Förväntningarna på dig som lärare är höga. Arbetstiden är begränsad. Att den används för det viktigaste arbetet är en gemensam angelägenhet för alla – lärare, skolledare och huvudmän! Här följer några kortfattade tips för att låta dig som är lärare vara lärare!

1. Fundera på dina arbetsuppgifter

Allt arbete ska rymmas inom arbetstidens ram. Fundera över dina arbetsuppgifter. Hur lång tid tar de? Vad är viktigast? Behöver du göra allt?

Prata med kollegorna. Prata med din chef. Beskriv konsekvenser kring vad som händer om du ska hinna allt och diskutera vad som ska prioriteras mest. Uppdrag och förutsättningar ska vara i balans. Diskussioner om vad som är “good enough” kan bli nödvändiga./…/

3. Ha koll på din tid

Följ arbetstidsschemat.

Ta rast och paus. Hantera övertid enligt avtal.

Har du förtroendearbetstid – ha koll på den

Har du pedagogisk utvecklingstid – värna den

4. Ha koll på hur du mår

Sömnproblem och svårigheter att koppla bort jobbet = se upp!

Det här kan du göra för att motverka risker i arbetsmiljön

5. Gör det tillsammans

Våga ha varandra och prata med dina kollegor, det leder längre.

Våga ha en chef. Ansvar och roller är olika men många intressen är gemensamma.

6. Säg ifrån

Som arbetstagare har du ansvar ett säga till om planeringen spricker eller om någons hälsa påverkas negativt av arbetet. Tala med både din chef och med ditt ombud. Arbetsgivaren ansvarar för att rutiner finns och åtgärder vidtas.

Det finns stöd

Ha kunskap om lagar och avtal. Använd gärna de verktyg som finns. Ta stöd av ditt ombud och din avdelning.”