Den annalkande stormen – dynamiken i vrede och aggression…

August 11, 2016 § 4 Comments

71BKK60R5HL._SX311_BO1,204,203,200_

På s 80 i “Masculinity Reconstructed” i kapitel 4 som helt och hållet ägnas åt “Den annalkande stormen – dynamiken i vrede och aggression”:

“När jag håller föredrag på ämnet män, vrede och aggression så börjar jag ofta med att erbjuda exempel på de många sätt med vilka män använder arga utbrott som ett sätt att uttrycka [en mängd, kanske de flesta] andra känslor [därför att många män, kanske de flesta, saknar ord och uttryck för känslor i större eller mindre grad. Men män kan lära sig att känna och uttrycka dem och med denna nya förmåga kommer de att må mycket bättre, samt deras relationer kommer att bli mycket bättre. De kommer att kunna kommunicera bättre, därför att de blir bättre på att uttrycka sig. Får ett rikare förråd av ord]./…/

Vrede – ja, män är bra på det. I studie efter studie har forskare funnit att medan kvinnor utmärker sig när det gäller att uttrycka de flesta andra känslor, så leder män med god marginal när det handlar om att uttrycka vrede.”

Män uttrycker en mängd känslor som vrede och aggression. Deras repertoar av uttryck är mer begränsad än kvinnors menar Levant. Och det orsakar problem för både män och kvinnor, i synnerhet i relationer dem emellan, men inte minst för männen själva och deras liv och välbefinnande och lycka.

Kvinnor blir arga, men (s 81)…

“… när de verkligen känner vrede, så är det mer sannolikt att de gråter eller försöker undvika eller försona konflikten, medan det är mer sannolikt att män uttrycker denna genom en aggressionshandling.”

Levant menar att män har formats av de mansnormer som rått och fortfarande råder, där de måst begrava en mängd känslor och behov tidigt och fortsatt under uppväxten.

Och många män har följaktligen är mer begränsat ordförråd för att uttrycka känslor än kvinnor, så undra på språkförbistring och att män tar till mer våld än kvinnor. Män blir sämre på att lösa konflikter.

§ 4 Responses to Den annalkande stormen – dynamiken i vrede och aggression…

 • k says:

  Pappan som kom hem och avreagerade sig på fru och barn! Vars känslorepertoar var begränsad och de mer eller mindre omedvetna känslorna, som inte kunde sättas ord på resulterade i arga utbrott.

  En annan mamma var den som hade dessa utbrott och slog sina barn… 😦

 • k says:

  Reblogged this on reflektioner och speglingar II… and commented:

  I kapitlet “The Gathering Storm” i boken “Masculinity Reconstructed” skriver Levant att det är mer sannolikt att män blir arga utan att de blivit provocerade, jämfört med att kvinnor blir det.

  Kvinnor måste vanligtvis bli provocerade innan de reagerar med ilska och vrede.

  Han menar också att om aggressivitet endast var biologiskt betingat så skulle kvinnor inte bli arga eller aggressiva, men det KAN de bli! Något som motsäger att detta skulle vara biologiskt. Det måste alltså handla om något annat! Förslagsvis uppfostran och socialisering.

  s 83:

  “Betänk också att Frodi, Macauly och Thome https://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2011/07/psych406-7.2.pdf fann att när de blir provocerade, så kan kvinnor bli både verbalt och fysiskt aggressiva. Det är då klart att det inte är bortom kvinnors makt att bete sig aggressivt – som det skulle vara om aggressivitet bara var rent biologiskt betingat.

  Så varför beter de sig inte så?

  Frodis, Macaulys och Thomes teori: kvinnor kan mycket väl ha de aggressiva impulser som män har, men – utom när de blir provocerade – så håller deras skuldkänslor och ängslan att agera aggressivt och deras empati med föremålet för deras vrede dem tillbaka från sina aggressiva impulser./…/

  Anledningen att kvinnor är mindre aggressiva är med andra ord därför att de lärt sig att ta hänsyn till konsekvenserna som de själva och andra kan lida om de agerade ut sina aggressiva impulser.”

  Och vad lär sig män? Jo, skriver Levant:

  “Från barndom och framåt lär de sig att det är genom att slåss, besegra, dominera och skrämma/terrorisera som de kan få respekt och bifall från andra män.”

 • […] Levant skriver i kapitlet “Den annalkande stormen” s 82 att det är mer sannolikt att män blir arga UTAN att de blivit provocerade, än att kvinnor blir det. Se tidigare bloggning om detta. […]

 • […] tidigare bloggningar om aggressivitet här, här och här. Se också tidigare bloggningar under kategorin Ronald […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Den annalkande stormen – dynamiken i vrede och aggression… at reflektioner och speglingar - Alice Miller II....

meta

%d bloggers like this: