Könsroller som skadar hälften av samhällets medlemmar skadar den andra hälften också…

November 29, 2016 § 1 Comment

4311518-150

Ja, det är helt klart sant!

“Ny studie: Sexistiska män har ofta psykiska problem – Starkast koppling till mental ohälsa har män som upprätthåller .playboy-beteende’, bara litar på sig själva och vill ha makt över kvinnor.” Män lever i olika grad upp till manlighetsnormen i samhället. En som de socialiserats in i tidigast i livet och som senare har ytterligare förstärkts av kamratgrupp/er.

“En grupp psykologer har undersökt data rörande nästan 20 000 män mellan 12 och 65 år. De slår fast att män som värderar att ha makt över kvinnor högt och beter sig på ett traditionellt manligt sätt ofta lider av psykiska problem.”

Men…

“De stereotypt maskulina männen är tyvärr även mycket obenägna att söka hjälp./…/

Den nya metaanalysen har publicerats i Journal of Counseling Psychology och binder samman 78 tidigare studier kring maskulinitet och mental hälsa.

Forskargruppen har börjat med att identifiera elva beteenden som anses vara ‘traditionellt manliga’:

1. Behov av att vinna 2. Behov av emotionell kontroll 3. Risktagande 4. Våldsamhet 5. Dominans 6. Sexuell promiskuitet eller playboy-beteende 7. Att vilja vara oberoende och bara lita på sig själv 8. Att sätta arbete framför allt 9. Behov av att ha makt över kvinnor 10. Förakt mot homosexualitet och 11. Strävan efter status.

Därefter har forskarteamet undersökt om de stereotypt maskulina beteendena kan kopplas till några specifika psykologiska problem. Det kan de./…/

Männen som fastnat i en traditionellt maskulin könsroll löper enligt studien mycket större risk att drabbas av problem som depression, stress, skev kroppsuppfattning, drogmissbruk och att inte fungera socialt. /…/

Könsroller som skadar hälften av samhällets medlemmar skadar alltså den andra halvan också. ‘Vem kunde ha anat?’ skriver Washington Post som rapporterar om den nya studien.” 

Ja, det är …

“Skadligt för alla inblandade

Nu studerar allt fler psykologer så kallad ‘toxic masculinity‘, alltså ‘giftig manlighet’. Inte för att demonisera män, utan för att förstå hur beteenden som uppmuntras hos män är skadliga för alla inblandade.

Men det finns förbättringspotential. Bilden av vad som är manligt har förändrats genom historien. Alltså kan dagens män också ändra sig.

– Bara för att du alltid har betett dig på ett visst sätt behöver det inte betyda att du inte har något val, säger Y. Joel Wong vid Indiana University, en av den nya studiens författare, till Popular Science.

Dvs dessa manlighetsnormer skadar inte bara andra, utan männen själva också!

Se “Meta-Analyses of the Relationship Between Conformity to Masculine Norms and Mental Health-Related Outcomes.”

“SEXISM MAY BE BAD FOR MEN’S MENTAL HEALTH”

“Sexist men have psychological problems.” 

“Sexism may be harmful to men’s mental health – Men who adhere to masculine norms also less likely to seek treatment, study says.” 

“APA Handbook of Men and Masculinities.”

Se tidigare bloggpostningar om Ronald Levant och socialisering av män, samt William Pollock om depression och terapi för män och slutligen om “riktiga” pojkars röster.

Advertisements

§ One Response to Könsroller som skadar hälften av samhällets medlemmar skadar den andra hälften också…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Könsroller som skadar hälften av samhällets medlemmar skadar den andra hälften också… at reflektioner och speglingar - Alice Miller II....

meta

%d bloggers like this: