Pojkar fick inte lära sig vissa känslomässiga förmågor; förmågan att vara empatiskt anpassad efter andras känslotillstånd, förmågan att komma i kontakt med och bli medveten om sina egna känslor, förmågan att uppleva sina egna känslor intensivt och förmågan att uttrycka sina känslor verbalt eller genom ansiktsuttryck och på andra ickeverbala sätt…

September 4, 2016 § 2 Comments

a

Ronald Levant skriver om könsrollssocialisation s 235-236:

“För att få en idé om hur socialisation som har könsursprung fungerar, tänk tillbaka på hur det var i din egen barndom. Pojkar lekte med mekaniska objekt, såna som bilar och lastbilar eller med väldigt aggressiva ‘dockor’, såna som militära figurer eller superhjältar och började utveckla handlingsorienterade attityder, medan flickor lekte med dockor och dockhus och började utveckla omvårdande attityder.

Denna könsåtskillnad fortsatte genom barndomen. Pojkar tilläts att klättra i träd, ströva genom skogen i små koppel och komma hem täckta från huvud till tår med lera, aktiviteter som flickor vanligtvis inte tilläts.

Å andra sidan bads pojkar vanligtvis inte att se efter sina yngre syskon, inte heller uppmuntrades de att erbjuda barnpassningsservice eller att delta [aktivt] i hemkunskapslektioner. 

Medan flickor besökte sjukhem med sina flickscoutsgrupper, så huttrade pojkar i skogarna, gnidande pinnar mot varandra för att starta eldar.

På en mer grundläggande nivå var den nuvarande generationen män som pojkar tränade till förmågor som instrumentalt problemlösande, teamwork, risktagande, att behålla lugnet vid fara samt självhävdelse, maskulin handlingsskicklighet som fortfarande är värdefull.

Å andra sidan fick pojkar inte lära sig vissa känslomässiga förmågor, vilka mer var flickors område: förmågan att vara empatiskt anpassad efter andras känslotillstånd, förmågan att komma i kontakt med och bli medveten om sina egna känslor, förmågan att uppleva sina egna känslor intensivt och förmågan att uttrycka sina känslor verbalt eller genom ansiktsuttryck och på andra ickeverbala sätt.”

Advertisements

§ 2 Responses to Pojkar fick inte lära sig vissa känslomässiga förmågor; förmågan att vara empatiskt anpassad efter andras känslotillstånd, förmågan att komma i kontakt med och bli medveten om sina egna känslor, förmågan att uppleva sina egna känslor intensivt och förmågan att uttrycka sina känslor verbalt eller genom ansiktsuttryck och på andra ickeverbala sätt…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Pojkar fick inte lära sig vissa känslomässiga förmågor; förmågan att vara empatiskt anpassad efter andras känslotillstånd, förmågan att komma i kontakt med och bli medveten om sina egna känslor, förmågan att uppleva sina egna känslor intensivt och förmågan att uttrycka sina känslor verbalt eller genom ansiktsuttryck och på andra ickeverbala sätt… at reflektioner och speglingar - Alice Miller II....

meta

%d bloggers like this: