Meningen med livet – och lite om klander från Brené Brown: “Det här är det vi vet från forskningen: klander är helt enkelt avreagerandet av obehag och smärta. Det har en omvänd relation mot ansvarskyldighet. Att klandra är ett sätt att avreagera sig vrede.” Det är svårt att vidmakthålla en relation när du är en klandrare, därför att när nånting går fel, så är vi alltför upptagna med att hitta koppling till vems fel det var, istället för att sakta ner, lyssna och lämna tillräckligt utrymme för empati …

November 14, 2018 § 8 Comments

Meningen med livet

I ‘Människans sökande efter mening’ beskriver överlevaren från Förintelsen, Viktor Frankl sina upplevelser i Auschwitz under andra världskriget.  Han drar slutsatsen att skillnaden mellan dem som levde och dem som dog kan reduceras till en sak: mening Strävan efter mening i livet är viktigare än strävan efter lycka, därför att den förra är mer varaktig – knyter oss samman med nuet och framtiden Det är därför som skapandet av delad mening är den högsta nivån i  ‘Den sunda relationens hus’ [se nedan]. En hälsosam relation inbegriper att bygga ett liv tillsammans som är fullt av mening och mål. Det omfattar era trossystem, de historier ni berättar och den kultur ni skapar Som Frankl sa ‘Meningen med livet är att ge livet mening.’ Relaterade bloggpostningar
Och här måste båda parter bidra. Den sunda relationens hus. 08673eaf1eebfeffee4c170bbf1e94ac-1 Och så ett tips, också från Gottmaninstitutet, “Två lektioner i klander från Brené Brown”:
“Det här är det vi vet från forskningen,”
säger Brené Brown.
“… klander är helt enkelt att avreagerandet av obehag och smärta. Det har en omvänd relation mot ansvarskyldighet. Att klandra är ett sätt att avreagera sig vrede”
Som man troligtvis inte vill kännas vid? 😦 Och att använda en kärv start för att ta upp saker är troligtvis inte att underlätta lösning av något man upplever som ett problem eller för att kommunicera. Blir snarare som en självuppfyllande profetia? Den andra parten är vetrkligen så besvärlig och omöjlig som jag tror. Och så blir man ännu argare och aggressivare, istället för tvärtom.
“Det är svårt att vidmakthålla en relation när du är en klandrare, därför att när nånting går fel, så är vi alltför upptagna med att hitta koppling till vems fel det var, istället för att sakta ner, lyssna och lämna tillräckligt utrymme för empati.”
Ju svårare vi har att känna den underliggande smärtan desto snabbare är vi att agera ut? Kanske bli rasande? Vi måste hitta nån att klandra och avreagera oss på. Så det finns alla anlöedning att jobba på detta. T.ex. med att anstränga sig att använda mjuk start, som Gottman pratar om. Och om skam är involverat, då kan det bli riktigt krångligt!? 😦 Det där med sårbarhet (sårbarhetsrustningen), förakt för svaghet osv., istället för att visa omsorg, respekt och aktning. Det var det där med självmedkänsla. Och om man gör narr av den andras ansträngningar att läsa och jobba med sig själv:
“Det verkar ju inte hjälpa!”
så blir man mindre benägen att komma med förtroenden. Tilliten skadas. Det är knappast uttryck för respekt. 😦 Eller aktning, omsorg eller kärlek.

Advertisements

Sårbarhet ger alltid upphov till anknytning och intimitet. Förbli sårbar med varandra. Att älska någon trots dennes fel, brister eller karaktärsdefekter, är den mest kraftfullt kärleksfulla sak du kan göra. Gläd dig åt det som gör den andra personen lycklig och tillåt henne sina individuella intressen. Skaffa dig en större känslomässig verktygslåda för att fixa era problem …

November 11, 2018 § Leave a comment

reflektioner och speglingar - Alice Miller II...

FB_IMG_1520405205260

“Sårbarhet ger alltid upphov till anknytning och intimitet. Förbli sårbar med varandra.”

 Man får vara sårbar. Och man kan vara båda svag och stark. Men styrka handlar INTE om våld. ALDRIG NÅNSIN borde det göra det! Bra styrka är den som INTE innehåller någon form av våld.

9789129698442_200x_kanner-du-pippi-langstrump.jpg

“Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll.”

Så sant! Annars är det maktmissbruk. Ur “Känner du Pippi Långstrump?”

Wallroth menar att läsning kan öva ens mentaliseringsförmåga. Att förstå att andra kan tänka annorlunda, kan öva medkänsla och inlevelse. Och särskilt om man läser med barn.

“När dopaminet har avtagit efter 10 år, kom ihåg att livet är en galen resa, Det är ett privilegium att gå igenom det med en partner.”

Ja, värdera det man har. Och uttrycka uppskattning och beundran. Använda mjuk start NÄR man vill ta upp något.

“Se till att få nödvändig avskildhet. Det kommer att…

View original post 723 more words

Anknytning och vårda sin/a relation/er. Jag rensade mobilen på bilder …

November 11, 2018 § 2 Comments

Marriage advice.jpg

“Människor har ett sätt att leva upp till eller ner till din åsikt om dem.

Kom ihåg att verklig vänskap är grunden för varje relation som består. Personen du väljer att gifta dig med förtjänar den höviskhet och snällhet som du skänker dina vänner.”

Och det där att klandra … Och att vara fixerad vid klander och att leta fel.

fixering vid klander och skamingjutande.JPG

(Brené Brown)

Mer om skamingjutande, medvetet eller omedvetet. Att lägga ut skamkänslor man inte vill/kan kännas vid?

klander o ingjutande av skam.JPG

(Brené Brown)

Defensiv ilska kan ge tillfällig vinning, men är i långa loppet förstörande. Det kan finnas all anledning att ta itu med denna, både för sin egen skull, som för dem man lever med.

Ja, klander och skam är destruktivt för relationen. För alla relationer. Fast normalt håller man inte på så mot andra som sker i nära relationer?

skam o klander blir detsruktivt för relationen i både korta som långa loppet.JPG

(Brené Brown)

Och vad är att skydda sig själv (och när behöver man göra det? Samt vilket sätt är det bästa för alla parter?)?

vad är att skydda sig själv.JPG

Fördelarna kan också vara nackdelar.

fördelarna kan också vara nackdelar.JPGÄr det viktigare att ha rätt än att vara anknuten? 😦

hellre ha rätt än vara anknuten.JPG

(Brené Brown)

Att bara överleva är inte att leva.

att bara överleva är inte att leva.JPG

(Brené Brown)

Vinna eller förlora? Vad är “att lyckas” egentligen? Är det viktigare än relationer med andra? Relationer som verkligen är värda namnet?

vinna el förlora vad är att lyckas

(Brené Brown)

Vad är att bli gammal, nöjd och lycklig? ❤

att bli gammal nöjd o lycklig.JPG

(ur DD?)

Arga män tittar nostalgiskt på gångna tider. Men var det bättre då?

arga män som tittar nostalgiskt på gångna tider.JPG

(Michael Kimmel)

Varför fixering vid klander och skamingjutande? (är det ett sätt att hålla detta på avstånd hos en själv? Något som får negativa konsekvenser för anknytning och bra, tillitsfull relation med omsorg och bry sig om, skapar distans istället för närhet. Stöter bort istället för tvärtom). 😦

fixering vid klander och skamingjutande.JPG

(Brené Brown)

Ansvar är också mannens! (han är väl inget barn, utan en vuxen, precis som kvinnan bör vara?). För relationen och ditten och datten. Men, förstås, det är inget antingen/eller. Kvinnans finns fortfarande kvar, men …

ansvar - att också mannen tar det.JPG

Detta var bra. Riktar sig från män till män:

ansvar igen - ta hand om dig själv.JPG

Och handlar det om att föra bok?

för abok på det man gjort.JPG

(John Gottman)

Mer om “keeping a running tally”:

keeping a running tally.jpg

(John Gottman)

Sårbarhet är inte svaghet. Kanske snarare tvärtom.

sårbarhet är inte svaghet.JPG

sårbarhet igen.JPG

(Brené Brown)

Kärlek och omsorg kan inte bara överlämnas till en. Båda behöver sån, och behöver både få ge och ta emot! Oberoende av kön, ålder osv. Ett flöde fram och tillbaka (som pojkar och män inte fått läöra sig på samma sätt som flickor och kvinnor, men m detta flöde bara går i ena riktningen, så leder den till utmattning förr eller senare och en massa “resentment.” Och det vill väl inte män orsaka? Heller?)

kärlek och omsorg kan man inte bara lägga ner vorde dock delas.JPG

Det här med intolerans och avvikelse från normen behöver vi fortfarande (ständigt) ta itu med?

intolerans för avvikelse från normen.JPG

(Brené Brown)

Män och pojkar gynnas också av jämställdhet. De får vara både starka och svaga, precis som flickor och kvinnor borde få vara båda dessa saker (kvinnor har förmenats sin styrka och kraft och det har INTE varit bra! De har kunnat ta ut detta på svagare. Män har förnekats sin mänskliga, naturliga svaghet och de har också tagit ut detta på svagare).

Män o pojkar gynnas av jämställdhet.JPG

Det var det här med -passa-in-kulturen …

passa-in-kultur.JPG

(Brené Brown)

Och jämförande …

jämförande.JPG

(Brené Brown)

… inte bara när det gäller materiella saker och pengar, utan en massa andra saker.

Mer om avvikelse från normen:

mer om avvikelse från normen.JPG

(Brené Brown)

… något som kan handla om väldigt subtila saker.

Det här med att lägga bördan på individen, att individualisera istället för att kontextualisera (fast återigen: var och en har ansvar för sina handlingar, kan inte skylla på sammanhanget).

kontextualisering istället för individualisering.JPG

(Brené Brown)

Något som förstärker negativa, destruktiva normer (bland annat om kön, för både kvinnor OCH män).

Och vanligt liv är inte meningslöst.

vanligt liv är inte meningslöst.JPG

Lär känna din partner hela livet. Det borde vara en pågående process. Det finns troligen saker man fortfarande inte vet, samt människor utvecklas i bästa fall och där kan det gälla att hänga med, så man inte plötsligt står där och inte fattar något när partnern inte vill fortsätta t.ex. Men det här att vara intresserad av den andra har ett självvärde också. Viktigt för att hålla relationen levande.

Och Gottmans själva åker visst bort en gång per år för att “catch up” och vara tillsammans bara, göra något ihop bara de två!

lära känna sin partner hela livet.JPG

(John Gottman)

Och ett sätt är att ställa öppna, förutsättningslösa frågor, inte frågor som kräver enstaka ord, som ja eller nej! Fast såna frågor är förstås inte förbjudna!? (men vad är det för relation om den andra förbjuder sin partner att svara på en “ja- eller nej-fråga” med mer än bara ja eller nej??? FINNS det verkligen “ja- eller nej-frågor”? Vems påhitt är det? Är det en överenskommelse man gjort? Eller kan det möjligen dikteras av ena parten? Vadå, “frihet”? 😉 )

öppna frågor - mer om dessa.JPG

Fler råd från man till män:

råd till man att inte vara så självcentrerad.JPG

… att inte vara så självcentrerad, utan också intresserad av den andra/av andra! (Otroligt omanligt! “Ska man verkligen behöva vara det?” Beror det på att mannen inte vet hur man gör? Och varför inte? De har inte fått odla detta eller behålla de förmågorna eller den drivkraften? Men det är så här man skapar och underhåller relationer: genom att vara intresserad av den andra, fråga frågor intresserat osv).

Att inte bara vara fokuserad vid sig själv, utan också vara intresserad av andra och fenomen i livet, gör ens eget liv meningsfullare och rikare!??? Det gäller alla. Men kvinnor har ett försprång, för de är uppfostrade så i högre grad än män, generellt och traditionellt. En dålig sak i mansrollen!

Ja, det här att lära känna sin partner hela livet!

lära känna sin partner hela livet

(John Gottman)

_20180321_223342.JPG

 

Vi är konstruerade för att knyta an. Vårt behov av anknytning är lika fundamentalt som vårt behov av mat och vatten …

November 8, 2018 § 8 Comments

 

MarriageMinuteLogo-013.png

Vi är packdjur

Vi är konstruerade för att knyta an. 

Trots allt är vi biologiskt sett packdjur. Vårt behov av anknytning är lika fundamentalt som vårt behov av mat och vatten

Aristoteles hävdade för länge sen i ‘Politiken‘:

‘Människan är till sin natur ett socialt djur /…/ Vem som helst som antingen inte kan leva ett gemensamt liv eller är så självförsörjande att han inte behöver detta och därför inte deltar i samhället, är antingen ett odjur eller en gud.’

Ny forskning har visat att att förebygga ensamhet är en kritisk komponent för att förbli frisk, i lika hög grad som att äta riktigt och träna.

Att ta sig tid att knyta an med sin partner är inte bara viktigt för hälsan i relationen – det är en nödvändig investering i din övergripande hälsa. 

Relaterade bloggpostningar

38% av gifta hushåll innehåller par som matchar varandra dåligt politiskt, enligt färska undersökningsdata. Nyckeln är att diskutera vad som ledde till din partners politiska övertygelser, hellre än att fastna i övertygelserna själva. Hur relateras dessa till den andres barndom eller gångna? Varför känner han/hon så här? Varför betyder detta så mycket för honom/henne? Du måste försöka förstå känslorna och behoven hos den person som står i opposition till dig. Det är svårt, men det är den enda vägen att komma till en plats där ni kan säga ‘Jag håller inte med dig, men jag förstår varför du tror så här’ …

November 7, 2018 § 7 Comments

MarriageMinuteLogo-013.png

Politiska olikheter

Idag är det valdagen i USA. Om du och din partner har politiska olikheter, så är ni inte ensamma.

38% av gifta hushåll innehåller par som matchar varandra dåligt politiskt, enligt färska undersökningsdata. 

Vi kallar detta ett evighetsproblem. Du kommer inte att ändra din partner. Nyckeln är att diskutera vad som ledde till din partners politiska övertygelser, hellre än att fastna i övertygelserna själva.

Hur relateras dessa till hans/hennes barndom eller gångna? Varför känner han/hon så här? Varför betyder detta så mycket för honom/henne?

Du måste försöka förstå känslorna och behoven hos den person som står i opposition till dig. Det är svårt, men det är den enda vägen att komma till en plats där ni kan säga ‘Jag håller inte med dig, men jag förstår varför du tror så här.’

Relaterad bloggpostningar:

Ja, jag tror Dan Siegel skulle sagt något som det ovan.

“Using the findings from The Gottman Institute’s studies of love and diplomacy, world-renowned relationship expert Julie Schwartz Gottman tries to understand how to create peace in the world by dissecting human communication. She finds that, no matter the argument, successful diplomats and couples are those who listen to each other and work to find a solution or middle ground. As she creates more peace in the home through the work of the Gottman Institute, she hopes to also generate more peace in the world. For more, visit https://www.gottman.com/. The co-founder and President of The Gottman Institute, Dr. Julie Gottman co-created the international clinical training program in Gottman Method Couples Therapy. A highly respected clinical psychologist, she is sought internationally by media and organizations as an expert advisor on marriage, sexual harassment and rape, PTSD, domestic violence, gay and lesbian adoption, same-sex marriage, and parenting issues. The author of five books, Julie is the co-creator of the immensely popular The Art and Science of Love weekend workshops for couples. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx

Julie Gottman pratar om “division” eller “uppdelning” mellan människor idag, större än nånsin, andra pratar om polariserad värld.

Parrelationer innehåller också mycket smärta:

“Why do we crave love so much, even to the point that we would die for it? To learn more about our very real, very physical need for romantic love, Helen Fisher and her research team took MRIs of people in love — and people who had just been dumped.”

Ett område som kan tjäna på “self-compassion.”

En massa billiga säten i arenan är fyllda med människor som aldrig riskerar att visa upp sig. De slungar ut lumpen kritik och avsnoppningar från tryggt avstånd. Problemet är att, när vi slutar bry oss om vad folk tänker och slutar känna oss sårade av grymhet, så förlorar vi vår förmåga att knyta an …

November 6, 2018 § 3 Comments

23317538.jpg

Brené Brown i “Rising strong” eller “Att resa sig stark” s:

En massa billiga säten i arenan är fyllda med människor som aldrig riskerar att visa upp sig.”

En del av dem kan dock se väldigt säkra, självsäkra och oberörda ut? ÄR de som ser supersäkra ut?

De slungar ut lumpen kritik och avsnoppningar från tryggt avstånd. Problemet är att, när vi slutar bry oss om vad folk tänker och slutar känna oss sårade av grymhet, så förlorar vi vår förmåga att knyta an.

Vi kan bli ledsna arga och det gör ont när folk är dumma, ser ner osv! Det kan vara oerhört smärtsamt att medvetet känna detta.

 “Men när vi är definierade av vad människor tycker förlorar vi modet att vara sårbara.”

Och då förlorar vi också vår förmåga att leva oss in och med med andra. Det här med förakt för svaghet. OM vi kan känna smärta själva, då kan vi känna andras smärta också.

“Därför behöver vi vara selektiva med den feedback vi låter in i våra liv. För mig gäller att om du inte finns på arenan [med din sårbarhet, som du inte döljer] och får din ända kickad, är jag inte intresserad av din feedback.

Jag tänker inte på dessa som ‘regler,’ utan de har verkligen blivit ledande principer för mig. Jag tror också att det finns några grundläggande lärosatser som är användbara rörande att vara modig, att riskera sårbarhet och att komma över motgångar, att förstå innan vi börjar

Jag tänker på dessa som grundläggande lagar för känslomässig fysik, enkla men kraftfulla sanningar som hjälper oss förstå varför mod är transformerande och sällsynt. Dessa är reglerna för engagemang i att resa sig stark.” 

Inte lätt, smärtsamt. Och så listar hon dessa i tio lagar. Kanske återkommer till dessa.

Brown skriver också:

“Det finns alltför många människor idag som istället för att KÄNNA SIG GJORDA ILLA AGERAR UT SKADANDE BETEENDE; istället för att KÄNNAS VID SMÄRTAN, så TILLFOGAR DE ANDRA SMÄRTA.

Hellre än att riskera att KÄNNA SIG BESVIKNA, väljer de att LEVA BESVIKNA.

Känslomässig stoicism är inte att vara tuff. Bullersam/skrytig [aggressiv] hållning är inte tuffhet. Att svassa onkring är inte tuffhet.

Perfektion handlar om det som är längst ifrån tuffhet i den här världen.”

Våld mot intim partner och #MeToo-rörelsen. I ett viralt TED-föredrag påminner Jackson Katz oss om att de ord vi använder lägger ansvaret att få ett slut på sexuella övergrepp på kvinnor, inte på deras manliga förövare. Vi åberopar statistik över hur många kvinnor som våldtas varje år, men inte hur många män som våldtar dem. Vi talar om hur många flickor som blir gravida, men inte hur många pojkar som gör dem gravida …

November 1, 2018 § 35 Comments

“Intimate Partner Violence and the #MeToo Movement” eller “Våld mot intim partner och #MeToo-rörelsen”:

“Oktober är medvetenhet-om-våld-i-hemmet-månaden. Över åren har termen våld i hemmet breddats till att bli en riktigare term, våld mot intim partner, erkännande att våld kan ske oberoende av äktenskaplig status, kön eller sexuell orientering

När du hör termen våld i hemmet eller våld mot intim partner, föreställer du dig troligen en kvinna med ett blått öga, som flyr mitt i natten för att undkomma den som slår henne. Medan den bilden stämmer, fångar den inte djupet och bredden i vad många kvinnor upplever. Den för inte heller fram den som slår i fokus

Jag borde nämna att medan majoriteten av offren för våld i hemmet är kvinnor, så utsätts män långt oftare än du kanske förväntar dig för våld. Data från den nationella undersökningen om våld mot imtim partner och sexuellt våld antyder att en av sex män i USA har upplevt någon form av våld från sexuell kontakt under sin livstid, och 11 % av männen har upplevt våld från sexuell kontakt, fysiskt våld och/eller stalking av en intim partner.” 

Men att nån utsatts, vare sig man eller kvinna, betyder inte att de får svara med samma mynt och bruka våld tillbaka. Det är ingen ursäkt för våld.

Våld mot intim partner handlar om makt och kontroll och det kan ta många former. John Gottman och Neil Jacobson studerade våldsamma relatiomner och skrev den auktoritativa boken ‘När män slår kvinnor.’ Utifrån deras arbete kan vi bättre känna igen det som kännetecknar de farligaste misshandlarna, ‘Pitbulls’ och ‘kobrorna.’ 

Pitbulls har stereotypa drag av en illvillig hund som hoppar på och inte släpper taget. Dessa män är känslomässigt beroende av sina partners. De är rädda för att bli övergivna och är kontrollerande, svartsjuka och reagerar med våld mot upplevt svek. 

Kobrorna, precis som den giftiga ormen, attackerar sin partner utan varning. De har sociopatiska, antisociala och patologiska behov av makt och kontroll. Deras beteende är kalkylerande och sadistiskt.

Boken diskuterar också fysisk aggression hos par, som inte är rotat i kontroll och skrämsel, utan snarare är situationsbundet till sin natur och potentiellt behandlingsbart i parterapi. 

I intima relationer är våldtäkt av partner ett av många sätt män kan utöva makt och kontroll över kvinnor. Det är den mest underrapporterade formen av våldtäkt och i många stater är äktenskaplig våldtäkt ansedd som ett mindre brott än våldtäkt av en främling. 

Det är faktiskt så att till 1975 hade varje stat ett ‘äktenskapsundantag’ som tillät en make att våldta sin fru utan rädsla för rättsliga konsekvenser. Det var inte förrän 1993, för [endast!] 25 år sen, som varje stat och district of Columbia införde en lag mot äktenskaplig våldtäkt. Dock är det fortfarande svårare för ett maka-offer att bevisa att hon inte samtyckt till sin make än det vore att bevisa icke-samtycke med en främling. 

Den assymetriska maktdynamiken i sexuellt övervåld är överväldigande. Enbart i USA har nästan 23 miljoner kvinnor och 1,7 miljoner män blivit offer för fullbordad eller försök till våldtäkt.”

Ingen enda borde bli utsatt! Varken kvinna eller man!

Enligt CDC [Center for Disease Control and Prevention], så har kvinnliga våldtäktsoffer uppskattningsvis 99% bara manliga förövare och för manliga våldtäktsoffer var siffran 79,3% bara manliga förövare. 

Kvinnor över hela världen har mödosamt kämpat sig fram genom sårbarhet och skam för att dela sina smärtsamma #MeToo-historier. Många har slutligen funnit modet att tala ut om det opratbara i social media, i terapi, med sina vänner och familjer, och på TV. Dessa modiga kvinnor har utstått trakasserier, löje, klander och dödshot. Deras mod inspirerar andra offer att tala ut. Utan dem skulle vi aldrig se en förändring.   

#MeToo gjorde det möjligt för kvinnor att berätta sina historier, men det var ofta historier om anonyma förövare (ett ex, en f.d. klasskamrat, en granne). Med våld från intim partner känns det mer riskfyllt därför att förövaren lätt kan identifieras och det kan leda till fortsatt våld. En annan skillnad är att i #MeToo-rörelsen kan flera kvinnor ha identifierat samma förövare, och därmed adderat trovärdighet till det de gjort gällande.  

När kvinnor rapporterar sexuella övergrepp av en främling, får de ofta mer sympati än kvinnor i våldsamma intima relationer. Våldtäkt av främling är klart övervåld, men många misslyckas med att se intimt partnervåld på samma sätt. De ser kvinnor som villigt stannar i dessa relationer och det leder till offerklandring. 

I boken ‘När män slår kvinnor,’ diskuterar Gottman och Jacobsen den förvirrande naturen i våldsrelationer. Kvinnor som är slagna kan känna sig känslomässigt knutna till sin partner och vara väldigt rädda för att lämna dem. Att lämna en våldsrelation kan eskaler i fara för senare misshandel. Kvinnor som lämnar våldsrelationer måste vara förberedda och noggrant ha planerat sin flykt till säkerhet. 

Det är ofta obekvämt för män att diskutera intimt partnervåld eller sexuella överfall. Det kan kännas som kritik av deras hela kön. Vid roten av dessa diskussioner är saker som hur man relaterar till makt och kontroll, ett ämne som måste undersökas med en bredare lins

Verkligheten är, att under det gångna årtusendet har män utövat långt gången makt. När makt är utmanad blir det alltid en backlash. 2020 kommer vi att fira 100-årsdagen av det nittonde amendemanget vilken gav kvinnor rätten att rösta. Rörelsen startade inte 1920. Kvinnor hade organiserat sig och protesterat i decennier. Sen den tiden har kvinnor engagerat sig i strider för de reproduktiva rättigheterna att hantera sina egna kroppar, för lika lön, och krossande av glastaket i affärsvärlden och politiken. Män behövde inte fightas för dessa saker.  

Förändring är långsam och vägen ojämn. Vi känns inte alltid vid nyanserna i hur makt och kontroll kantrat över till män, men även språket vi använder är problematiskt. I sin sitt virala TED-föredrag, påminner Jackson Katz oss om att de ord vi använder lägger ansvaret att få ett slut på sexuella övergrepp på kvinnor, inte på deras manliga förövare. Vi åberopar statistik över hur många kvinnor som våldtas varje år, men inte hur många män som våldtar dem. Vi talar om hur många flickor som blir gravida, men inte hur många pojkar som gör dem gravida

Katz fortsätter med att säga:

Användandet av den passiva rösten har politiska effekter. Det skiftar fokuset ifrån män och pojkar och på flickor och kvinnor. Även termen ‘våld mot kvinnor’ är problematiskt. Det är en passiv konstruktion. Det finns ingen aktiv agent i meningen. Det är en dålig sak som sker mot kvinnor, men när du tittar på termen ‘våld mot kvinnor,’ så gör ingen det mot dem. Män är inte ens del i det.

Detta är språket som inbjuder till offerklandring och som gör våld i hushållet och sexuella övergrepp till en kvnnors sak. Det utelämnar män totalt ur ekvationen

Kvinnor kan inte och borde inte ensamma bära ansvaret för att skapa förändring när det handlar om intimt partnervåld eller sexuella övergrepp. Många känslomässigt intelligenta män talar ut som allierade. Dessa är de män, de beundransvärda män, som accepterar inflytande från kvinnor, respekterar dem, hedrar dem och delar makt och kontroll. De visar stort mod och sårbarhet genom att stå upp mot budskapet ‘bete dig som en man/tuffa till dig.’

När nu månaden för medvetande om våld i hemmet snart ändar, låt oss inte glömma de modiga överlevarna av intimt partnervåld. Deras #MeToo-historier betyder också något. 


Domestic Violence Awareness Month evolved from the ‘Day of Unity’ held in October 1981 by the National Coalition Against Domestic Violence. The intent was to connect advocates across the nation who were working to end violence against women and their children. The ‘Day of Unity’ soon evolved into a week, and in October of 1987, the first National Domestic Violence Awareness Month was observed. In 1989 Congress passed Public Law 101-112, officially designating October as National Domestic Violence Awareness Month.