Kärlek som är berättigad har en högre mening – att VÄRDERA är att se någon som VIKTIG, VÄRD: uppskattning, tid, energi, ansträngning, uppoffringar. ATT VÄRDERA förstärker känslan för själv. AVSAKNAD AV VÄRDESÄTTANDE förminskar känslan för själv. SKAPANDE AV VÄRDERINGAR gör att vi känner oss mer engagerade, mer uppskattande …

January 15, 2019 § 9 Comments

(Först en undran, varför behandlar så många av oss framförallt den/dem som står oss närmast så DÅLIGT? Har vår partner verkligen triggat denna reaktion? Har den verkligen gjort sig förtjänt av allt vårt missnöje och all vår otillfredsställelse och all kritik och klander?

Har kritik och klander nånsin lett till några större förbättringar, om ens några? Eller snarare i enormt många fall gjort relationen mindre bra? Vad lever vi på denna jord för? Vad är ett gott liv? Hur kan vi åstadkomma det? Är vi som vuxna människor utlämnade och maktlösa när det handlar om att göra vårt gemensamma liv bra? Kanske borde man oftare fråga sig: vad kan jag bidra med för att göra det bra än vad den andra kan bidra med? Är det bara den andres alla dåliga egenskaper som gör det så bedrövligt? Finns det INGENTING att uppskatta och värdesätta i den andra? Eller vad handlar det om?)

“Kärlek som är berättigad har en högre mening”:

“Största delen av boken ‘Berättigad kärlek’ [kärlek som är legitim], handlar om att stärka intima relationer.

Men det är knappast möjligt att förbättra kärleksrelationer utan att ge våra mest mänskliga värderingar nytt liv. 

I dessa stressande tider, med så mycket lidande och förtrytelse/harm/förbittring runt omkring oss blir våra mest mänskliga värderingar lätt utsugna. 

Formeln för maktlös kärlek *)

Motivation som baseras på känslor istället för värderingar PLUS harm/förbittring = utbränning.

Formeln för (förmåga till) kärlek

Motivation som baseras på våra DJUPASTE, MEST MÄNSKLIGA VÄRDERINGAR = självbestämmande makt. 

Varför värderingar istället för känslor?

Djupare värderingar bidrar med:

  • stark, fast motivation
  • mening och mål
  • autencitet/äkthet
  • återhämtningsförmåga
  • stabilt välmående, mindre påverkad av tillfälliga känslor.

Om ditt liv känns äkta, med ständigt intresse, mening/avsikt, övertygelse och medkänsla … 

…har du skapat en uppsättning värderingar och mer eller mindre varit trogna dem [vi är ofullkomliga varelser, ja]. 

Att VÄRDERA är att se någon som VIKTIG, VÄRD:

ATT VÄRDERA förstärker känslan för själv [det med kärleksfull tillgivenhet! Kan vara värt att prova att visa!?].

AVSAKNAD AV VÄRDESÄTTANDE förminskar känslan för själv. 

SKAPANDE AV VÄRDERINGAR gör att vi känner oss mer engagerade, mer uppskattande [‘appreciative of’ översätts också som ‘känsliga, mottagliga för’] …

… mer LEVANDE.

Livet BETYDER mer för oss när vi skapar värderingar …

… och betyder mindre för oss när vi inte skapar värderingar. 

Värdesättande känslor, sinnesstämningar Ickevärderande/nedskrivande känslor, sinnesstämningar
Intresse

Medkänsla

Snällhet

Njutning, glädje

Uppskattning

Tillit

Kärlek

Lycka

Vrede

Avsky/motvilja

Hat

Förtrytelse/harm/förbittring

Förakt

Depression

Om du värderar mer än du nedvärderar…

… så är livet vanligtvis gott…

 … trots de dåliga saker som emellanåt händer”

Genom att inte värdera eller uppskatta kan vi inte skydda oss mot besvikelse. Däremot gör det vårt liv genomgående mindre gott att leva. Lidande är en del av livet, en del av det att vara människa. Observera EN DEL! Livet innehåller också en massa annat än lidande. Om vi inte stänger det ute. Ju mer vi kan ta in livet som det är desto bättre. Med det inte sagt att det är lätt, men vi kan arbeta på det – och man kanske kan hjälpa varandra med detta, genom att visa varandra kärleksfull tillgivenhet och uppskattning och anstränga sig att lösa problem och konflikter på ett konstruktivt sätt, inte destruktivt eller genom att trycka ner den andra allt man kan i skoskaften.

“Om du nedvärderar mer är du värderar …

… känns livet i allmänhet dåligt …

… trots de goda saker som händer.”

Och vi blir än mer arga, frustrerade etc. Det blir lätt en nedåtgående spiral. Ja, vi kanske också borde se det som är gott och bra, uppskatta det, hos dem närmast, det som finns runt omkring oss.

“Ju mer värde vi skapar, ju mindre behöver vi förtrytelse/harm/förbittring och andra egoförsvar.

Ju mindre vi värderar, desto mer förtrytelse/harm/förbittring är det sannolikt att vi känner.”

stosny.png

“Experiment

Nästa gång du känner dig även lite dålig eller maktlös …

… gör något som får dig att känna dig mer värdefull …

… t.ex. var mer medkännande, snäll eller kärleksfull, på något litet sätt [mot andra, mot dig själv…]. 

Inom 20 minuter kommer din självvärdering att vara högre.”

Ja, det känns bättre att vara snäll och hjälpsam, än dum och bevakande sina gränser och rättigheter. Fast det är riskabelt att vara snäll och omtänksam? I synnerhet med dem närmast? För de kan väl inte vilja ens bästa, väl? (Vad reflekterar detta? Är det så att JAG inte vill den andra det bästa och så tror jag att det är detsamma i andra riktningen?)

“Öka ditt självvärderande genom grundläggande mänsklighet.

[Ja, vi är alla mänskliga varelser, ofullkomliga, men alla värda kärlek och anknytning].  

Värdesätt/se att humana beteenden är sina egna belöningar (inte investeringar för förväntade belöningar).

Visa respekt för varje enskild människa och alla människor.

[även eller inte minst, den du lever med. Varför gör vi det inte?]. 

Inse att de flesta människor är mer sköra än grymma.

Experiment

Promenera nerför en myllrande gata, mot trafikflödet om det är möjligt. 

När du passerar varje människa säg eller gör ingenting …

… tänk bara, detta är en värdefull, barmhärtig person …

… som skulle rädda ett barn i fara.

Efter ett kvarter eller två ser du att vi odlar självvärde genom att värdera andra. 

Våra mest mänskliga värderingar

Medkänsla betyder ‘att lida med’  …

… det är fullt uppmärksamt deltagande med smärta, svårigheter och mänsklig svaghet …

… med motivation att hjälpa.

Medkänsla [och kärlek] är limmet i social organisering, som håller samman:

älskande

familjer

vänner

grannar

samhällen

nationer

mänsklighetens hav

Att djupt hysa medkänsla med den känslomässiga smärtan hos en annan är att hela din egen.

Att ge den, inte ta emot den. 

Att ta emot medkänsla är helande bara om den rör sig fram och tillbaka.

Kärleksrelationer kan inte överleva utan medkänsla. 

Och de kan inte frodas …

… utan bekymmer om välmåendet hos andra, i synnerhet älskade … 

Snällhet leder till överlägsenhet …

… vägen till växt bortom våra egna svårigheter …

… och lidande. 

Ge andligheten/själen näring 

avstå vargen 

Det finns en gammal liknelse om själen/anden och vargen inom oss alla. 

Vargen är kapabel till elakhet, aggression, skada och grymhet.

Men vi har också en ande inom oss som gör oss mänskliga. 

Vargen och anden tävlar för att se vilken som blir starkare. 

‘Vilken blir starkare?’ frågade den lille pojken i liknelsen.

Hans farfar svarade …

‘Den vi föder.’

Att förneka smärta (din egen eller den hos andra – det gör oss hårda och aggressiva).

Beteende som kränker våra djupaste värderingar …

Att rättfärdiga beteenden som kränker våra djupaste värderingar …

… tränar hjärnan att det är okej, under vissa omständigheter, att stampa på dina värderingar …

Att rättfärdiga ett beteende garanterar att det kommer att hända igen. 

Erkänn smärta (din egen och din partners) – med medkänsla … 

… med fokus på helande och förbättring. 

Använd ditt obehag, din svårighet och smärta …

… för att djupare uppskatta livet, kärlek, naturen, kreativitet, samhörighet.

Att föda anden

 Det fanns en man i ett plan som gick ner …

… som skrev en anteckning till sin familj …

… han lade anteckningen i en tennburk så den inte skulle brinna upp …

… anteckningen sa 

‘Var snälla mot varandra.’ 

Tänk på de tusentals meddelanden till äskade som kom ur de brinnande tornen elfte september … 

… ingen förbittring eller förakt eller något hat eller vedergällning …

… bara medkänsla och snällhet. 

Gränserna i våra liv måste, om de ska vara begripliga, vara  …

MEDKÄNSLA OCH SNÄLLHET “

*) Stosny säger nånstans att klander** gör att vi lägger makten hos den andra (samt frånsäger oss ansvar) och det betyder ju att vi gör (känner) oss maktlösa (men i en relation har vi ansvar för relationen och att finnas där och diskutera problem och konflikter: ÄR det ett problem för den ena, då borde den andra vara intresserad att “hjälpa till,” inte bara vända sig bort med ett “Jag har inte gjort något!” och lägga armarna i kors, bildligt). Vi lägger lösningen hos den andra. Frånsäger oss den.

Vi KAN dock ta upp saker med varandra på sätt som är mer konstruktiva och borde göra det, om vi är mån om relationen och den andra (samt sig själv). Det som t.ex. Gottmans förespråkar.

**) “Meningen med livet – och lite om klander från Brené Brown: ‘Det här är det vi vet från forskningen: klander är helt enkelt avreagerandet av obehag och smärta. Det har en omvänd relation mot ansvarskyldighet. Att klandra är ett sätt att avreagera sig vrede.’ Det är svårt att vidmakthålla en relation när du är en klandrare, därför att när nånting går fel, så är vi alltför upptagna med att hitta koppling till vems fel det var, istället för att sakta ner, lyssna och lämna tillräckligt utrymme för empati …”

Advertisements

Lite om hur man kan vända känslor av kärlek till bestående vuxna relationer – mer om att ‘smekmånadsfasen’ i en engagerad relation ska inte bestå – så småningom blir det uppenbart att att dela liv med en annan person kräver en särskild uppsättning förmågor. Många par börjar gå isär sju år efter bröllopet, därför att vår kultur inte lär oss hur vi vidmakthåller och stärker våra känslomässiga band …

January 10, 2019 § 32 Comments

Mer om att “‘smekmånadsfasen’ i en engagerad relation ska inte bestå – så småningom blir det uppenbart att att dela liv med en annan person kräver en särskild uppsättning förmågor. Många par börjar gå isär sju år efter bröllopet, därför att vår kultur inte lär oss hur vi vidmakthåller och stärker våra känslomässiga band”

Stosny s 71-72 i “Vuxna som är kära” eller “Vuxna i kärlek” om vuxenhjärnans copingmekanismer:

“… ‘förbättra’ (att göra situationen åtminstone lite bättre), ‘uppskatta’ (nånting hos våra partners), ‘knyta an’ (känna dem) eller ‘skydda’ dem från smärta och svårighet.

När du utvecklar copingvanor i vuxenhjärnan, händer nånting magiskt. Du inser att, för att vara lycklig i kärlek, måste du vara medkännande och snäll.”

Nej usch, så hemskt! Då blir jag bara utnyttjad och överkörd! Jag skojar här obs!

Tidigare postningar under kategorin “att uppskatta.” Samt om “tillgiven/kärleksfull respekt,” något som Gottman pratar om.

Stosny fortsätter:

Evolutionspsykologer är ense om att Homo sapiens inte skulle ha överlevt som art utan en stark böjelse för att skydda känslomässiga band. I sig själv hade enbart intelligens hos tidiga människor fört med sig liten lyckosamhet mot mer kraftfulla och talrika rovdjur.

Deras främsta konkurrenter, stora katter och hundar, hade en eller två kullar ungar per år, medan våra mänskliga förfäder hade ett barn åt gången, med höga tal av spädbarnsdöd.

I tillägg till att vara vara fler i antal, hade tidiga människor – som saknade klor, skarpa tänder, snabbhet, rörlighet och styrka – fysiska begränsningar som försatte dem i allvarligt underläge. De kunde inte se, känna lukt, höra, hoppa eller klättra i träd så bra som mer kraftfulla rovdjur. De kunde inte alls se i mörker, medan stora katter var nattliga jägare.

I denna prekära omgivning var förmågan att forma fast sammansvetsade sociala enheter, för att jaga och fightas kollektivt, avgörande för överlevnad.

Den moderna känslomässiga återspeglingen av dessa primitiva motiv för gruppöverlevnad är MEDKÄNSLA. Nutida intima relationer, med allt deras raffinemang i förhållande till tidig mänsklig stamanknytning, kan knappast överleva utan simpel medkänsla

Medkänsla är att känna sympati för smärta, svårigheter eller obehag, med motivation att hjälpa. Bortom blott och bart att tycka synd om älskade, måste genuin medkänsla stötta dem i upprätthållandet av balansen i ‘den stora mänskliga motsägelsen’ – att ha en autonom, växtorienterad, solid känsla av individualitet, samtidigt som man vårdar relationen genom medkänsla, snällhet och tillgivenhet

Kraven på vuxenhjärnans kapacitet för medkänsla har ökat drastiskt från de dagar när vi bara måste sympatisera med stor smärta och stora svårigheter: ‘Å, en sabeltandad tiger tuggade av ditt ben, jag är så ledsen.’

Men nu har vi stora egon som ser mer rättigheter och berättiganden rörande personlig lycka och respekt från andra – forskare beskriver det som ökad narcissism. Stora egon är känsliga för talrika former av kränkningar, av vilka de flesta kunde ses som futtiga och obetydliga i vuxenhjärnan, hur skadliga de än kan verka i småbarnshjärnan: ‘Å, nån tittade skumt på dig på jobbet, jag är så ledsen.’

Om moderna relationer inte kan överleva utan medkänsla, kan de inte blomstra utan snällhet. Snällhet är att bry sig om välmåendet och lyckan hos våra partners, med motivationen att hjälpa dem att må bra och vara lyckliga

Precis som medkänsla har kvaliteten hos vuxenhjärnans snällhet genomgått betydande expansion enbart under den senaste generationen.

Tillräckligt för lycka i tidigare generationer var hälsa, stabila relationer och relativ finansiell säkerhet. Nu betyder lycka att känna sig bra största delen av tiden. Vad värre är, många människor känner sig berättigade att få sina partners att GÖRA så att de känner sig bra. Med berättigande följer frustration och bitterhet och födelsen av krav-bortdragande-dynamiken

Medkänsla är själva livsnerven i intim förening. Det höga känslomässiga reaktiverandet i dynamiken i intima relationer desensibiliserar partners för varandras smärtor och stänger av den medkänsla som är nödvändig för att föra in liv i intima relationer

Snällhet bidrar med en av största glädjeämnena i kärlek: att göra nånting snällt för att glädja sin partner. När snällhet försvinner i dynamiken i intimna relationer hör du uttalanden som:

‘Jag tyckte om att skicka blommor, men nu förväntar hon sig det.’ [så då är det bättre att inte skämma bort henne!?]

Jag tyckte om att laga mat åt honom, men nu tycker han att det är mitt jobb.'”

 

‘Smekmånadsfasen’ i en engagerad relation ska inte bestå – så småningom blir det uppenbart att att dela liv med en annan person kräver en särskild uppsättning förmågor. Många par börjar gå isär sju år efter bröllopet, därför att vår kultur inte lär oss hur vi vidmakthåller och stärker våra känslomässiga band …

January 2, 2019 § 37 Comments

BIOHkzqCcAA1Q5e

Kristin Neff i kapitlet “Kejsaren har inga kläder” i boken “The Proven Power of Being Kind to Yourself – Self-Compassion” i min översättning:

“Denna fascination för hög självkänsla har försetts med bränsle av psykologer som har publicerat mer än femton tusen tidningsartiklar i ämnet.

Dock har psykologer mer nyligen [Neffs bok kom ut 2011, så detta kan ha stärkts än mer] börjat ifrågasätta om hög självkänsla verkligen är den patentmedicin som den har framställts vara.”

Här skriver Neff om ett program i Kalifornien, som staten bidrog med massor av pengar till för att höja självkänslan (hos unga?). Men nästan inga av de resultat som man hoppats på realiserades.

“I en inflytelserik granskning av litteraturen rörande självkänsla, drog man slutsatsen att hög självkänsla faktiskt INTE förbättrade akademiska prestationer eller arbetsprestationer eller ledarskapsskickligheter eller förhindrar barn från att röka, dricka, ta droger eller engagera sig i tidigt sex.

Om nånting, så verkar hög självkänsla vara FÖLJDEN av snarare än orsaken till hälsosamt beteende.

Rapporten utmanade också antagandet att mobbare agerar som de gör därför att de har låg självkänsla. Det är faktiskt så att det är lika sannolikt att mobbare har lika hög självkänsla som andra. Att hacka på andra människor är ett av nyckelsätten med vilka de kan känna sig starka och överlägsna

Människor med hög självkänsla tenderar att vara kotteriinriktade – de gillar vanligtvis den innegrupp de tillhör mer än ‘outsiders.’ I enlighet därmed så har forskning visat att människor med hög självkänsla är precis lika fördomsfulla, om inte mer, än de som inte gillar sig själva.

Människor med hög självkänsla engagerar sig också i socialt oönskat beteende som att fuska på test lika ofta som människor med läg självkänsla gör.

Och när människor med hög självkänsla känner sig kränkta, slår de oftare ut vilt mot andra. I en studie, t.ex., fick collegestudenter veta att de presterat sämre än genomsnittet i ett intelligenstest. De som hade hög självkänsla tenderade att kompensera för de dåliga nyheterna genom att förolämpa/skymfa de andra deltagarna i studien och slå ner dem.

De som hade låg självkänsla, å andra sidan, tenderade att reagera genom att vara trevligare och komplimentera andra deltagare som ett sätt att verka mer sympatiska/tilltalande/behagliga. 

Vilka skulle du vilja hänga med när årliga prestationsgenomgångar redovisas på jobbet?”

undrar Neff.

Apropå “positivt tänkande” och att “inte vara så negativ.” Vore medkänsla (och självmedkänsla) bättre?

51Arl7+FnxL._SL500_

Nej, ingen är fullkomlig. Men det är ingen ursäkt för dåligt beteende …

Se kommentarer i originalpostningen.

reflektioner och speglingar - Alice Miller II...

08673eaf1eebfeffee4c170bbf1e94ac-1

Nyöversättning av del av “De topp-7-sätten att reparera ditt äktenskap”:

“‘Smekmånadsfasen’ i en engagerad relation ska inte bestå – så småningom blir det uppenbart att att dela liv med en annan person kräver en särskild uppsättning förmågor. Många par börjar gå isär sju år efter bröllopet, därför att vår kultur inte lär oss hur vi vidmakthåller och stärker våra känslomässiga band. Det är där som Gottmaninstitutet kommer in.

De sju idéerna nedan, dragna från fyra decennier av verklig vetenskap, kommer att få er kärlek att bestå en livstid./…/

2. Redigera er själva. 

De lyckosammaste paren är snälla *) mot varandra. De undviker att säga varje kritisk tanke när de diskuterar känsliga ämnen och hittar sätt att uttrycka sina behov och bekymmer respektfullt, utan att kritisera eller klandra sin partner.”

Se också “Att omvandla kritik till önskningar: ett recept för lyckosam konflikt”:

Problemet med att uttrycka behov på…

View original post 744 more words

Det där att rent och skärt vara snäll, helt enkelt, eller – “Att fela i riktning mot snällhet: en intervju med George Saunders”: “Jag tror att snällhet, riktigt förstått, ibland kan vara ganska rasande. Det kan bli ‘det som producerar positiva resultat'” …  

December 31, 2018 § Leave a comment

reflektioner och speglingar - Alice Miller II...

Det där att rent och skärt vara snäll! Och respekt får man inte om man inte själv visar den. Kan man kräva den? Eller förtjänar man den? Eller får man den med aggressivitet eller våld? Är det verkligen “respekt” man får med såna medel? Eller får man något annat?

Einhorn säger i början av videon ovan om “Att vara snäll” att man gagnas själv, vilket visats i ett antal vetenskapliga studier.

Vidare från Gottmaninstitutets webbsida “Erring in the Direction of Kindness: An Interview with George Saunders” eller “Att fela i riktning mot snällhet: en intervju medGeorge Saunders:

“2013 gav Saunders ett commencement-tal vid Syracuse University, i vilket han uppmuntrade doktorander att ‘fela i riktning mot snällhet.’ 

Talet publicerades strax därefter i New York Times, och det utgör ett komplement till Gottmaninstitutets trossats att ‘alla individer är kapabla till och förtjänar medkänsla’ och ‘medkänsla måste börja med…

View original post 2,703 more words

… attack på den han/hon är, vilket är långt mer sårande än att adressera ett beteende eller ett val. För vår egen skull behöver vi förstå att det är farligt för våra relationer och vårt välmående att ha fastnat i att få den andra att skämmas och att klandra den andra – eller om Ofullkomlighetens gåvor …

December 27, 2018 § Leave a comment

reflektioner och speglingar - Alice Miller II...

51Arl7+FnxL._SL500_

På s19 “The Gifts of Imperfection” eller “Ofullkomlighetens gåvor” skriver Brené Brown om att..

“… attack på den han/hon är, vilket är långt mer sårande än att adressera ett beteende eller ett val.”

Dvs att inte attackera den andra personens personlighet!

Brown vidare:

“För vår egen skull behöver vi förstå att det är farligt för våra relationer och vårt välmående att ha fastnat i [smutsen av] att få den andra att skämmas och att klandra den andra eller att vara full av självrättfärdighetens ilska.

Det är också omöjligt att utöva medkänsla ur en position av bitterhet.

Om vi vill öva accepterande och medkänsla, behöver vi gränser och medkänsla.”

Och sanningen att säga, att säga att man behöver hävda sig själv, vad är det? Vad är det man egentligen säger? Hur kan det uppfattas att upprepat hävda att jag behöver hävda mig själv?

Som att den andra parten är så…

View original post 568 more words

‘Smekmånadsfasen’ i en engagerad relation ska inte bestå – så småningom blir det uppenbart att att dela liv med en annan person kräver en särskild uppsättning förmågor. Många par börjar gå isär sju år efter bröllopet, därför att vår kultur inte lär oss hur vi vidmakthåller och stärker våra känslomässiga band …

December 23, 2018 § 41 Comments

08673eaf1eebfeffee4c170bbf1e94ac-1

Nyöversättning av del av “De topp-7-sätten att reparera ditt äktenskap”:

“‘Smekmånadsfasen’ i en engagerad relation ska inte bestå – så småningom blir det uppenbart att att dela liv med en annan person kräver en särskild uppsättning förmågor. Många par börjar gå isär sju år efter bröllopet, därför att vår kultur inte lär oss hur vi vidmakthåller och stärker våra känslomässiga band. Det är där som Gottmaninstitutet kommer in.

De sju idéerna nedan, dragna från fyra decennier av verklig vetenskap, kommer att få er kärlek att bestå en livstid./…/

2. Redigera er själva. 

De lyckosammaste paren är snälla *) mot varandra. De undviker att säga varje kritisk tanke när de diskuterar känsliga ämnen och hittar sätt att uttrycka sina behov och bekymmer respektfullt, utan att kritisera eller klandra sin partner.”

Se också “Att omvandla kritik till önskningar: ett recept för lyckosam konflikt”:

Problemet med att uttrycka behov på ett negativt sätt är att det ramlar ur munnen som kritik. Oavsett vad en del människor säger, så finns ingenting som konstruktiv kritik **). Kritik triggar en person att bli försvarsinställd och att skydda sig från attack, vilket blockerar lösningen av en konflikt

Det spelar ingen roll hur mycket tillit och intimitet som finns i en relation, det är fortfarande näst intill omöjligt att lyssna på en personlig attack utan att bli försvarsinställd. Det gäller även för lyckliga par. Som bevittnats i Gottmans Love Lab vid de sällsynta tillfällen som en lyckligt förenad partner började ett beklagande med kritik, blev den andra partnern försvarsinställd

För att konfliktkonversationer ska lyckas måste du lägga fram dina känslor så neutralt som möjligt och omvandla varje klagomål mot din partner som ett positivt behov. Att göra detta för din partner är lika med att skapa en instruktionsmanual för att vinna och behålla ditt hjärta

Det är viktigt att notera att de negativa känslorna som får oss att klandra eller kritisera ***) ofta är vägledning till det vi värderar mest. Tänk på en negativ känsla som en ledtråd till din gömda önskan. När du uttrycker denna gömda önskan direkt, är det mer sannolikt att att dina önskan blir verklighet

Till exempel kan vrede vara gömd under känslor av ensamhet. När du blir medveten om den känslan, kan du be din partner om de saker som du behöver för att känna dig mer anknuten./…/

Modet i önskningar

Att klandra vår partner eller gömma våra känslor under kritik är lätt. Att uttala våra känslor och rädslor kräver en villighet att vara sårbar. Ofta misstages denna sårbarhet som ett tecken på svaghet, men det kunde inte vara längre från sanningen. Sårbarhet är modigt. Det är villigheten att låta skölden falla och exponera den ickeskyddade sårbara punkten i dina rädslor, tvivel och osäkerheter

På grund av detta obehag undviker många av oss att vara verkligt sårbara med våra partners. Jag vet för jag har gjort det i det gångna och gör fortfarande ibland. Men när jag lärt mig att erkänna mina rädslor och osäkerheter och sen benämna dem i min relation är det faktiskt en styrka.

Som Brené Brown säger ‘Vår villighet att erkänna och engagera oss i vår sårbarhet bestämmer djupet i vårt mod.’ Det bestämmer också djupet i den känslomässiga anknytningen i vår relation./…/

Det är också viktigt att inte vänta till en konflikt dyker upp för att vara sårbar och uttrycka önskningar på ett positivt sätt. Var uppmärksam på sätt där ni kan vara sårbara proaktivt med varandra utanför upphettade konflikter.” 

*)“Det där att rent och skärt vara snäll, helt enkelt, eller – ‘Att fela i riktning mot snällhet: en intervju med George Saunders’: ‘Jag tror att snällhet, riktigt förstått, ibland kan vara ganska rasande. Det kan bli ‘det som producerar positiva resultat’…” 

**) “Efter att ha arbetat igenom de sju principerna, är det troligen väldigt klart att det inte finns något sånt som ‘konstruktiv kritik.’ All kritik är smärtsam. Till skillnad från klagomål – specifika önskemål om förändring – gör inte kritik ett äktenskap bättre. Den gör det oundvikligen sämre. Problemet är att vi tenderar att fokusera på det som saknas och inte se de fina kvaliteter som FINNS där …”

“Gottmans om lyssnande – och aktivt sånt. En del av varför aktivt lyssnande är ett misstag: ingen kan lyssna på en person som attackerar dem. Det måste finnas ett ansvar inte bara hos lyssnaren, utan hos talaren också. Så vi pratar om mjuk start. Om hur mästarna på relationer verkligen tänker innan de presenterar en sak. Och de försöker verkligen lugna ner sin partner och säger: ‘Hej, det här ingen stor sak, älskling, men du vet, här är vad jag verkligen behöver (hur kan vi se till att fylla detta OCH ta hänsyn till dina behov. Också? Så vi BÅDA får våra behov fyllda) …’”

***) “Meningen med livet – och lite om klander från Brené Brown: ‘Det här är det vi vet från forskningen: klander är helt enkelt avreagerandet av obehag och smärta. Det har en omvänd relation mot ansvarskyldighet. Att klandra är ett sätt att avreagera sig vrede.’ Det är svårt att vidmakthålla en relation när du är en klandrare, därför att när nånting går fel, så är vi alltför upptagna med att hitta koppling till vems fel det var, istället för att sakta ner, lyssna och lämna tillräckligt utrymme för empati …” 

En kärleksfull, hälsosam och anknuten relation är resultatet av ständigt pågående dialog. Vi vet att högkonfliktpar är en enkelriktad tripp till skilsmässa om man inte lär sig hur man kommunicerar bättre, tar ansvar och arbetar mot att ändra sin antagonistiska världsbild till en mer gemenskapsinriktad …

December 15, 2018 § Leave a comment

reflektioner och speglingar - Alice Miller II...

“A loving, healthy, and connected relationship is a result of ongoing dialogue” eller “En kärleksfull, hälsosam och anknuten relation är resultatet av ständigt pågående dialog”, tips från Gottmaninstitutet:

“Vi vet att högkonfliktpar är en enkelriktad tripp till skilsmässa om man inte lär sig hur man kommunicerar bättre, tar ansvar och arbetar mot att ändra sin antagonistiska världsbild till en mer gemenskapsinriktad

John Gottmans forskning har också visat att par som vänder sig emot sin partner för känslomässig anknytning och som är skickliga att reparera är mer lyckosamma än par som inte gör detta [och som tror gott om varandra och kanske generellt om andra?]./…/

Ett kärleksfullt*, hälsosamt äktenskap med anknytning är resultatet av en ständigt pågående dialog.

[Icke aggressiv och där utgångspunkten är positiva, snälla, generösa, samarbetsvilliga tankar om den andra, vilket inte innebär att man på något sätt måste jamsa med den andra ett endaste litet dugg!…

View original post 399 more words