Män och depression – förakt för svaghet…

July 3, 2016 § 11 Comments

Arja Lehti

Om forskning av Arja Lehti angående depressionens uttryck i män och kvinnor, “Depression och kön”:

“Forskarna har sett skillnad mellan kvinnors och mäns tolkning av den egna depressionen – kvinnor tar ofta skulden själva medan män lägger skulden utanför sig själva.

Arja Lehti, forskare i folkhälsa, Umeå universitet, menar att jakten på det perfekta livet och kravet på perfektionism kan leda till fler depressioner, kanske speciellt bland kvinnor. Ju bättre vi får det, desto mer depressioner får vi, konstaterar Arja Lehti.”

Här (på iTunes) kan man förhoppningsvis hitta föreläsning av Lehti om just detta.

En aktuell ögonblicksbild:

Hon (B) föreslog att de skulle promenera från motellet till matställe för kvällsmat när de var på semester i USA nu nyligen. Han (A) blev jättearg och påstod att hon ska bestämma och kontrollera allt. Till saken hör att hon vid detta tillfälle brutit benet 6 veckor innan, men trots detta var i stånd att föreslå en promenad! Dvs en sån promenad var knappast väldigt ansträngande.

En ganska onödig och “orimlig” reaktion!? Om man grävde lite så kanske det var en rimlig reaktion, men detta “grävande” har inte skett hittills. Och skapade bara ledsnad och gjorde det svårare att ha det kul och njuta av att vara på semester.

Fundering: han bara påstår att hon bestämmer allt utan att initiera att de sätter sig ner (helst innan resa, om de är möjligt) och pratar om hur de ska ha det med både det ena och det andra, lugnt och sansat och som vuxna. Hon skulle kunna initiera detta, visst, men har hittills inte lyckosamt kunna göra något sånt utan att han blir arg och börjar försvara sig.

Han behandlar henne inte som en vuxen som det går att prata med. Beter hon sig inte som en som det går att prata med?

Under vistelsen i USA hann hon fundera och började undra på allvar om han har en depression och om det är denna han självmedicinerat med sitt rökande?

Hon började googla på detta och fann följande: “Mäns depressioner”, “Vården missar deprimerade män”, “Kön och depressioner” samt “The Gotland Male Depression Scale: a validity study in patients with alcohol use disorder.”

Johan Ydrén skriver i “Mäns depressioner” (länk ovan):

“Jag är inte så förtjust i att etikettera något med manligt och kvinnligt. De flesta av oss är på en skala manliga i vissa sammanhang och kvinnliga i andra.

Det betyder att det som beskrivs som en manlig depression kan förekomma hos kvinnor också utan att det är förvånande och många män blir deprimerade med traditionella symptom.”

Jo, låter som om hans mamma var det undantag som bekräftar regeln: han har berättat att han (och hans syskon) fixade frukost själva innan de gick till skolan, medan deras mamma fortfarande låg. Detta har gjort att B redan tidigare funderat om hans mamma hade en depression.

Hon verkar ha uppvisat de “manliga” symtomen på depression: aggression och utbrott och anklagelser och väldigt lite av självreflektion.

“Kulturellt är många män uppväxta med en attityd att man ska vara stark och klara sig själv. Det finns till och med ordspråk som ‘en bra karl reder sig själv’. Att visa svaghet är inte något som unga pojkar eller vuxna män uppmuntras till. Det gäller fysiska problem men särskilt psykiska problem som ofta är mindre påtagliga. Ett brutet ben är svårt att ignorera men nedstämdhet är lätt att se som en personlig svaghet och något man borde kunna rycka upp sig ifrån.”

Och detta stämmer. Han kan dock själv erkänna att han inte är “typisk amerikan,” dvs tuff eller “outgoing”. Han är snarare väldigt osäker och har överraskat B med att undvika att fråga om hjälp med att hitta saker i affärer här i det nya landet, som om han tror att han måste kunna och veta även sånt som det inte enlgit henne finns någon anledning att skämmas för att man inte kan eller vet. Det är ju trots allt ett annat land! Hon är inte rädd för att fråga eller inte kunna. Har blivit säkrare med åren!

“Eftersom svaghet är uteslutet och med det möjligheten att söka stöd från omgivningen tenderar deprimerade män i högre grad än kvinnor söka hjälp och förklaringar utanför sig själva. Passivitet och nedstämdhet är yttre tecken på en klassisk depression men riktar man det utåt så kan symptomen istället vara ilska och aggression mot omgivningen.”

Ja, är det detta hon blir utsatt för?

“Det är vanligt att män överdriver beteenden som kopplas till manlighet. De har sexuella affärer, begraver sig i jobb, skaffar statusvaror, är kontrollerade och aggressiva. I botten finns sällan något annat än tomhet men det går ändå odiagnostiserat eftersom det är beteenden som i viss mån uppmuntras i vår kultur. Missbruk som självmedicinering är också ett vanligt symptom på depression bland män. Inte minst olyckligt eftersom alkohol och andra droger ofta har depression som bieffekt.”

Mycket av detta stämmer också in, men i hans fall så handlar missbruket om rökning! Hans sätt att självmedicinera och trots att doktor sagt att hans rökande är på väg att orsaka KOL, med allt vad det innebär, så röker han fortfarande och blir jättearg och desperat om han inte får sin cigg när de, som nu, suttit på ett plan i 8 timmar och mer!

Och KOL i sig kan innebära depression! Dvs depressionen späds på – liksom kanske självanklagelserna? Och vad måste B DÅ stå ut med i framtiden? 😦

“När män talar om sina problem är det troligare att de fokusera på fysiska symptom än psykiska. Sömnproblem, både att man sover för lite och för mycket, minskad sexlust eller minskad potens, problem med matsmältningen, huvudvärk, värk i kroppen, det är alla vanliga symptom när man är deprimerad. Men om man beskriver de fysiska problemen men har svårt att uttrycka, ja kanske till och med svårt att göra sig själv medveten om känslor som, nedstämdhet, skuld och andra psykiska symptom finns det risk för att depressionen inte upptäcks.”

Ja, han har haft värk i kroppen och varit hos doktorn för det. Ingen har dock ännu kopplat detta med depression och följaktligen föreslagit behandling mot denna. Kanske skulle som sagt denna diagnos kunna ställas och behandling sättas in och dylik är kanske nödvändig för att han ska inse vikten av att sluta röka och vilja värna om sin hälsa inte bara så, utan också på andra sätt.

“Vanliga depressionssymptom för både män och kvinnor är nedstämdhet, minskat intresse för relationer och aktiviteter som man brukade uppskatta, viktnedgång, sömnproblem, brist på energi, skuldkänslor, koncentrationssvårigheter, trötthet, minskad sexlust, självmordstankar. I den s.k. manliga depressionen kan man komplettera det med fler symptom som:
Ilska, frustration och ökad irritation [stämmer!]

  • Våldsamt beteende [blir jättearg och hackar och blir irriterad på andra, inte minst B, det är fel på ‘allt och alla,’ deras sociala liv tenderar att bli alltmer begränsat p.g.a detta. Hon går balansgång och detta är knappast något som gör henne avslappnad eller social och hon är redan en aning ‘blyg’ och ingen som har ett stort social nät, så alla de sociala kontakter de har är värda att vårda]
  • Riskbeteende som otrohet och vårdslöshet i trafiken [stämmer inte riktigt…]
  • Missbruk av alkohol och andra droger [stämmer! I hans fall verkar rökandet vara helt omöjligt att sluta med, trots att de visat sig ha skadat hans lungor redan! 😦 ]
  • Att man begraver sig i arbete och karriär [stämmer inte här]
  • Kraftigt ökad sexdrift [stämmer kanske?]

Depressioner under behandling med terapi har goda prognoser. Obehandlade depressioner orsakar mycket onödigt lidande både för den drabbade och för dess omgivning.”

Ja, de har orsakat mycken ledsnad och en massa konflikter, som hade kunnat vara onödiga? Och också skadat för honom själv, därför att de i olika grad förstört och förstör relationer. Relationer som skulle kunnat motverka depressionen! Dvs en ond cirkel har uppstått! På flera sätt: han fortsätter röka och riskerar utveckla sjukdom som i sig kan orsaka depression.

Om man inte kan hävda sig sunt så reagerar man antingen med kvinnlig depression (riktar det inåt) eller aggression (riktar det utåt: det är andra det är fel på, saker och förhållanden det är fel på. Vilket stämmer här: belysning är dåli, en liten lägenhet känns som ett fängelse osv osv osv. Allt utan att A försöker åtgärda det hela!)

Hon funderar nu på att söka hjälp, så hon kan hantera det hela och så hon inte går under!

Advertisements

Where Am I?

You are currently viewing the archives for July, 2016 at reflektioner och speglingar - Alice Miller II....