Medkänsla …

April 24, 2019 § Leave a comment

19_0422-InstagramDoD.jpg

Skratta med! Inte åt.

FB_IMG_1554124774934FB_IMG_1554125078892FB_IMG_1554192490214FB_IMG_1554401455354FB_IMG_1554699650193

Frihet – Snarad/fångad: fängslad/inspärrad, utan val. Nedtyngd/betungad: förpliktigad/stå i tacksamhetsskuld till, pressad, utnyttjad, hindrad från att få fram sin vilja/motarbetad.  Fri: autonom, oberoende, befriad, frigjord/släppt lös …

April 17, 2019 § 26 Comments

mindful-path-to-self-compassion.jpg

I Chris Germers bok “the mindful path to self-compassion” finns en lista med ord för känslostämningar. Han skriver om denna lista:

“Den[na lista] bekräftar/vittnar om subtiliteten och mångfalden hos mänskliga upplevelser.” 

Om “frihet” kan man läsa:

Snarad/fångad

Fängslad/inspärrad, utan val

Nedtyngd/betungad

Förpliktigad/stå i tacksamhetsskuld till, pressad, utnyttjad, hindra från att få fram sin vilja/motarbetad 

Fri

Autonom, oberoende, befriad, frigjord/släppt lös”

Om man är för frihet (bekänner sig till den) borde man värna denna inte bara för en själv, utan också för andra. I synnerhet den/dem man lever med.

Vi står i ett inbördes förhållande, är förbundna med varandra,” så din frihet är min frihet och vice versa. Man får inte frihet själv, blir inte fri själv om man inte tillerkänner andra/den andra denna frihet. 

Gäller både i privata sammanhang och ävenså i samhället – och inte minst politiken. “Frihet” låter väldigt fint och ingen säger emot denna, men …

Om listan kan man läsa:

Note: If you are trying to describe your own feelings in a non-offensive manner, besides the age-old rule of talking in terms of ‘I’, not ‘you,’ it is wise to avoid many emotion words that are passive words (mostly ending in ‘-ed’), at least when a word can be negative.”

Ja, några av orden i hans lista har fortfarande ändelsen -ed.

“For example, ‘I feel attacked’ can come across as implying ‘and you attacked me,’ which probably won’t help the conversation much. Such words are struck-through below when I have gotten around to it.”

Det kändes lite upplysande att läsa igenom listan och få känslostämningar mer specifika. Ja, jag tror den kan vara till hjälp.

Fred i världen börjar hemma! Om det inte är fred hemma, hur kan det då vara fred i världen? Medkännande självhävdelse är att stå upp för dina rättigheter och privilegier på ett sätt som värderar/uppskattar och respekterar rättigheterna och privilegierna hos din partner …

April 11, 2019 § 22 Comments

Cultivating Fierce Compassion

MSC teacher, Eva Sivan, contributed the following loving-kindness phrases for fierce compassion:

May I be strong in the face of hate and may my resolve never falter.
May I seek justice with mercy and embrace righteousness and equity.
May I be a source of compassion and kindness and hope.
May I be a pursuer of peace.

In this article, they proposed that in the practice of mindfulness, we reduce emotional reactivity by making space for anger while choosing a compassionate response. We can hold and express our different point of views, still being fully aware of our interconnection with each other, without harbouring hate for others who think differently. Engaging in actions that care and protect, creating safe boundaries and removing the threat without being unduly hostile. We need to act with wisdom as well as with compassion, where we endeavour to act for the benefits of all beings even though at times we may be preoccupied with our own specific needs and preoccupations that may clash with others. We want to act according to our inner higher values of what is overall in the best interest of everyone including ourselves.”

När jag läst denna artikel (som refereras till i citatet ovan), “The Near Enemies of Fierce Compassion” av Kristin Neff och Chris Germer kom följande tankar:

Och vi borde starta hemma, med att inte kriga eller ensidigt hävda vår rätt.

Hemma borde vi vara ytterst måna om min OCH min partners (och alla andra i familjen) rätt. Inte bara, ensidigt, hävda MIN rätt. Det är ju vad Steven Stosny pratar om i video 9 i ‘Soaring Love,’ om jämlikhet bland annat.  

Fred i världen börjar hemma! Om det inte är fred hemma, hur kan det då vara fred i världen? 

Pratar inte Julie Gottman om detta?”

Så jag letade reda på videon som inleder denna prostning.

Stosny skriver om “medkännande självhävdelse” s 74-75 i  boken “Empowered Love”:

“… medkännande självhävdelse. Det är att stå upp för dina rättigheter och privilegier på ett sätt som värderar/uppskattar och respekterar rättigheterna och privilegierna hos din partner.

Här ett medkännande självhävdande, vuxenhjärneexempel:

‘Det här är restaurangen som jag föredrar, vad tycker du? ‘

Här är småbarnshjärnans återgivande/tolkning/översättning:

‘Du vill alltid äta här [eller:’ Du vill alltid bestämma/få som du vill.’]. Du bryr dig inte om vad jag vill.’”

Ja, det finns alla anledning att vårda våra närmaste relationer. Börja där.

56296951_10157325387861617_16015709708484608_n.jpg

Stosny s 217 i boken “Soar Above”:

Förbättra (försöka göra situationen lite bättre)
Uppskatta (öppna ditt hjärta för att uppskatta någon eller något) [Gud förbjude!]
Knyta an (tona in din partners positiva känslomässiga upplevelse eller djupare sårbarhet eller isolering om den känsla som visas på ytan är negativ)
Skydda (att titta efter det känslomässiga välmåendet hos en annan)

Att vara irriterad är en del i mänskligt tillstånd. Om du är irriterad på din partner, kom ihåg att du troligen irriterar henne/honom också…

March 29, 2019 § 37 Comments

FB_IMG_1553805579528.jpg

Stan Tatkin skriver:

“Att vara irriterad är en del i mänskligt tillstånd. Om du är irriterad på din partner, kom ihåg att du troligen irriterar henne/honom också.”

Det är lätt att vara kritisk.  ‘Du sitter alltid med din telefon.’ Det är mycket svårare att vara sårbar. ‘Jag skulle vilja ha din uppmärksamhet.’ Försök att omvandla din kritik till att uttrycka det du behöver [skulle vilja ha]. Det kräver mod, men du kan komma att bli överraskad över resultatet …

March 28, 2019 § 20 Comments

“Det är lätt att vara kritisk. 

‘Du sitter alltid med din telefon.’

Det är mycket svårare att vara sårbar.

‘Jag skulle vilja ha din uppmärksamhet.’

Försök att omvandla din kritik till att uttrycka det du behöver [skulle vilja ha]. Det kräver mod, men du kan komma att bli överraskad över resultatet.

Relaterade bloghpostningar:

“Couples counseling can make you feel loved but is unlikely to make you feel worthy of love. Make yourself feel worthy of love before you begin.” 

Tänk om du hade lärt dig redskapet självmedkänsla som tonåring, hur hade det varit? Tror du att det hade ändrat din livupplevelse? Tonåringarna i videon berättar om sina erfarenheter …

March 27, 2019 § 2 Comments

THE BENJI PROJECT from Cynthia Osterman on Vimeo.

 

“Tänk om du hade lärt dig redskapet självmedkänsla som tonåring, hur hade det varit? Tror du att det hade ändrat din livupplevelse? 

Tonåringarna i videon berättar om sina erfarenheter.”

‘Överge egot alla som träder här in’ – Handlar argumenterandet om ego eller värderingar? Engagerade relationer har en grund i gemensamma värderingar. Dock handlar de flesta argument om upplevda förolämpningar av egot, inte om värderingar. När egot är viktigare än mänskligt värde, känns det ofta som i behov av ständigt försvar …

March 22, 2019 § 23 Comments

Engagerade relationer har en grund i gemensamma värderingar. Dock handlar de flesta argument om upplevda förolämpningar av egot, inte om värderingar

Ego är hur vi föredrar att se oss själva och hur vi vill att andra ska uppfatta oss. 

När egot är viktigare än mänskligt värde, känns det ofta icke äkta. I behov av ständigt försvar.”

Man känner att man ständig måste försvara och hävda sig själv.

Egodrivna partners känner sig självrättfärdiga, berättigade till att straffa meningsskiljaktighet genom att dra tillbaka tillgivenhet [tillgiven respekt pratar Gottmans om], medkänsla och snällhet [Neff och Germer har övningar rörande ‘loving kindness’]. 

Att hålla tillbaka tillgivenhet, medkänsla och snällhet i kärleksrelationer känns som känslomässig misshandel.”

Vem är det som vill straffa vem? För vad?

Egokonflikter föder bitterhet, förakt och slutligen avskiljande. Det borde finnas en skylt över engagemangets altare som parafraserar Dante:

‘Överge egot alla som träder här in.’

Kärlek-utan-att-skada-träningslägren tränar par i självreglering. Självreglering är förmågan att hålla fast vid grundvärderingar när de inte gillar sin partners beteende.”

Ja, ju mer grundad jag är desto bättre kan jag hantera saker och vid behov sväva ovanför och separera vad som handlar om mig och vad som handlar om den andra.

“Och hålla fast vid sitt värdesättande av varandra under stress.” 

Alltså när man egentligen mest behöver en annan. Dvs man behöver inte agera ut sitt egna på den andra.

‘Det spelar ingen roll hur upprörda vi blir, vårt band är viktigare än vår meningsskiljaktighet.’

Självreglering vänder egokonflikter till blott och bart förhandlingar om beteendeval.”

Som inte har med egot att göra. Där egot inte är inblandat. Och om det är på väg att blandas in, att man kan hantera detta.

“Par lär sig att förmedla nånting liknande ‘Jag kommer att älska dig oberoende av om du håller med mig eller inte. Det här är vad jag tror skulle hjälpa vår anknytning om vi gör A hellre än B. Vad tycker du?'” 

Kärlek-utan-att-skada-träningslägren hjälper människor att undkomma effekterna av kronisk förtrytelse/harm/förbittring, vrede eller känslomässig misshandel genom att återerövra den viktigaste saken hos dem – deras grund-/innersta värderingar

Grundvärderingar är förmågan att skapa värde och mening i livet, mer exakt att göra vissa människor och saker viktiga och värda tid, ansträngning och uppoffringar. En återvitaliserad känsla av grundvärderingar återställer oss till det naturliga tillståndet av medkänsla först upplevt som väldigt små barn och intensivt återupplevt när vi blivit kära.  

De träningslägernärvarande lär sig att de har grundläggande värderingar som är viktigare än deras egon. Faktum är att deras egon till största del skapades som försvar mot skammen att bryta mot och förlora kontakten med dessa värden

Motiverade av sina djupaste värderingar inser de att de inte behöver så mycket ego. När deras egon dör bort så gör också deras behov att kontrollera, dominera och nedvärdera andra det

Tonen på träningslägren är helande inte anklagande, medkännande inte klandrande, värderande inte nedvärderande och, mest av allt, befullmäktigande. De erbjuder den mest löftesrika vägen för dig och din partner att förverkliga de älskande och medkännande människorna ni verkligen är. 

Icke desto mindre, din partner kanske inte villigt går med på att delta i ett träningsläger. Förbittrade och arga människor ser sig själva som blott och bart reagerande på en orättvis värld. Han eller hon är sannolikt att klandra för problemen i relationen och kommer därför inte att vara i hög grad motiverad att förändra sig. 

Den helande känslostämningen

Du kan lätt fastna i en pendel av ont när du lever med en förbittrad och arg person. Detta leder till en tragisk moment-22-situation:

‘När min partner helar, vilket ont som än verkar orsaka bitterheten och vreden, DÅ kommer han/hon att bli mer medkännande.’

Sanningen är att din partner INTE kommer att hela UTAN att bli mer medkännande. 

Medkänsla är den helande känslostämningen. Den bryter järngreppet från offeridentiteten, det inrotade klandrandet, tillfällig/temporär narcissism och negativa tillskrivanden genom att sätta oss i kontakt med vår grundläggande mänsklighet.

Det är viktigt att erkänna att din partner inte kommer att hela utan att uppleva medkänsla för dig. Lika viktigt är att du accepterar att din medkänsla kommer att hela dig, men inte din partner, såvida han inte återgäldar/besvarar denna.

Medkännande självhävdelse

När du begär förändring från din partner, måste din känslomässiga hållning, vilken är viktigare än de ord du använder, komma från en djup övertygelse att han eller hon inte kommer att återhämta sig utan att lära sig att upprätthålla medkänsla.

Du måste vara övertygad om att du och din familj [er relation] förtjänar ett bättre liv och vara fast besluten att åstadkomma detta. Det är viktigt att se din partner inte som en fiende eller motståndare, utan som någon som sviker sina djupaste värderingar genom att behandla dig illa.”

Gottman: I relationer, precis som med bilar, är reparationer nödvändiga för att man ska lyckas. Under konflikt så håller de saker från att hamna utom kontroll och de hjälper din partner och dig att komma närmare varandra …”

“Det är mindre sannolikt att fruar till män som accepterar deras inflytande blir fräna med sina män när de försöker dryfta ett svårt äktenskapligt ämne. Detta ökar oddsen att deras äktenskap kommer att frodas …”

“Självhävdelse och kärv start och dess avsaknad av effektivitet …” Ja, hur man tar upp saker har stor betydelse.

“Prata om VAD, inte VEM! Vara arg är inte farligt, det är bara en känsla, men den stora konsten är hur man uttrycker den…”