samt inte minst för att skydda sig själva på adekvata sätt och mot det som förtjänar att skyddas mot. Med resultat att de blir handikappade i många sociala relationer, inte minst med kvinnor och egna barn. Männen förlorar alltså på detta. Kanske enormt mycket i många fall?

En ytterligare följd av allt detta är att män tenderar att i högre grad ägna sig åt självdestruktivt beteende, som att röka och missbruka alkohol och droger. För att döva sig? Och på konstgjord väg förhöja livskänslan?

Advertisements

§ 6 Responses to Mer om den annalkande stormen: män tenderar att agera aggressivt utan provokation, medan kvinnor vanligtvis måste provoceras för att blir arga och agera aggressivt…

 • k says:

  Det kan ju inte vara kul att reagera med ilska på allt!? Hur förväntas den reagera som blir utsatt för den ilskan ständigt?

  Är det omöjligt att INTE reagera med ilska? Att INTE bli arg för allt: om hon vill promenera till en restaurang från motellet de bor på, för att det är en fin kväll! Att hon vill sätta sig och äta medhavd lunchmat när de är ute och reser? När hon föreslår något?

  Är det omöjligt att lugnt och utan anklagande röst fråga om sånt man inte förstått eller missat?

  KAN det vara så att detta sätt att bete sig och reagera orsakar all denna missämja?

  Vore det möjligt att föreslå lösningar som tillfredsställer båda om hon vill träffa folk, bjuda folk, resa? Där han tänker ut något han kan göra, så HAN blir nöjd och HON blir nöjd? Där båda blir glada och nöjda? Där han tar ansvar för sig själv och sitt? Och inte lastar allt på henne!

  ÄR det verkligen en motsättning mellan det hon och han vill?

  Skulle hela relationen vinna på att båda tänkte ut lösningar som tillfredsställer båda? Inte minst att man (läs han) hittar en lösning som tillfredsställer en (honom) själv, så man (han) inte förstör glädjen för den andra?

  • k says:

   Återigen: Han höll en lång utläggning om ny forskning som visar att små pojkar och flickor är olika från födseln. Hon lyssnade, tålmodigt och trött, och vågade slutligen fråga:

   “Varför berättar du detta?”

   Hon frågade inte

   “Är det för att rättfärdiga att män (pojkar) beter sig som ‘jerks’?”

   Detta betyder att män inte kan kontrollera sig? Och det betyder också att kvinnor inte kan bli arga?

   Forskning visar tydligen också, som sagt, att de aggressiva impulserna finns hos BÅDA könen, men män behöver inte provoceras för att bli arga, medan kvinnor behöver provokation. Vilket också skulle kunna uttryckas som att kvinnor vanligtvis inte blir arga utan anledning, dvs inte blir arga rakt i det blå. Däremot reagerar män med aggressivitet utan att de blivit provocerade. Dock sker detta i olika grad hos olika individer. Mer hos vissa och mindre hos andra och alla grader däremellan. Förmodligen. Vilket kanske också indikerar att dessa reaktioner inte är ofrånkomliga och kan ha en orsak?

   • k says:

    Ja, varför betonade han igen idag att ny forskning har visat att flickor och pojkar föds olika? För att rättfärdiga att män är “jerks” (=drumlar; odågor, tölpar)? Ja, ÄR DET?

 • […] Han kan inte lägga allt ansvar på henne för allt och avsäga sig allt ansvar själv! Och ovanpå … Hon håller inte på så med honom, vilket INTE betyder att hon inte reagerar på saker han gör, hur han gör saker och saker han inte gör. […]

 • […] tidigare bloggningar om aggressivitet här, här och här. Se också tidigare bloggningar under kategorin Ronald […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Mer om den annalkande stormen: män tenderar att agera aggressivt utan provokation, medan kvinnor vanligtvis måste provoceras för att blir arga och agera aggressivt… at reflektioner och speglingar - Alice Miller II....

meta

%d bloggers like this: