Ännu mer om att boosta egot …

September 1, 2014 § Leave a comment

suveranitetens-pris-en-kritisk-studie-av-sjalvhjalpslitteratur

Om boken “Suveränitetens pris – en kritisk studie av självhjälpslitteraturen” av Jonas Aspelin kan man läsa:

“Vilken människosyn ligger egentligen bakom mycken självhjälpslitteratur? Det har pedagogen Jonas Aspelin undersökt.

‘Du måste försöka bli den du var ämnad att bli!’
‘Döda perfektionisten i dig!’
‘Tänk inte, gör det bara! Gör det nu!’
‘Det spelar ingen roll hur hårt livet går fram med dig och hur lång tid det tar, gör bara vad som krävs av dig. Och le, le, le!’
‘Sätt värde på ditt nu!’
‘Börja leva ett liv som du formar själv!’
 
Självhjälpslitteraturen går rakt på sak och utlovar snabba resultat, dessutom säljer den inte sällan i enorma upplagor. Men vilken människosyn ligger egentligen och lurar bakom dessa drastiska imperativ? Och vilken livshållning uppmuntrar de till?
 
Pedagogen Jonas Asplund har gått systematiskt tillväga, han har läst storsäljarna John Gray, Dr Phil, Dave Peltzer, Cheryl Richardson och Wayne Dyer och analyserar författarnas föreskrivna program utifrån ett antal teman.
 
Och med lite hjälp av Martin Bubers dialogfilosofi lyckas Aspelin på ett mycket vederhäftigt sätt visa hur självhjälparna genomgående förespråkar en närmast totalitär individualism och en demontering av den mellanmänskliga sfären.
 
Genom att ensidigt betona självkontroll och självkärlek blir livet till sist inte längre ett liv med andra människor utan ett egocentriskt framgångs- och lyckoprojekt.
 
Det är överlag riktigt styvt gjort och dessutom når boken ganska oväntat rent komiska höjder i själva kontrasten mellan Asplunds nedtonade akademiska prosa och de allehanda svulstigheterna. Detta sker framför allt i det avslutande appendixet där Asplund diskuterar och ger fantastiska exempel på återkommande stilfigurer ur självhjälpsmanualerna.
 
Eller vad sägs om denna höjdare mitt emellan fars och kuslighet: ‘Från och med nu, när du känner dig rädd, bli entusiastisk!’ Eller den här: ‘Ersätt negativitet med något positivt. Omedelbart! Istället för att säga nej till dig själv, säg kanske och bygg sedan upp det till ett ja.'”
Ja, och vad slags människor skapas? Oerhört odrägliga? 😦 Jag-först-och-jag-allt! 
Advertisements

Where Am I?

You are currently viewing the archives for September, 2014 at reflektioner och speglingar - Alice Miller II....