Rekonstruktion av maskuliniteten…

August 15, 2016 § 2 Comments

RLevantLg2

Ronald Levant om rekonstruktion av maskuliniteten, s 233-234 i “A New Psychology of Men”:

“Vi behöver uttrycka vår uppskattning över de karaktärsdrag [som män behöver behålla] så att män kan återfå något av den förlorade självkänsla och stolthet som är förknippad med att vara man.

Sen är det de andra dragen, de delar av den traditionella manliga koden som är föråldrade och dysfunktionella: en relativ oförmåga att uppleva känslomässig empati, svårigheter att kunna identifiera och uttrycka sina egna känslomässiga tillstånd, en tendens att vända vrede till raseri, något som resulterar i våld, en tendens att uppleva sexualitet som separerad från relationer, svårigheter med känslomässig närhet och svårigheter att bli fulla partners med sina fruar, när det handlar om att upprätthålla ett hem och uppfostra barn.

Dessa drag är också resultat av den manliga könsrollssocialisationsprocessen. Att korrigera dem kräver nya förmågor och att göra ett känsloarbete.”

Advertisements

§ 2 Responses to Rekonstruktion av maskuliniteten…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Rekonstruktion av maskuliniteten… at reflektioner och speglingar - Alice Miller II....

meta

%d bloggers like this: