Om det att vara man idag …

July 31, 2016 § 1 Comment

RLevantLg2

Ronald F. Levant.

“Män blir mer och mer tvingade att överge sin traditionella roll och bli kompanjoner med kvinnor, för att försörja sina familjer, uppfostra barn, skapa och upprätthålla tillfredsställande relationer och att lösa de många sjukdomar som plågar våra gemenskaper, samhällen och vår värld. 

Män besitter att antal värdefulla förmågor som de kan använda för att lösa dessa problem. Men om inte deras ansträngningar leds av känslighet mot och respekt för sina egna och andra människors känslor, så kommer resultatet som bäst att bli blandat.

Innan män effektivt kan tackla dessa problem, måste de först ha gjort arbetet att bli mer känslomässigt intelligenta mänskliga varelser./…/

De flesta av mina klienter har ingen önskan att ändra sina liv radikalt. 

Vad de kan göra, och det jag kan hjälpa dem att göra, är att sätta fingret på och avlägsna de hinder som hindrar dem från att få större tillfredsställelse i de liv de lever nu. 

Tillsammans så funderar vi ut på vilka sätt deras trohet mot traditionella värderingar hindrar dem från att göra detta, sen beslutar vi hur vi bäst ska omkonstruera dessa aspekter av deras [speciella] maskulina kod./…/

I kapitel två till fem kommer du att få sitta med när jag arbetar med män i individuella handledningssessioner, för att identifiera och lösa de djupt rotade , ofta oupptäckta problem som härstammar från att tidigt ha blivit tränad att distansera sig själv från känslor, fruktan, närhet och förneka den smärta de led när deras tidiga omvårdnadsbehov blev ofyllda. 

I andra halvan av boken, när vi undersöker hur mäns liv formas av större samhälleliga och tvärkulturella manlighetsideal, får du lyssna på män när de i workshops berättar om hur de fortfarande är fast i att försöka leva upp till denna omöjliga standard, och du kommer att genom fallstudier få lära dig hur jag har hjälpt män att sätta denna standard i ett hälsosammare perspektiv. /…/

Jag delar dessa historier med dig i hopp om att du ska se dig själv i dessa män och att genom deras exempel bli inspirerad att börja det viktiga arbetet att ompröva och rekonstruera dina egna övertygelser om manlighet – så att du också kan få ut mer mening och tillfredsställelse ur det liv du lever och återigen börja känna dig stolt över att du är man.”

s 24-25 ur ‘Masculinity Reconstructed – Changing the Rules of Manhood – at Work, in Relationships and in Family Life.’

Se tidigare postning med kommentarer om denna bok här.

Hans hemsida.

Info på University of Acrons hemsida.

Advertisements

§ One Response to Om det att vara man idag …

  • k says:

    s 105:

    “Det mest effektiva sättet att hindra vrede, är naturligtvis [???] att lära sig att känna, identifiera och uttrycka ett brett spektrum av mänskliga känslor – inkluderande de sårbara såna som ängslan, otillräcklighet och fruktan/rädsla, vilka män har lärts är skamliga och vilka därför är de som mest sannolikt triggar vredesutbrott. 

    Det är inte behagligt att känna dessa känslor. Men det är mycket mer befriande, mänskligt och potentiellt helande, än att hålla dem inlåsta eller att ventilera dem i form av vrede, raseri eller våld.

    I nästa kapitel ska vi ta en titt på några särskilda sorts sårbarhetskänslor som män ofta håller låsta inuti och undersöka de tidiga-i-livet-upplevelser som är källan till dessa olösta känslor, vilka ofta leder till person- och relationsproblem som inte kan rättas till förrän män uppmärksammar dessa länge begravda smärtor.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Om det att vara man idag … at reflektioner och speglingar - Alice Miller II....

meta

%d bloggers like this: