De negativa följderna av traditionell maskulinitet på fysisk hälsa …

September 4, 2016 § 2 Comments

a

I kapitlet “The Gender Role Strain Paradigm” skriven av Joseph H. Pleck kan man läsa på s 18:

“Forskning på de negativa följderna av traditionell maskulinitet blir alltmer kända på hälsoområdet. 

Till exempel har Helgeson (1990) *dokumenterat att bland män med kranskärlssjukdom förutspår Bem Sex Role Inventory Scale typ A-beteende, dåliga hälsovanor, försämrat socialt nätverk och samlade prognoser antyder [också] risk för svårare hjärtinfarkter.

En annan studie nyligen rapporterar att vid besök hos doktorer så är män passivare än kvinnor och lider som följd av detta av sämre hälsa. 

I en analys av 296 besök, som spelats in, av patienter med allvarliga sjukdomar, gav män mindre information och frågade färre frågor; under 15-minuters besök så frågade kvinnor i genomsnitt sex frågor medan män inte frågade några!

Dock, män som träffar kvinnliga doktorer gav två gånger så mycket information som de som träffade manliga doktorer samt rapporterade färre funktionsmönster. 

Rapporten i pressen drar slutsatsen att ‘”riktiga” män är urusla patienter, i synnerhet när deras doktorer också är män (citat av Winslow, 1990).’ **”

Denna bok är skriven i mitten av 1990-talet, så dessa mönster har förhoppningsvis blivit mindre uttalade, men jag tror att män som är fäder till dagens fäder fortfarande lider av detta; de ställer färre frågor och ger mindre information, förstår inte vikten av detta, än vad kvinnor i samma ålderskategori och yngre gör. 😦 Och det gör att de förras hälsa är sämre, vilket visar sig när de når medelålder och övre medelålder, samt inte minst ålderdom.

*) “Helgeson, V.S.: The role of mascunlinity in a prognostic predictor of heart attack severity (1990)”

**) “Winslow, R (1993, July 9). Male patients suffer for being taciturn” eller “Manliga patienter lider av att vara fåordiga.”

Advertisements

§ 2 Responses to De negativa följderna av traditionell maskulinitet på fysisk hälsa …

 • k says:

  Attityder som skapar problem för männen själva (inte minst för deras hälsa, livslängd och livskvalitet) och för deras relationer, för andra i deras liv osv.

  Slår mig också: pappan är synnerligen viktig i en pojkes liv. Han har ett ansvar mot sin son. Pappan är INTE oviktig, vare sig för söner eller döttrar! Viktig för son och sonson, samt för dotter och hennes barn.

  Dvs allt hänger inte på mamman (eller mormor)! Mamman är viktig, men så är också pappan. Så mamman behöver inte ta på sig hela skulden eller ansvaret. Ska inte det!

  Här kommer de rollmodeller vi vuxit upp med in; inte minst de modeller mor- och farföräldrar till dagens unga och något äldre vuxna växte upp med och som influerat deras barn, vilka nu är föräldrar till dagens unga vuxna och nuvarande föräldrar.

  Modeller om vad en mamma samt vad en pappa är och ska vara. Vad en kvinna och en man ska vara.

  Fler yngre kvinnor idag anammar dock de negativa dragen som varit manliga, som aggressivitet och aggressivare självmord (som också lyckas).

 • k says:

  Och om män ska vara tuffa och osårbara så blir det också svårt att uppsöka sjukvården med krämpor. I synnerhet de mindre (medan de lättare går att kurera). Män uppsöker doktor först när de har riktigt allvarliga problem och då är de sjukare än de hade måst vara? 😦

  Kvinnor är annorlunda! Generellt?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading De negativa följderna av traditionell maskulinitet på fysisk hälsa … at reflektioner och speglingar - Alice Miller II....

meta

%d bloggers like this: